רמי לוי שיווק השקמה: ההכנסות בשנת 2019 צמחו בכ-9% לכ-5.94 מיליארד שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

רמי לוי שיווק השקמה: ההכנסות בשנת 2019 צמחו בכ-9% לכ-5.94 מיליארד שקל


ההכנסות בשנת 2019 צמחו בכ-9% לכ-5.94 מיליארד שקל – תוספת הכנסות של כחצי מיליארד שקל במהלך שנת 2019 – הודות להתרחבות הפעילות העסקית וצמיחה בהכנסות של חנויות זהות

ההכנסות בשנת 2019 צמחו בכ-9% לכ-5.94 מיליארד שקל – תוספת הכנסות של כחצי מיליארד שקל במהלך שנת 2019 – הודות להתרחבות הפעילות העסקית וצמיחה בהכנסות של חנויות זהות
הרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם בכ-110 מיליון שקל. שיעור הרווח הגולמי בשנת 2019 עלה לכ-22.94%, בהשוואה לכ-21.76% בשנת 2018.

שיעור הרווח התפעולי בשנת 2019 עלה לכ-3.30%, בהשוואה לכ-3.16% בשנת 2018
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2019 צמחו בכ-3% לכ-1.46 מיליארד שקל; שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-23.53%; שיעור הרווח התפעולי עמד על 3.19% והרווח הנקי הסתכם בכ-31 מיליון שקל

לחברה קופת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-634 מיליון שקל
בתחום הדיסקאונט - הרשת מפעילה כיום 52 סניפי דיסקאונט (כולל 3 סניפים בזכיינות) ובכוונתה לפתוח 2 סניפים נוספים עד סוף השנה.
בתחום העירוני – קופיקס גרופ עברה לרווח נקי לאחר 10 רבעונים ברציפות של הפסד; מתחילת השנה נפתחו 10 סניפי פארם באמצעות רשת גוד פארם

רמי לוי, מנכ"ל רשת רמי לוי שיווק השקמה: "אנו מסכמים את שנת 2019 עם הכנסות שיא של כ-6 מיליארד שקל – תוספת של כחצי מיליארד שקל – הודות להתרחבות הפעילות העסקית, לצד יישום האסטרטגיה העסקית שלנו שבבסיסה הצעת סל מוצרים באיכות גבוהה, במחיר הזול ביותר ותוך הקפדה על מתן שירות ללא פשרות. במקביל, בשנת 2019 הצלחנו לשפר את שיעורי הרווחיות של הרשת, הן באמצעות הפעילות במרלוג החברה והן באמצעות קבלת הנחות מהספקים, אבל בוודאי לא על חשבון הצרכן.

במהלך שנת 2019 פעלנו להרחבת היקפי הפעילות של הרשת. בתחום הדיסקאונט – פתחנו 3 סניפים חדשים – בעטרות, באשקלון וברמלה, כך שבתום שנת 2019 הפעלנו 52 סניפי דיסקונט בפריסה ארצית. בתחום העירוני – המשכנו להעמיק את החדירה אל תוך מרכזי הערים בדרך של הפעלת 31 מרכולים ומעבר להסבתם לפורמט "רמי לוי בשכונה" – פורמט המוכיח גידול משמעותי בהיקפי הפעילות בפרק זמן מיידי.


בנוסף, בסוף שנת 2019 רכשנו 4 מרכולים מרשת 'שוויצריה הקטנה' כולל רכישת פעילות המכירה הקמעונאית של הרשת, וכן במהלך שנת 2019 יישמנו את האסטרטגיה להאצת הפעילות בתחום הפארם – כמתבטא בפתיחת 10 סניפי פארם נוספים, באמצעות רשת גוד פארם.

אנו פותחים את שנת 2020 כשברקע האירוע המתגלגל של התפשטות נגיף הקורונה, כך שבימים אלה אנו עדים לגידול משמעותי בהיקפי הצריכה של הציבור. בהתאם לכך, אנו פועלים במלוא המרץ לספק ללקוחותינו מוצרים איכותיים, במחיר הזול ביותר ועם שירות איכותי, ולכן החל משבוע שעבר התחלנו להעמיד את סניפי הרשת לטובת לקוחותינו גם במהלך שעות הערב המאוחרות.


בתקופה כזו, אנו רואים בתפקידנו סוג של שליחות, שמטרתה לדאוג שכל אזרח ואזרח יוכל לרכוש את המוצרים הנדרשים לו כדי לקיים את הנחיות משרד הבריאות, וכדי לחגוג את חג הפסח, וכמובן כדי לאפשר לכל אחד חיי שיגרה בביתו, ככל שמתאפשר. בהתאם, אנו עושים מאמצים אדירים כדי שנעמוד בשליחות לאומית זו בהצלחה, עד שהמשק ישוב לשיגרתו. אני מבקש להודות ללקוחותינו על הבעת האמון ומבטיחים שנמשיך לספק להם שירות איכותי גם בימים קשים אלה. אני מבקש להודות לעובדי הרשת הפועלים במסירות רבה ומתוך תחושה של שליחות בעת הזאת ולכל בעלי המניות השותפים לדרכנו".

רשת חנויות המזון, רמי לוי שיווק השקמה, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום שנת 2019, המלמדות על צמיחה בהכנסות, עלייה במספר סניפי הדיסקאונט והעירוניים, וכן שיפור בשיעורי הרווח הגולמי והתפעולי.

עיקרי התוצאות של שנת 2019:

ההכנסות
של רשת רמי לוי שיווק השקמה בשנת 2019 צמחו בכ-9.2% לכ-5.94 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-5.44 מיליארד שקל בשנת 2018 (לא כולל 3 סניפים הנמצאים בזכיינות). הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מפתיחת 3 סניפים חדשים - בעטרות, באשקלון צפון וברמלה, מאיחוד מכירות קופיקס וגוד פארם, וכן מעלייה בפדיון חנויות זהות בשיעור של כ-1.6%.

המכירות למ"ר בשנת 2019 הסתכמו בכ-58.97 אלף שקל למ"ר, בהשוואה לכ-61.40 אלף שקל למ"ר בשנת 2018. הירידה במכירות למ"ר, בניגוד לעלייה האמורה בפדיון חנויות זהות, נבעה בין היתר מפתיחת סניפים חדשים המתאפיינים במכירות למ"ר הנמוכות מהממוצע בשל הליך הדרגתי בהבשלת הסניפים.

הרווח הגולמי של רמי לוי שיווק השקמה בשנת 2019 עלה בכ-15% לכ-1.36 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.18 מיליארד שקל בשנת 2018.

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2019 עלה לכ-22.94%, בהשוואה לכ-21.76% בשנת 2018. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר משיפור בתנאי הסחר, מהעלייה במכירות של המותג הפרטי, מהפעלת המרלוג החדש במודיעין, מאיחוד תוצאות קופיקס וגוד פארם ומתרומה קלה של כ-0.06% בשיעור הרווח הגולמי בגין יישום תקן 16IFRS.

שיעור ההוצאות התפעוליות – הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות – בשנת 2019 עלה לכ-19.76%, בהשוואה לכ-18.73% בשנת 2019. העלייה בשיעור ההוצאות התפעוליות, בהשוואה לאשתקד, נבעה בעיקר מעלייה בהוצאות השכר ושכר המינימום ואחזקה, וכן מאיחוד חברות קופיקס וגוד פארם.

הרווח התפעולי של רמי לוי בשנת 2019 עלה בכ-13.7% לכ-195.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-171.81 מיליון שקל בשנת 2018, למרות ההפסד התפעולי שהציגה חברת הבת קופיקס גרופ בסך של כ-5 מיליון שקל.

שיעור הרווח התפעולי בשנת 2019 עלה לכ-3.30%, בהשוואה לכ-3.16% בשנת 2018.

הוצאות המימון, נטו בשנת 2019 הסתכמו בכ-55.2 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות מימון, נטו בסך של כ-1.9 מיליון שקל בשנת 2018. המעבר להוצאות מימון, נטו נבע מיישום תקן IFRS16.

רשת רמי לוי שיווק השקמה מסכמת את שנת 2019 עם רווח נקי בסך של כ-110.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-134.7 מיליון שקל בשנת 2018. הירידה ברווח הנקי נבעה, כאמור, בעיקר מיישום לראשונה של תקן IFRS16, מהעלייה האמורה בשיעור הוצאות התפעול, וכן מאיחוד תוצאות חברת הבת קופיקס גרופ שהסתכמו בהפסד של כ-11.3 מיליון שקל. הפסדים אלה נגרמו, בין היתר, בשל פעולות שנקטה קופיקס לשיפור פעילותה העסקית, שהיו כרוכות בהכרה בהוצאות חד פעמיות, בעוד שהן החלו להניב פירות רק החל מהמחצית השניה של 2019, מגמה חיובית שצפויה להמשך גם ברבעונים הבאים.
ה-EBITDA בשנת 2019 עלה בכ-72% לכ-419 מיליון שקל (כ-7.1% מההכנסות), לעומת כ-243.2 מיליון שקל (כ-4.5% מההכנסות) בשנת 2018. העלייה ב-EBITDA נבעה מיישום תקן IFRS16.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2019 עלה בכ-17% לכ-361 מיליון שקל, בהשוואה לכ-308 מיליון שקל בשנת 2018.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il