TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> חדשות שוק ההון

תרו מוסרת תוצאות כספיות ל-30 בספטמבר 2023


Taro Pharmaceutical Industries
בששת החודשים האחרונים המכירות נטו גדלו ב-19.9 מיליון דולר (6.9%)
הותורן, ניו יורק, 26 באוקטובר 2023, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון ובתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023.

לצפייה נוחה בטבלאות הכספיות: https://www.businesswire.com/news/home/20231026372692/en/Taro-Provides-Results-for-September-30-2023

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2023 – לעומת 30 בספטמבר 2022


*המכירות נטו של 148.2 מיליון דולר גדלו, בין היתר, הודות להתאמה חד פעמית ברוטו נטו ("GTN"). בניכוי ההשפעה של התאמות GTN חד פעמיות בשני הרבעונים, הצמיחה במכירות הייתה חד-ספרתית בינונית.
*רווח גולמי של 73.6 מיליון דולר (49.7% מהמכירות נטו) לעומת 47.0 מיליון דולר (36.0% מהמכירות נטו).
*עלייה בהוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) בסך 14.3 מיליון דולר, עלייה של 2.8 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול במחקרים קליניים.
*הוצאות מכירה, שיווק, כללי והנהלה (SMG&A) בסך 54.5 מיליון דולר כללו חיובים חד-פעמיים מסוימים של 6.1 מיליון דולר הקשורים בעיקר לעבודה שבוצעה על ידי הוועדה המיוחדת, שהוקמה על ידי מועצת תרו כדי לבחון את ההצעה שהגישה Sun Pharmaceutical Industries Ltd ב-26 במאי 2023. בניכוי חיובים אלה, SMG&A עמד על 48.4 מיליון דולר לעומת 42.3 מיליון דולר.
*הרווח התפעולי עמד על 4.7 מיליון דולר; בנטרול ההשפעה מהחיובים החד-פעמיים המסוימים, הרווח התפעולי הגיע ל- 10.9 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של (6.8) מיליון דולר ברבעון הקודם.
*הכנסות מריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 14.0 מיליון דולר גדלו ב-9.7 מיליון דולר.
*הוצאות מיסים בסך 9.1 מיליון דולר בהשוואה להטבת מס בסך 2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
*הרווח הנקי הסתכם ב-8.5 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 2.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה הסתכם ב-0.23 דולר לעומת הפסד למניה של 0.07 דולר. בנטרול ההשפעה של החיובים החד פעמיים הנ"ל, הרווח הנקי היה 14.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה עמד על 0.38 דולר.


דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023 לעומת ל-30 בספטמבר 2022
*המכירות נטו של 307.1 מיליון דולר גדלו ב-19.9 מיליון דולר, או 6.9%.
*הרווח הגולמי של 137.7 מיליון דולר (44.8% מהמכירות נטו בכל תקופה) גדל ב-9.1 מיליון דולר.
*הוצאות המו"פ של 30.5 מיליון דולר גדלו ב-7.4 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול במחקרים קליניים.
* SMG&A בסך 110.4 מיליון דולר כלל חיובים חד פעמיים מסוימים בסך 12.3 מיליון דולר (מתוכם 6.2 מיליון דולר מהרבעון הראשון של השנה הנוכחית) הקשורים לחיובים החד פעמיים המסוימים שהוזכרו לעיל. בניכוי חיובים אלה, SMG&A הסתכמה ב-98.1 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
*ההפסד התפעולי הסתכם ב-3.2 מיליון דולר; בניכוי ההשפעה של חיובים חד-פעמיים מסוימים, הרווח התפעולי הסתכם ב-9.1 מיליון דולר בהשוואה ל-7.2 מיליון דולר.
*הכנסות ריבית והכנסות פיננסיות אחרות בסך 24.9 מיליון דולר גדלו מ-6.2 מיליון דולר.
*הרווח הנקי הסתכם ב-18.6 מיליון דולר בהשוואה ל-11.3 מיליון דולר, והביא לרווח למניה של 0.49 דולר לעומת רווח למניה של 0.30 דולר. בנטרול ההשפעה של החיובים החד פעמיים הנ"ל, הרווח הנקי היה 29.2 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה היה 0.78 דולר.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן


*המזומנים נטו מפעילות שוטפת בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023 הסתכמו ב-55.3 מיליון דולר בהשוואה למזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בסך 37.7 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2022.
*נכון ל-30 בספטמבר 2023, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח קצר וניירות ערך סחירים (הן לטווח קצר והן לטווח ארוך) גדלו ב-40.2 מיליון דולר ל-1.3 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2023.


החברה מזהירה כי המידע הפיננסי לעיל לשנת 2023 אינו מבוקר ויתכנו בו שינויים.
אודות תרו

Taro Pharmaceutical Industries Ltd תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.
הצהרת נמל מבטחים
הדו"חות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים נערכו על בסיס זהה לדו"חות הכספיים המאוחדים השנתיים. לדעת ההנהלה הם משקפים את כל ההתאמות הדרושות כדי להציג בצורה הוגנת את המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדו"חות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים יחד עם הדו"חות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה, הכלולים בדו"ח השנתי של החברה בטופס 20-F, כפי שהוגש ל-SEC.
הצהרות מסוימות בהודעה זו הן הצהרות צופות פני עתיד במשמעות חוק הרפורמה בליטיגציה בניירות ערך פרטיים משנת 1995. הצהרות אלו כוללות, בין היתר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או המתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או הוצגו בשפה דומה, והצהרות באשר לביצועים הפיננסיים של החברה, זמינות המידע הפיננסי, והערכות התוצאות הפיננסיות והמידע לשנת הכספים 2024. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת הבטחות שהציפיות שלה יתממשו. גורמים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות כוללים תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים כלליים, תנאי תעשייה ושוק, שינויים במצבה הפיננסי של החברה, ליטיגציה שהוגשה על ידי צד כלשהו בכל בית משפט בישראל, בארצות הברית, או בכל מדינה בה תרו פועלת, פעולות רגולטוריות וחקיקתיות במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות ה-SEC של החברה, כולל הדו"חות השנתיים שלה בטופס 20-F. הצהרות צופות פני עתיד ניתנות ליישום רק מהתאריך שבו הן נעשו. החברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות או לבצע רביזיה בכל הצהרה צופה פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או סיבה אחרת.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il