המ-לט פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

המ-לט פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2019


ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו בכ-187.8 מיליון דולר, עלייה של כ-3% בהשוואה לשנת 2018 . ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2019 צמחו בכ-12% והסתכמו בכ-51.9 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2018.

ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו בכ-187.8 מיליון דולר, עלייה של כ-3% בהשוואה לשנת 2018
ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2019 צמחו בכ-12% והסתכמו בכ-51.9 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2018. ה-Ebitda ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם בכ-6.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 54%. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל מכ-3.38 מיליון לכ-14.7 מיליון בשנת 2019

בשבוע שעבר המ-לט חתמה על הסכם אסטרטגי עם לקוח קיים בתחום תעשיית המוליכים למחצה בהיקף הזמנות צפוי של כ-18 מיליון דולר.
נכון למועד זה, הנהלת החברה מעריכה כי השפעת התפרצות נגיף הקורונה אינה מהותית לחברה. כל מפעלי החברה עובדים תוך התאמה להנחיות והקפדה על בריאות העובדים וממשיכות להתקבל הזמנות מלקוחות בכל תחומי הפעילות בכל הטריטוריות. החברה עוקבת אחר השלכות האירוע והפעולות הננקטות המשליכות על פעילותה העסקית בארץ ובעולם, מבצעת הערכת סיכונים וחשיפות ונוקטת בצעדים הדרושים להמשך פעילות סדירה ככל הניתן של המפעלים וערוצי ההפצה

אמיר וידמן, מנכ"ל המ-לט, מסר: "תוצאות שנת 2019 שיקפו עלייה קלה בהכנסות וזאת למרות החולשה בשוק הסמיקונדקטורס בתשעת החודשים הראשונים, לעומת שנת 2018. בצל התפשטות נגיף הקורונה, נכון למועד זה, הנהלת החברה מעריכה כי ההשפעה על פעילותה אינה מהותית. מפעלי החברה בכל הטריטוריות פועלים למתן מענה שוטף לצרכי הלקוחות תוך הגנה מירבית על עובדי הקבוצה.


הצפי שלנו להצטיידות ה-FABs החדשים שממוקמים בארה"ב ובמזרח הרחוק מתממש והגידול במכירות בתחום המוצרים האולטרה נקיים השתקף בתוצאות החברה החל מהרבעון הרביעי ונמשך בשנת 2020. בשבוע שעבר המ-לט חתמה על הסכם אסטרטגי עם לקוח קיים בתחום תעשיית המוליכים למחצה בהיקף הזמנות צפוי של כ-18 מיליון דולר המעיד על הבעת האמון בחברה בקרב לקוחותיה ועל יכולותיה לקחת נתחי שוק גם בתקופות מאתגרות.

אנו מעודדים גם מקצב כניסת ההזמנות הגדל בתחום המוצרים לתעשייה התהליכית ומרמת הביקושים הגבוהה בחברת הבת בקוריאה. ברבעון הרביעי חברה זו הציגה תוצאות שיא מאז רכישתה באוגוסט 2018 ומגמה זו נמשכת בשנת 2020 כנובע מהתגברות ההזמנות לבניית אוניות להובלת גז טבעי. הירידה ברווחיות בשנת 2019 נובעת מתמהיל המוצרים שנמכרו ומהשפעת השינוי בשערי החליפין. אנו מתמקדים בביצוע התייעלות תפעולית בחברות הקבוצה ומאמינים שהיא תביא לשיפור הרווחיות כבר בשנת 2020. אנו ערוכים גלובלית להמשך ביסוס הצמיחה וללקיחת נתחי שוק ומצפים לראות צמיחה משמעותית בתוצאות הקבוצה בשנת 2020 ובשנים הבאות."

המ-לט, העוסקת בפיתוח ומכירת מחברים, ברזים, שסתומים ומערכות פיקוד ובקרה לתעשיות התהליכיות ותעשיות האולטרה נקיות ולתחום בקרת הזרימה פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון הרביעי ולשנת 2019.

המכירות ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכמו בכ-51.9 מיליון דולר, גידול של כ-12.1% לעומת מכירות של כ-46.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עלייה זו נובעת מעלייה בביקושים למוצרי החברה בכל תחומי פעילותה. מכירות המוצרים לתעשיית המוצרים האולטרה נקיים הסתכמו ברבעון הרביעי של 2019 בכ-15.7 מיליון דולר לעומת מכירות של כ-14.2 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018. העלייה בתחום זה נבעה בעיקר מטריטוריית המזרח הרחוק. מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית הסתכמו ברבעון הרביעי של 2019 בכ-20.7 מיליון דולר, לעומת כ-20.2 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018.


העלייה הקלה במכירות המוצרים לתעשייה התהליכית נובעת בעיקרה מעלייה בביקושים בטריטוריות צפון אמריקה, אירופה ומזרח רחוק (למעט סין) אשר קוזזה בחלקה על ידי ירידה בביקושים בסין. מכירות המוצרים לבקרת זרימה הסתכמו ברבעון הרביעי לשנת 2019 בכ-15.6 מיליון דולר, לעומת כ-12 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018.

המכירות בשנת 2019 צמחו בכ-2.9% והסתכמו בכ-187.8 מיליון דולר לעומת כ-182.4 מיליון דולר בשנת 2018. העלייה במכירות הקבוצה בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקרה מגידול במכירות בתחום המוצרים לבקרת הזרימה במזרח הרחוק. מנגד חלה ירידה במכירות תחום מוצרים לתעשייה התהליכית בצפון אמריקה ובמזרח הרחוק ובתחום המוצרים האולטרה נקיים חל ירידה בעיקר באירופה, צפון אמריקה, והמזרח הרחוק (למעט סין) בקיזוז גידול במכירות בסין ובישראל.בשנת 2019 הסתכמו מכירות המוצרים לתעשיית המוצרים האולטרה נקיים בכ-61.4 מיליון דולר בהשוואה למכירות של כ-69.1 מיליון דולר בשנת 2018. מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית הסתכמו בכ-82.5 מיליון דולר בהשוואה למכירות של כ-90.1 מיליון דולר בשנת 2018. מכירות המוצרים לבקרת זרימה הסתכמו בכ-43.9 מיליון דולר בהשוואה למכירות של כ-23.3 מיליון דולר בשנת 2018.


עלייה זו נובעת מעלייה בביקושים להולכה של נוזלים וגזים המשמשים בתעשיות הגז והנפט, הפטרוכימיה, הספנות, האנרגיה והתעשייה הכללית ובמיוחד לטרמינלים לגז טבעי. התוצאות הושפעו, בין היתר, מפעילות חברת הבת בקוריאה שפעלה באיחוד מלא בשנת 2019 לעומת איחוד חלקי בשנת 2018 (נרכשה באוגוסט 2018) ומהשפעת השינוי בשערי החליפין של הדולר האמריקאי לעומת המטבעות האחרים, בעיקר השקל, בהן פועלת הקבוצה.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם בכ-13.6 מיליון דולר (כ-26% מסך המכירות), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ-13.4 מיליון דולר (כ-29% מסך המכירות) ברבעון המקביל בשנת 2018. הירידה בשיעור הרווח הגולמי בהשוואה בין התקופות נובעת בעיקר מתמהיל המוצרים שנמכרו בהמ-לט. בשנת 2019 הסתכם הרווח הגולמי בכ-51.6 מיליון דולר (כ-27% מסך המכירות), בהשוואה לכ-59.7 מיליון דולר (כ-33% מסך המכירות) בשנת 2018. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת משינוי בתמהיל המכירות כאמור לעיל ובין השאר באיחוד של תוצאות פעילותה של חברת הבת שנרכשה בקוריאה לה שיעור רווחיות גולמית נמוך משיעור הרווחיות הממוצעת בשאר חברות הקבוצה.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם בכ-3 מיליון דולר בהשוואה לכ-3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018. בשנת 2019 הסתכם הרווח התפעולי בכ-7.8 מיליון דולר בהשוואה לכ-17.9 מיליון דולר בשנת 2018.ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות ובנטרול סעיפים חד פעמיים) שהציגה הקבוצה ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם בכ-6.5 מיליון דולר לאחר יישום לראשונה של תקן חכירות IFRS16 (כ-5.7 מיליון דולר בנטרול השפעת החלת התקן) לעומת כ-4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018. בשנת 2019 הסתכם ה-EBITDA בכ-20.6 מיליון דולר לאחר יישום לראשונה של תקן חכירות IFRS16 (כ-17 מיליון דולר בנטרול השפעת החלת התקן), בהשוואה לכ-23.4 מיליון דולר בשנת 2018. ה-EBITDA ברבעון הראשון, השני והשלישי של שנת 2019 הסתכם בכ-4 מיליון דולר, כ-4.5 מיליון דולר ובכ-5.5 מיליון דולר, בהתאמה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בשנת 2019 הסתכם בכ-1.3 מיליון דולר (כ-3.1 מיליון דולר בנטרול השפעת החלת תקן IFRS16) בהשוואה לכ-12.4 מיליון דולר בשנת 2018. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם בכ-2.7 מיליון דולר בהשוואה לכ-1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018.

ההון העצמי נכון ליום 31.12.19 הסתכם בכ-77.6 מיליון דולר לעומת כ-76.9 מיליון דולר ליום 31.12.18.

אודות המ-לט:
המ-לט בשליטת קרן פימי (30.5%), היא מהחברות המובילות בעולם לייצור ומכירת ברזים, מחברים, שסתומים ופתרונות בקרה לטמפרטורות גבוהות, ללחצים גבוהים ולתנאי ואקום לתחום הבקרה בתעשיות התהליכיות ולהולכת גזים בתחום המוליכים למחצה. עם לקוחות החברה נמנות החברות המובילות בעולם בתעשייה התהליכית ותעשיית המוליכים למחצה. החברה נוסדה בשנת 1961 ומתקני הייצור והנהלתה ממוקמים באזור התעשייה ציפורית. המ-לט מעסיקה כ-1,050 עובדים בישראל וברחבי העולם, ומתקני הייצור של החברה בישראל מתפרשים על מעל ל-25 אלף מ"ר. להמ-לט חברות בנות בארה"ב, קנדה, אנגליה, גרמניה, הולנד, יפן, סין, רוסיה, צרפת, נורווגיה קוריאה וסינגפור. מניותיה של המ-לט נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביבטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il