TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> חדשות שוק ההון

אלוני חץ מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2023


אלוני חץ
ההפסד המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי הסתכם בכ-459 מיליון ש"ח, עקב רישום שיערוכים שליליים בארה"ב ובריטניה
ה-FFO המיוחס לבעלי המניות לרבעון השלישי הסתכם בכ-139 מיליון ש"ח, לעומת כ-151 מיליון ש"ח ברבעון המקביל
הון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) להיום עומד על 46.8 ש"ח, שיעור המינוף נכון להיום על בסיס ה-NAV הסחיר עומד על כ-40.7%

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "ברבעון השלישי המשכנו ליהנות מתזרים חזק בחברות הבנות ולהתמקד ביישום התוכנית האסטרטגית ארוכת השנים של החברה בכל תחומי הפעילות. מתחילת השנה היקף הדיבידנדים והחזרי ההון שהתקבלו מהחברות המוחזקות הסתכם לכ-543 מיליון ש"ח.
חברות הפורטפוליו אמות ואנרג'יקס המשיכו להציג תוצאות טובות לרבעון השלישי ותחזיות צמיחה חיוביות להמשך. אנרג'יקס נמצאת במסלול צמיחה מואץ בישראל ובארה"ב, ומנהלת משא ומתן מתקדם לרכישת פרויקטים בשלבי ייזום שונים בארה"ב ובפולין.
בארה"ב ובבריטניה נמשכה העלייה בשיעורי ההיוון גם ברבעון השלישי, אשר הובילה לירידה נוספת בשווי הנכסים כפי שהערכנו. שוקי המשרדים בוושינגטון ובבוסטון עדיין במחזור שלילי בשל עליית הריבית וצמצום האשראי מצד הבנקים. יחד עם זאת, ניכרת עליה בשיעור החזרה לעבודה במשרדים וכן ירידת שיעור ה-Vacancy בנכסי Trophy בוושינגטון. בבוסטון צפוי היצע נכסים מסוג זה להצטמצם בעתיד בשל ירידה בהיקפי הבנייה חדשה.
בלונדון ובקיימברידג' קיימות אפשרויות מימון רחבות יותר תוך הקשחת תנאי המימון, מחירי השכירות ב-City ו-West End נמצאים במגמת עלייה וישנה התעוררות מסוימת בביקושים. אנו ממשיכים ביישום התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלנו, למימוש הפוטנציאל הרב בתחום ה-Life Science.
לאחר סיום הרבעון השלישי, החלה ב-7 באוקטובר מלחמת חרבות ברזל, שהובילה בתחילתה לפיחות חד בשער החליפין של השקל החדש מול הדולר. בעקבות הפיחות החד שינינו את מדיניות הגידור, והתאמנו אותה בדומה למדיניות שהייתה קיימת בעבר. כך, שהפחתנו כ-40% מעסקאות הגנת המט"ח של אלוני חץ והגדלנו את חשיפת החברה למט"ח.
החברות בקבוצת אלוני חץ ימשיכו לפעול בהתאם לאסטרטגיית הקבוצה ולתוכניות העסקיות השונות, תוך שמירה על מינוף נמוך, גמישות פיננסית הולמת וזמינות הון לצורך ניצול הזדמנויות."


אירועים עיקריים ברבעון השלישי בחברות הבנות:

אמות (53.8%)
אמות סיכמה את הרבעון השלישי לשנת 2023 עם המשך צמיחה בפרמטרים התפעוליים. ה-NOI ברבעון גדל בכ-6% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-255 מיליון ש"ח. ה-FFO לפי גישת ההנהלה ברבעון צמח בכ-3% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-201 מיליון ש"ח. ברבעון השלישי, נחתמו מספר חוזים חדשים, לרבות מימושי אופציה וחידושי חוזים, בהיקף של 14 אלף מ״ר ללא שינוי בדמי השכירות.
במהלך הרבעון נמשכה ההתמתנות בפעילות העסקית במשק, אשר הוחרפה בעקבות תחילתה של מלחמת חרבות ברזל. בתחום הנדל"ן המניב, משפיעה המלחמה לפי שעה בעיקר על תחום המסחר, כאשר ביתר תחומי הפעילות של החברה - בדגש על תחומי המשרדים והלוגיסטיקה - הפעילות נמשכת כסדרה.
פעילות הקבוצה בארה"ב
ברבעון השלישי נמשכה ירידת ערך בשווי תיק הנכסים המניבים של Carr ו-AH Boston בשל המשך מגמת העלאות שיעורי ההיוון וכן שינוי בהנחות שוק. כתוצאה מכך, רשמה החברה ברבעון השלישי הפחתת ערך בסך של כ-380 מיליון ש"ח לפני מס.
בניין One Congress, שהקימה Carr, נמצא בשלבי אכלוס מתקדמים, לאחר שהושכר במלואו. מסירת רוב שטחי ההשכרה צפויה להתסיים בשנת 2023 ויתרתם בשנת 2024.
בחודש אוגוסט השלימה Carr את מכירת The Elm, בנין להשכרה למגורים באזור Bethesda שבמטרופולין וושינגטון די.סי, בתמורה לסך של 250 מיליון דולר ובמחיר זהה לשווי הנכס בדוחות Carr. תמורת המכירה שימשה ברובה להקטנת מסגרות אשראי מנוצלות.

Brockton Everlast ( 83.4%) [BE]
הנהלת BE פועלת לקידום תוכניות להגדלה משמעותית של זכויות הבנייה ולהקמתם של מתחמי משרדים ומעבדות לתעשיית ה-Life Science באזור Cambridge Science Park על פני מספר שנים.
במקביל ליישום תוכנית ההתרחבות, פועלת הנהלת BE לאיתור משקיע אסטרטגי שיצטרף באחזקת מיעוט לפעילותה באזור.
בחודש יולי, קיבלה BE אישור תב"ע לבניין Telephone House ב- Shoreditch London להקמת בניין חדש בשטח בנייה של 230 רגל רבוע חלף שטח של 130 רגל רבוע בבניין הקיים.
ברבעון השלישי רשמה החברה הפחתת ערך בסך של כ-111 מיליון ש"ח בעקבות עלייה בשיעורי ההיוון.

אנרג'יקס (50.4%)
החברה מציגה גידול של כ-1.5 במיליארד ש"ח בהיקף ההשקעות בפרויקטים בהקמה וייזום בארה"ב ובישראל בתשעת החודשים הראשונים של 2023, מתוכם כ-850 מיליון ש"ח ברבעון השלישי. החברה מעריכה כי פרויקטים בהספק של 416MW צפויים להגיע להפעלה מסחרית או השלמת הקמה עד תום שנת 2023.
החברה פועלת לקידום והגדלת צבר הפרויקטים בייזום, ומצויה במשא ומתן מתקדם לרכישת פרויקטים בשלבי ייזום שונים בארה"ב ובפולין.


עיקרי תוצאות לרבעון השלישי לשנת 2023 (במיליוני ש"ח):

במיליוני ש"ח
ינו'-ספט' 2023
ינו'-ספט' 2022
שינוי% 2022/2023
רבעון 3 2023
רבעון 3 2022
שינוי% 2022/2023
2022
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
(1,130)
177


(459)
(102)


(281)
FFO המיוחס לבעלי המניות
464
423
10%
139
151
8%-
613
FFO למניה (ש"ח)
2.58
2.42
7%
0.78
0.86
9%-
3.48


הגידול בהפסד ברבעון השלישי נובע בעיקר משערוכים שליליים כמפורט לעיל.

דיבידנד
בחודש מרץ 2023 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2023 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 128 אג' למניה שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. בהתאם לכך, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון הרביעי של שנת 2023 בסך של 32 אגורות למניה (כ-58 מיליון ש"ח) אשר ישולם במהלך חודש דצמבר 2023.

אודות קבוצת אלוני חץ
אלוני חץ הינה חברת אחזקות הפועלת בתחומי הנדל"ן המניב והאנרגיות המתחדשות בארץ ובחו"ל. בתחום הנדל"ן המניב פועלת הקבוצה בשלושה שווקים עיקריים: ישראל, ארה"ב ובריטניה. בתחום האנרגיות המתחדשות פועלת הקבוצה בשלושה שווקים עיקריים: ישראל, פולין וארה"ב.
אחזקותיה העיקריות של הקבוצה הינן:

בישראל מחזיקה הקבוצה בשתי חברות ציבוריות:
אמות השקעות בע"מ (53.8%) אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל.
אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ (50.4%), אחת מחברות "האנרגיה הירוקה" המובילות בארץ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, בישראל, פולין וארה"ב.

בארה"ב – מחזיקה הקבוצה ב- 47.7% מ- CARR (50% בשליטה), חברה פרטית העוסקת ברכישה, ייזום, השכרה, הקמה ניהול ואחזקה של נדל"ן מניב שבבעלותה, תוך התמקדות בתחום המשרדים באזור מטרופולין וושינגטון DC, בוסטון ואוסטין. בנוסף, מחזיקה החברה בשותפות (55%) עם Oxford Properties ב-3 מבני משרדים בבוסטון.
בבריטניה מחזיקה הקבוצה ב-83.4% בחברת Brockton Everlast, חברה פרטית אשר עוסקת ברכישה, יזום, השבחה, הקמה ניהול ותחזוקה של נדל"ן מניב בבריטניה, תוך התמקדות בסקטור המשרדים וה-Life Science בלונדון, קיימברידג' ואוקספורד.

אתר האינטרנט של קבוצת אלוני חץ: www.alony-hetz.com


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il