בית ההשקעות מציג גידול של למעלה מ-100% ב-EBITDA - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

בית ההשקעות מציג גידול של למעלה מ-100% ב-EBITDA


הלמן אלדובי
שהסתכם בכ- 27.1 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של השנה וגידול של כ-63% ברבעון השלישי

 הרווח לפני מס בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 הסתכם בסך של כ- 10.1 מיליון ש״ח לעומת הפסד לפני מס בסך של כ- 1.1 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד
# הרווח הנקי בתקופה של תשעה חודשים הסתכם בסך של כ-5.3 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך של כ- 2.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
# הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי 2020 הסתכם לסך של כ- 2.9 מיליון ש''ח לעומת רווח בסך של כ- 224,000 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
# ההכנסות ממגזר הפנסיה גדלו בכ-30.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה לסך של 18 מיליון ש"ח
# הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה רשמו גידול של למעלה מ-40% והסתכמו בכ- 4.8 מיליארד ש"ח
# מספר עמיתי הפנסיה זינק בכ-31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בלמעלה מ-182,000 עמיתים
# המסלול הפנסיוני הייחודי עוקב מדד ה-S&P 500 שהושק במהלך הרבעון גייס כבר אלפי עמיתים
רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "שורת המהלכים האסטרטגיים שהובלנו בשנים האחרונות ממשיכה לתת תוצאות ובית ההשקעות ממשיך להציג צמיחה בכל תחומי הפעילות ובשורת הרווח. התוצאות הטובות באות לידי ביטוי גם בשווי בית ההשקעות שכמעט והכפיל את עצמו מאז שהפך לציבורי"

בית ההשקעות הלמן-אלדובי (סימול: הלמן אלדובי השק) פרסם הבוקר את הדוחות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 לספטמבר 2020.
ה-EBITDA של החברה בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 הסתכם בסך של כ-27.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 13.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 106.8%. ה-EBITDA של החברה ברבעון השלישי 2020 הסתכם בסך של כ-9.7 מיליון לעומת סך של כ-6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ- 63%.
הרווח לפני מס של החברה בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 הסתכם בסך של כ- 10.1 מיליון ש״ח לעומת הפסד לפני מס בסך של כ- 1.1 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח לפני מס של החברה לרבעון השלישי 2020 הסתכם בסך של כ- 5.4 מיליון ש״ח לעומת רווח לפני מס בסך של כ- 1.2 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 הסתכם בסך של כ-5.3 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך של כ- 2.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי 2020 הסתכם לסך של כ- 2.9 מיליון ש''ח לעומת רווח בסך של כ- 224,000 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות בית ההשקעות מפעילות בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 גדלו בכ- 12% והסתכמו בסך של כ- 123.4 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ-110.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות בית ההשקעות מפעילות ברבעון השלישי לשנת 2020 גדלו בכ- 11.5% והסתכמו בסך של כ- 42.6 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ-38.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
מספר עמיתי הפנסיה זינק בכ-31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד למעל ל 182 אלף עמיתים נכון ל-30 לספטמבר 2020 .
סך הנכסים של בית ההשקעות רשמו גידול של כ- 11.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והללו הסתכמו בסך של כ – 70 מיליארד ש"ח נכון ליום 30 בספטמבר 2020.
 ההון העצמי של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2020 עמד על סך של כ -180 מיליון ש''ח ויתרת המזומנים ושווי מזומנים ויתרת ההשקעות הפיננסיות לתאריך זה עמדה על סך של כ- 73.4 מיליון ש"ח.
יצויין כי ברבעון הנוכחי החברה השיקה מסלול השקעה ראשון מסוגו בתחום הפנסיה בישראל - מסלול השקעה פאסיבי המחקה את מדד S&P 500. המסלול החדש מאפשר לחוסך הישראלי להצמיד את החיסכון הפנסיוני למדד הדגל של הכלכלה האמריקאית הכולל את 500 החברות הגדולות (מבחינת שווי שוק) הנסחרות בארה"ב. קצב ההצטרפות למסלול ייחודי זה גבוה ובתקופה קצרה בלבד כבר הצטרפו אליו אלפי עמיתים.


הוצאות שיווק ומכירה הסתכמו בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 בסך של כ- 25.2 מיליון ש''ח, לעומת סך של כ-23.9 מיליון ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות אלו הסתכמו ברבעון שלישי 2020 בסך של כ- 9.1 מיליון ש''ח, לעומת סך של כ-7 מיליון ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 בסך של כ- 79.8 מיליון ש''ח, לעומת סך של כ- 82.6 מיליון ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות אלו הסתכמו ברבעון שלישי 2020 בסך של כ-26.7 מיליון ש''ח, לעומת סך של כ-28.3 מיליון ש''ח בתקופה מקבילה אשתקד.
מגזר הפנסיה
בתחום הפנסיה נרשם גידול משמעותי של כ- 44.6% בהיקף ההפקדות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והללו עמדו על סך של כ- 736 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 509 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות במגזר הפנסיה גדלו בכ-30.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו לסך של כ- 18.1 מיליון לעומת סך של כ- 13.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות במגזר הפנסיה גדלו ברבעון השלישי 2020 בכ-27% והסתכמו לסך של כ- 6.3 מיליון לעומת סך של כ- 5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
כמו כן, מספר העמיתים בקרן הפנסיה של החברה עלה בכ-31% אחוזים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ועמד ביום 30 בספטמבר 2020 על למעלה מ- 182 אלף עמיתים לעומת סך של כ- 139 אלף עמיתים בתום התקופה המקבילה אשתקד. ה- EBITDA של מגזר הפנסיה הסתכם בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 לסך של כ- 5.2 מיליון ש''ח לעומת EBITDA שלילי בסך של כ-8.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה- EBITDA של מגזר הפנסיה הסתכם ברבעון השלישי 2020 לסך של כ-2 מיליון ש''ח לעומת EBITDA שלילי בסך של כ-1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
מגזר הגמל וההשתלמות
במגזר הגמל וההשתלמות ההכנסות גדלו בכ-1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בסך של כ- 81.1 מיליון ש''ח לעומת סך של כ- 80.3 מיליון ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד. היקף הנכסים המנוהל במגזר זה הסתכם לסך של כ- 20.8 מיליארד ש''ח לעומת סך של כ- 17.4 מיליארד ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ- 19.5%.
מגזר השקעות מתקדמות
בתחום ההשקעות המתקדמות, תחום הפעילות של ניהול קרנות ההשקעה האלטרנטיביות אשר סומן כאחד ממנועי הצמיחה של בית ההשקעות, רשמה החברה גידול בהכנסות שהסתכמו בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 בסך של כ-7.6 מיליון ש''ח לעומת סך של כ-5.3 מיליון ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד. בהיקף הנכסים המנוהל של החברה בתחום זה לא חל שינוי ביחס להיקף הנכסים המנוהל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי 2020 רשמה החברה גידול בהכנסות שהסתכמו בסך של כ-3.2 מיליון ש''ח לעומת סך של כ-2.4 מיליון ש''ח בתקופה המקבילה אשתקד.
רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: שורת המהלכים האסטרטגיים שהובלנו בשנים האחרונות ממשיכה לתת תוצאות ובית ההשקעות ממשיך להציג צמיחה בכל תחומי הפעילות ובשורת הרווח. התוצאות הטובות באות לידי ביטוי גם בשווי בית ההשקעות שכמעט הכפיל את עצמו מאז שהפך לציבורי. אנחנו שמחים להוביל את החברה קדימה ולהמשיך ולהשיא ערך לכלל בעלי המניות בחברה" .

אודות בית ההשקעות הלמן-אלדובי:
בית ההשקעות הלמן-אלדובי, בניהולם של רמי דרור, מנכ"ל, ואורי אלדובי, יו"ר, נוסד בשנת 1995 והוא אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל, עם נכסים מנוהלים בהיקף של כ – 70 מיליארד ש"ח עבור כ – 500,000 חשבונות לקוחות. בית ההשקעות מציע לעמיתיו קשת מוצרים נרחבת הכוללת קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל בניהול אישי (IRA) קרנות פנסיה, ניהול תיקי השקעות וקרנות השקעה אלטרנטיביות ללקוחות פרטיים ומוסדיים. בית ההשקעות נבחר ע"י משרד האוצר להוביל את הרפורמה בפנסיה כשזכה לנהל את קרן הפנסיה ברירת המחדל של המדינה. לאחרונה השיק בית ההשקעות מסלול פנסיה פאסיבי ייחודי המאפשר לחוסך הישראלי להצמיד את החיסכון הפנסיוני למדד הדגל של הכלכלה האמריקאית,
 מדד ה-S&P 500, הכולל את 500 החברות הגדולות (מבחינת שווי שוק) הנסחרות בארה"ב.


הלמן-אלדובי הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il