מידרוג מותירה את הדירוג לחברת בססח Aa2 באופק יציב - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> חדשות שוק ההון

מידרוג מותירה את הדירוג לחברת בססח Aa2 באופק יציב


מידרוג לוגו
בדירוג מגולמת הערכתינו ליכולת ונכונות גבוהה לתמיכת בעלים במידת הצורך
שיקולים עיקריים לדירוג

דירוג החברה משקף פרופיל עסקי טוב בשוק המקומי, הנתמך בנתחי שוקי משמעותיים במגזרי הפעילות אולם במגמת שחיקה בשנים האחרונות בין היתר לאור כניסת מתחרה חדש, ובפרופיל סיכון סביר ביחס לדירוג הנתמך בגמישות חיתומית, פיזור סביר של התיק הביטוחי ובמדיניות מבטחי משנה שמרנית יחסית. הפרופיל הפיננסי של החברה מתאפיין באיכות נכסים ורווחיות טובות ביחס לדירוג והלימות הון בולטת לטובה שיכולה לספוג הפסדים בצורה טובה, להערכתנו. מנגד, החברה פועלת בענף נישתי המאופיין בחשיפה גבוהה למחזוריות הכלכלית, פיזור מוצרים נמוך המגביל את יכולת יצור ההכנסות לאורך המחזור והכנסות נלוות זניחות. כאשר, קוטנה של החברה מהווה גם כן מגבלה לדירוג גם ביחס למבטחים הפועלים בכלל הענפים.

פרופיל תיק ההשקעות של החברה ממשיך לבטא תיאבון לסיכון מתון יחסית, על אף עלייה מסוימת בפרופיל סיכון ההשקעות בתיק הנוסטרו בשנה האחרונה, עם שיעורי החזקה גבוהים באג"ח ממשלתי ומזומן וכן משיעור נכסים בלתי מוחשיים זניח מההון העצמי, אשר תומכים באיכות נכסים גבוהה ומייצרים ודאות גבוהה יותר ביחס להיקף הכרית ההונית.

הלימות ההון של החברה בולטת לטובה ביחס לדירוג ונובעת גם ממדיניות שמרנית של ההנהלה לצמצום חשיפות ביטוחיות בעזרת שימוש נרחב במבטחי משנה, כאשר יחסי המינוף של החברה טובים לאורך זמן ומשתקפים גם בעודפי הון רגולטורים משמעותיים (ביחס לסולבנסי 2), התומכים בגמישות העסקית ובפוטנציאל ההתרחבות. כמו כן, הכרית ההונית סופגת הפסדים לא צפויים ברמה טובה, כפי שמשתקף בתרחישי קיצון שביצענו ביחס למוקדי הסיכון המרכזיים. לאור הפער הניכר מהדרישות הרגולטוריות, מידרוג צופה כי החברה תמשיך לחלק את מרבית רווחיה כך שקצב בניית ההון יוותר מתון.

בתרחיש הבסיס של מידרוג היקף הפרמיות צפוי לגדול ב-5% במצטבר בשנים 2018-2019, תוך המשך שחיקה מסוימת בנתח השוק הכולל.

פוטנציאל הצמיחה של החברה נותר מתון להערכתנו נוכח הסביבה העסקית המאתגרת הנתמכת מחד מהמשך צמיחת תמ"ג וגידול בייצוא אך מנגד מאופיינת בעליית מדרגה ברמת התחרות בשנים האחרונות הגוררת המשך לחץ מחירים וחוק חדלות הפירעון החדש שמהווה אתגר עבור מגזר הביטוח המקומי. בתרחיש זה צפויה שחיקה מסוימת ברווחיות החברה, כך שהיחס המשולב בשייר ינוע להערכתנו בטווח שבין 25%-30%, כאשר עיקר השחיקה תגיע ממגזר סחר חוץ. במגזר סחר חוץ אומנם הגידול הצפוי בהיקף היצוא ישפיע לחיוב על הפעילות העסקית וכן הצפי להמשך השיפור בכלכלה העולמית, אך מנגד שחרור עודף הכנסות על הוצאות (צבירה) צפוי לקטון ביחס לעבר, כאשר ביטוח האשראי המקומי יושפע להערכתנו מהמשך סביבה עסקית מאתגרת ולחץ מחירים מסוים. בשקלול יחסי הרווחיות הנגזרים מתרחיש הבסיס ולאור תוצאות השנים הקודמות המשקפות מחזור עסקים לתפיסתנו (בנטרול תוצאות הלקוח הגדול במגזר סחר חוץ), אנו ממשיכים להעריך את רווחיות החברה לאורך המחזור כטובה ביחס לדירוג.

לדעת מידרוג, דירוג ה-IFS נהנה מיכולת ונכונות גבוהה לתמיכה חיצונית להערכתנו מצד בעלי המניות (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ו- Euler Hermes) במידת הצורך, הן בשל מחויבות חוזית והן בשל היקף התמיכה הנדרש ביחס לפרופיל הפיננסי של בעלי המניות, כאשר החברה הינה חלק מהמערך הגלובאלי של Euler Hermes. נכונות זו נתמכת גם במיתוג ואסטרטגיה עסקית משותפת בעיקר מול Euler Hermes, הסתמכות תפעולית של החברה על מערכות בעלי המניות הן בצד התפעול השוטף והן מצד ניהול הסיכונים וסיכון מוניטין שעלול להיווצר בהיעדר תמיכה הן מול מבטחי משנה והן מול לקוחות.

אופק הדירוג היציב משקף את העובדה כי אנו צופים שהחברה תשמור על נתוני המפתח בטווח תרחיש הבסיס שלנו.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il