הבינלאומי- דוחות 2016 - טלניריTLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> חדשות שוק ההון

הבינלאומי- דוחות 2016


הבנק הבינלאומי
הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי גדל בשנת 2016 ב-16.8% ל-521 מיליון ש"ח. התשואה להון הגיעה ל – 7.2%.

גידול של 16.8% ברווח הנקי של שנת 2016 ל-521 מיליון ש"ח
התשואה להון: 7.2%


גידול של 11% בהכנסות הריבית, נטו ל- 2,169 מיליון ש"ח


ירידה של 3.6% בהוצאות התפעוליות והאחרות השוטפות ושיפור ביחס היעילות


גידול של 7.7% ביתרה הממוצעת של האשראי לציבור
האשראי לציבור לסוף השנה הסתכם ב- 77,328 מיליון ש"ח

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון: 10.09%
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון : 13.79%

גידול של 3.5% בהון המיוחס לבעלי המניות ל-7,321 מיליון ש"ח


דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 70 מיליון ש"ח בהמשך לחלוקה של 200 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2016


ריווחיות וצמיחה


הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי גדל בשנת 2016 בשיעור של 16.8% והסתכם ב-521 מיליון ש"ח. התשואה להון הגיעה ל-7.2%. צמיחת הקבוצה ניכרת הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות שצמחו (יתרה ממוצעת) ב-7.7% וב-6.3% בהתאמה. צמיחת תיק האשראי ניכרת בכל מגזרי הפעילות: צמיחה של 7.4% באשראי למגזר העסקי ושל 8.1% באשראי למשקי בית ובנקאות פרטית.הכנסות הריבית, נטו גדלו ב-11.1% , גידול שנובע, בין היתר, מצמיחת תיק האשראי.


התייעלות

הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי וניכרת ירידה בכל סעיפי ההוצאות:

· משכורות והוצאות נלוות ירדו בשיעור של 2.6%, כ- 45 מיליון ש"ח (בנטרול השפעה חד פעמית של ירידה בסך של 72 מיליון ש"ח אשתקד הנובעת מיישום ההסכם הקיבוצי המיוחד בבל"ל). הירידה נובעת בעיקר מקיטון במספר המשרות בקבוצה.

· הוצאות אחזקה פחת בנינים וציוד ירדו ב-4.4%, 19 מיליון ש"ח, ירידה שנובעת בעיקר ממהלכי התייעלות שהביאו לירידה של כ-7% בהיקף נכסי הנדל"ן שבשימוש הקבוצה, כולל מכירת הנכס במגדל שלום שהושלמה לאחרונה ורווח הון בסך 28 מיליון ש"ח (נטו) בגינה ירשם ברבעון הראשון של 2017.

· הוצאות אחרות ירדו ב- 3.8%, כ-20 מיליון ש"ח.

בסך הכל נרשמה ירידה של 3.6% בהוצאות התפעוליות והאחרות (בנטרול השפעה חד פעמית של הסכם בל"ל אשתקד) והן הסתכמו ב- 2,683 מיליון ש"ח. נמשך השיפור ההדרגתי והעקבי ביחס היעילות והוא ירד ל- 73.5% לעומת 77.6% אשתקד.


איתנות פיננסית


נמשכת מגמת העלייה בהון המיוחס לבעלי המניות שצמח ב- 3.5% בשנת 2016 ל-7,321 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1 הגיע ל- 10.09% ויחס ההון הכולל עלה ל- 13.79% . האיתנות הפיננסית ניכרת גם ביחס פקדונות לאשראי שהגיע ל- 136.8% וביחס כיסוי הנזילות שהגיע ל-123%. לצד הגידול באשראי ממשיך הבנק לשמור על איכות תיק הנכסים ולהציג ירידה בסיכון האשראי הבעייתי שירד בשנת 2016 בשיעור של 6.8%; שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי הגיע ל- 0.10%.הרבעון הרביעי של 2016

הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב- 112 מיליון ש"ח , לעומת 117 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון הגיעה ל- 6.2%. ברבעון הרביעי היו גורמים חד פעמיים שהקטינו את הרווח הנקי בכ- 29 מיליון ש"ח שהם כ-1.6% בתשואה להון, אך צפויים לתרום בעתיד להתיעלות הקבוצה ולירידה בהוצאות: הבנק השלים את תהליך המיקוד האסטרטגי בזירה המקומית וחתם על הסכם למכירת פעילות פיבי שוויץ. הפרשה להוצאות בסך של 18 מיליון ש"ח בקשר עם המכירה נרשמה ברבעון הרביעי (השפעה של 11 מיליון ש"ח נטו) , ההכנסות בגין מכירת הנכסים והשיפור ביחס היעילות ירשמו ב- 2017. בנוסף נרשם גידול חד פעמי בהוצאות מסים על הכנסה בסך של 18 מיליון ש"ח (נטו) שנבע מהשפעת הפחתת שיעור מס על יתרת המיסים הנדחים.


סמדר ברבר-צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי:

"התוצאות הכספיות לשנת 2016 שמציגה קבוצת הבינלאומי משקפות את המיקוד האסטרטגי: המשך צמיחה תוך שמירה על רמת סיכון מידתית, איתנות פיננסית גבוהה ושיפור עקבי ומתמשך ביעילות הקבוצה.
בהתאם ניכרת צמיחה של כ- 8% בתיק האשראי לציבור, בכל מגזרי הפעילות וגידול של כ-11% בהכנסות הריבית נטו וזאת תוך שמירה על איכות תיק האשראי שמתבטאת בירידה בסכון האשראי, בפיזור נאות, ובהפרשה נמוכה להפסדי אשראי.

דגש ניכר ניתן השנה לנושא ההתייעלות כחלק מהתכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של הבנק. פירות המהלכים כבר ניכרים בירידה בהוצאות, בירידה במצבת המשרות, בירידה בשטחי הנדלן, ובשיפור ביחס היעילות. המיזוג המוצלח של יובנק ופאגי לבינלאומי בשלהי 2015, הביא הן לירידה בהוצאות והן לצמיחה בפעילות, צמיחה שניכרת, בין היתר, בגידול בתיק האשראי של הקבוצה.

דגש ניתן גם להתקדמות בתחומי החדשנות והדיגיטל הכוללים בין היתר את פרוייקט הפינטק וחממת סייבר. לאחרונה הקמנו מחלקה לחדשנות ודיגיטל אשר מרכזת, מובילה ומיישמת חדשנות דיגיטלית מתקדמת לכל קווי הלקוחות בקבוצה ואחראית להטמעת תהליכי החדשנות. החדשנות והדיגיטל מאפשרים התפתחות בנושא השירות תוך הרחבת ערוצי הקשר עם הלקוחות, שיכולים להנות מגישה לבנק מכל מקום ובכל שעה. גם בזירה זו מתמקד הבינלאומי בתחומי המובילות שלו: תחומי ההשקעות והאשראי, וגם בזירה זו אנו פועלים בגישה שרותית ומקצועית כפי שמתבטאת בסלוגן הבנק "משקיעים בך". חשיבותה של גישה זו מתחדדת בתקופות של אי ודאות ושווקים תנודתיים, תקופות במהלכן הבנק מקפיד לחדש ולהציע מוצרים ושירותים העונים לצורכי הלקוחות".טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il