מידרוג מותירה על כנו את הדירוג מנפיק לשיכון ובינוי A1 באופק יציב - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> חדשות שוק ההון

מידרוג מותירה על כנו את הדירוג מנפיק לשיכון ובינוי A1 באופק יציב


מידרוג לוגו
אישור מחדש של הדירוג ואופק הדירוג נתמך בהיקף פעילותה המשמעותי של החברה בתחום הייזום למגורים בישראל, כפי שמשתקף בהיקף יחידות הדיור שנמצאות על ידה בביצוע שהסתכמו, נכון לדצמבר 2017, בכ- 1,700 יח"ד (חלק החברה מסתכם לכ-1,450 יח"ד)

בנוסף, המוניטין והניסיון שנצבר לחברה לאורך שנים רבות, מביאים למיצוב החברה כאחת מחברות הייזום למגורים המובילות והגדולות בענף בישראל; לחברה נכסים מניבים אשר אינם משוערכים וכן מספר קרקעות היסטוריות להן שווי משמעותי מעבר לרשום בספרי החברה ובהתאם ניתן לצפות ליחסי איתנות טובים משמעותית מאלו שמשתקפים מהדוחות הכספיים, כך שהינם בולטים לטובה ביחס לרמת הדירוג; בהיקף הקרקעות בעלות פוטנציאל של כ- 13,800 יח"ד המהווה היקף מלאי משמעותי לצורך שמירת היקף הפעילות הנוכחי לשנים רבות גם ללא השקעה ורכישה משמעותית של קרקעות נוספות; ברווחיות סבירה עד טובה בחלק מהפרויקטים ביחס לממוצע בענף, יחד עם היקף פעילות משמעותי, המביאים ליצירת ערך לחברה וחיזוק ההון העצמי; בהיקף הנכסים המניבים והסכמי ה-BOT להקמה ותפעול של מעונות הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, המייצרים תזרים שוטף גבוה יחסית שנמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות, כאשר החברה בוחנת אפשרויות להרחבת מגזר זה בשנים הקרובות.


להערכת מידרוג, מגזרי פעילות אלו מגדילים את גיוון מקורות הפעילות של החברה, באופן הממתן במידה מסוימת את החשיפה הענפית בפעילות בתחום הייזום למגורים; לחברה גמישות פיננסית סבירה לרמת הדירוג ומתבססת בעיקרה על רמת מינוף נמוכה, התזרים השוטף שהחברה מייצרת ואפשרות מימושים של נכסים שונים כדוגמת קרקעות ונכסים מניבים, יחד עם מספר נכסים לא משועבדים. נזילותה של החברה ותזרימי המזומנים שמניבה הפעילות, הינם בהיקפים גבוהים ביחס לצרכי שירות החוב לשנים הבאות. כמו כן, יש לציין כי לחברה מסגרות אשראי (הניתנות לשימוש לכל מטרה) חתומות ולא מנוצלות, המתחדשות מעת לעת, בהיקף משמעותי.

מנגד, לחברה מספר פרויקטים רחבי היקף, המצמצמים את פיזור הסיכון, כך ששחיקה ברווחיותם עלולה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ותזרים המזומנים.

כך גם, בשנים קודמות חילקה החברה דיבידנדים בהיקף של מאות מיליוני ₪ לבעלי מניותיה ( 430 מיליון ₪ ב 2015 ו- 250 מיליון ₪ ב- 2016) חלוקות אשר שחקו את בסיס ההון לאורך השנים האחרונות והגדילו את רמת מינוף החברה יחד עם הגדלת החוב הפיננסי, בהמשך לאמור, החברה חשופה להגדלת סכומי הדיבידנדים (ו/או הזרמות אחרות) לבעלי השליטה, ככל והדבר יוחלט על ידי החברה והדירקטוריון, באופן שמגדיל את הסיכון לשחיקה בתזרים וביחסי האיתנות של החברה.


בהקשר לכך יצויין כי בשנת 2017 הדיבידנד פחת ל- 140 מיליון ₪, ותרחיש הבסיס מניח שמירה על רמת דיבידנד בעתיד, כמו-כן יחס ההון למאזן (בניכוי מקדמות) נשמר בשיעור ההולם לרמת הדירוג.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il