TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> חדשות שוק ההון

מישורים מסכמת את 2021 עם זינוק של 240% ברווח הנקי המאוחד ועלייה של 53% ב-FFO


דניאל לבנטל מנכ"ל החברה ואמיר תמרי, יו"ר הדירקטוריון. יח"צ
תוצאות החברה משקפות צמיחה משמעותית בכלל הפרמטרים הפיננסיים עם זינוק של 240% ברווח הנקי המאוחד שעמד על כ-149 מיליון שקלים
חברת מישורים העוסקת בהשקעות נדל"ן מניב בישראל ובארה"ב, נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב ונשלטת ע"י אלכס שניידר, מדווחת על תוצאותיה לשנת 2021 ולרבעון הרביעי לשנה. תוצאות החברה משקפות צמיחה משמעותית בכלל הפרמטרים הפיננסיים עם זינוק של 240% ברווח הנקי המאוחד שעמד על כ-149 מיליון שקלים. ה-FFO (סולו מורחב) בשנת 2021 הסתכם בכ- 25 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 53% מ-2020 ו-170% משנת 2019.

סך הכנסות החברה (מאוחד) בשנת 2021 עמד על כ-454.5 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-433.2 מיליון ש"ח אשתקד. סך הכנסות החברה (מאוחד) ברבעון עלה בכ-34% ועמד על כ-108.4 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בהכנסות בתי המלון של סקייליין ועליה בהכנסות הנכסים המניבים של מישורים בארה"ב.

ההון העצמי (המיוחס לבעלי המניות של החברה) גדל השנה בכ-25% מ-474 מיליון ש"ח (13.7 ש"ח למניה) בדצמבר 2020 ל-580 מיליון ש"ח (16.7 ש"ח למניה) בדצמבר 2021. במקביל, יתרת המזומן (סולו מורחב) הסתכמה בכ-192 מיליון ש"ח, זאת לאחר גיוס סדרת אג"ח חדשה (סדרה ט') בחודש יולי בהיקף של כ-118 מיליון ש"ח והרחבה פרטית של סדרות ח' וט' בחודש אוקטובר בהיקף של כ- 40 מיליון ש"ח.

בשנת 2021 נמכרו 6 נכסים אשר מיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם ונרכשו 3 נכסים חדשים, לרבות רכישת בניין משרדים בנשר ומגרש צמוד, תמורת 55 מיליון שקלים ורכישת מרכז מסחר ובילוי פתוח בסמוך ליוסטון, טקסס, תמורת כ-37.1 מיליון דולר, נכס אשר צפוי להניב לחברה תרומה של כ-10 מיליון ש"ח ל-FFO השנתי.

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "שנת 2021 הייתה שנת שיא עבור מישורים עם המשך יישום אסטרטגיית הצמיחה, כפי שנעשה בחמש השנים האחרונות ובמהלכה היינו עדים לצמיחה עקבית בכל הפרמטרים. פעלנו רבות השנה בפעילות פיתוח עסקי ומימוש נכסים. השלמנו 9 עסקאות אשר כללו מכירה של שישה נכסים ורכישה של שלושה. השיפור באיתנות הפיננסית בא לידי ביטוי בשיפור הדירוג וגיוסי חוב אשר יחסכו לנו עלויות מימון בעתיד. אנו ממשיכים לפעול כל העת למקסום ערך תיק הנכסים ולהצפת ערך לבעלי המניות."

עו"ד אמיר תמרי, יו"ר הדירקטוריון מסר: "מישורים ממשיכה להציג תוצאות טובות באופן עקבי שנה אחרי שנה, גם מפעילותה עם השותף המקומי בארה"ב. פעילות זו מאופיינת ברכישת מרכזי קניות פתוחים, השבחתם, ומכירתם לאחר מספר שנים תוך יצירת תשואה משמעותית. במקביל, החברה פועלת לרכישת בניני משרדים בישראל באסטרטגיה דומה תוך השבחתם ומכירתם מעת לעת. החברה עברה את תקופת הקורונה באופן מיטבי ואנו מסתכלים קדימה בציפייה למימוש ההזדמנויות שעומדות בפנינו."

דגשים פיננסים עיקריים לרבעון הרביעי ולשנת 2021:
סך הכנסות החברה (מאוחד) בשנת 2021 הסתכמו בכ-454.5 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-433.2 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול נבע ברובו מהגידול בשיעורי התפוסה בנכסי המלונות של סקייליין בארה"ב, בקיזוז קיטון בהכנסות סקייליין בגין ייזום בקנדה, וכן בגין מענק שקיבלה מישורים בסך של 5.25 מיליון דולר מממשלת ארה"ב לטובת בית הקולנוע בטמפה. סך הכנסות החברה (מאוחד) ברבעון גדלו בכ-34% והסתכמו בכ-108.4 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בהכנסות בתי המלון של סקייליין ועליה בהכנסות הנכסים המניבים של מישורים בארה"ב.
NOI (סולו מורחב) בשנת 2021 הסתכם בכ- 79.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 74.2 מיליון ש"ח אשתקד. ה-NOI (סולו מורחב) ברבעון הסתכם בכ-18.8 מיליון ש"ח לעומת כ-17.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
FFO (סולו מורחב) לשנת 2021 הגיע לכ-25 מיליון ש"ח, מכ- 16 מיליון ש"ח ב-2020, משקף עלייה של כ- 53%. ה-FFO (סולו מורחב) ברבעון הסתכם בכ-5.3 מיליון ש"ח לעומת כ-3.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי (מאוחד) בשנת 2021 הסתכם בכ- 242 מיליון ₪ לעומת 7.3 מיליון ש"ח בשנת 2020. עיקר הגידול ברווח התפעולי נובע מרווח בגין עלייה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה. הרווח התפעולי (מאוחד) ברבעון הסתכם בכ-91 מיליון ש"ח, לעומת רווח תפעולי של כ-9.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי (מאוחד) בשנת 2021 הסתכם בכ- 149.1 מיליון ₪ לעומת הפסד נקי של כ- 62.6 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הנקי (מאוחד) ברבעון הסתכם בכ-61.7 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי של כ-0.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
שווי תיק הנכסים המניבים בארה"ב ובישראל (סולו מורחב) בסוף שנת 2021 הסתכם בכ-1.1 מיליארד ש"ח לעומת 1.05 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020. הגידול בשווי תיק הנכסים בשנת 2021 נבע בין היתר משיפור משמעותי בשיעורי התפוסה בנכסי החברה בבנימינה וחיפה בישראל (עלייה ל- 100% תפוסה) וגם בטמפה בארה"ב (השכרת קולנוע בשטח של כ- 7,500 מ"ר), אשר התבטא בעלייה של 28 מיליון ש"ח לשווי הנכס בחיפה, 7 מיליון ש"ח לבנימינה, 16 מיליון דולר לטמפה (חלק החברה 50%).
ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכם בכ-985.3 מיליון ש"ח (כ-35.7% מסך המאזן), לעומת כ-839.8 מיליון ש"ח (30.1%) ליום 31 בדצמבר 2020. כ-580.2 מיליון ש"ח מיוחסים לבעלי המניות ומשקף כ-16.7 ש"ח למניה.
יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2021 בכ-321.3 מיליון ש"ח לעומת כ-109.7 מיליון ש"ח ליום 31.12.2020 (מתוכם כ-192 מיליון ש"ח בידי החברה, ללא סקייליין). לעלייה תרם גיוס של אג"ח סדרה ט' בהיקף של כ-118 מיליון ש"ח וכן הרחבה פרטית של אג"ח ח' ו-ט' בהיקף של כ- 40 מיליון ש"ח.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 91.4 מיליון ₪ בשנת 2021.
נכסיה השוטפים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו בכ-506.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-496.4 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020.
לחברה כ-8.3 מיליון מניות של חברת הבת סקייליין (המהוות כ-49.37% מהון המניות שלה) הנסחרות לפי שווי שוק של כ-224 מיליון ש"ח, אשר אינן משועבדות וללא חוב פיננסי. כמו כן, נכון למועד פרסום הדוח, לחברה ארבעה נכסים בישראל ללא חוב בנקאי אשר שוויים הכולל הינו כ-175 מיליוני ש"ח. בנוסף, נכון ל-31.12.21 לסקייליין נכסים ללא חוב פיננסי בסך של כ-19 מיליון דולר קנדי (כ-46 מיליון ש"ח) ומסגרות אשראי לא מנוצלות בסך של כ-1 מיליון דולר קנדי (כ-2.44 מיליון ש"ח).

מצ"ב טבלת פרמטרים של החברה (סולו מורחב) לפי חלוקה רבעונית ושנתית:אירועים במהלך ולאחר תקופת המאזן
במרץ 2022 חברת הבת סקייליין חתמה על הסכם לרכישת מלון "Courtyard by Marriott" בעיר איתקה במדינת ניו יורק, בתמורה לסך של 11.25 מיליון דולר.
בינואר 2022 חתמה החברה על הסכם למכירת הנכס בג'קסונוויל. השלמת העסקה צפויה בסוף מאי 2022.
בדצמבר החברה חתמה על הסכם לרכישת מבנה משרדים באזור התעשייה של נשר. הרכישה הושלמה בתחילת פברואר 2022. כאשר, החברה רכשה מהמוכר את מלוא זכויות הבעלות במבנה ובמגרש הצמוד, בתמורה לסך של 55 מיליון ₪ (החברה מימנה את הרכישה מהונה העצמי). שיעור התפוסה במבנה הקיים הינו כ- 98%.
בדצמבר סקייליין השלימה את עסקת פריד למכירת אתרי הנופש והקרקעות לפיתוח הסמוכות לאתר הנופש Deerhurst ולאתר הנופש Horseshoe, ובכל הקרקעות לפיתוח שנותרו באתר הנופש Blue Mountain, תמורת 210 מיליון דולר קנדי, סכום המייצג פרמיה של כ-30 מיליון דולר קנדי על שווי נכסים אלו בספרים לפי כללי IFRS, נכון ליום 30 ביוני 2021, טרום עסקת Freed.
בדצמבר סקייליין חתמה על שני הסכמים מותנים למכירת 90% מזכויותיה במלון Renaissance ומלוא זכויותיה (100%) במלון Hyatt לצד שלישי בסכום כולל של כ- 95.2 מיליון דולר ארה"ב, אשר השלמת העסקה צפויה במהלך הרבעון השני של שנת 2022.
בנובמבר אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של ניירות הערך של החברה בהיקף של עד 20 מיליון ש"ח אשר תבוצע על-ידי החברה ועל-ידי חברות בנות של החברה.
בנובמבר התקשרה החברה בהסכם לרכישת מרכז מסחר ובילוי פתוח בסמוך ליוסטון, טקסס, תמורת כ-37.1 מיליון דולר. הנכס נרכש בתפוסה של כ-78% עם NOI של כ-4.2 מיליון דולר (11% תשואה). הנכס נרכש בשיעור מימון של כ-70% כאשר ההון העצמי לרכישה הגיע מתמורת המימוש של החניון במיאמי (שחלוף נכסים). הנכס צפוי לתרום FFO שנתי של כ-10 מיליון ש"ח.
באוקטובר נחתם הסכם השכרה לקולנוע של החברה בטמפה, פלורידה בשטח של כ-7,500 מ"ר עם מפעיל אולמות קולנוע.
באוקטובר הושלם ההסכם למכירת חניון מסחרי בדאון טאון של מיאמי, פלורידה, תמורת כ-25 מיליון דולר וברווח של כ-100% על ההון המושקע.

אודות מישורים
החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול: מישר) במדד ת"א נדל"ן לפי שווי של כ-439 מיליון ש"ח (כ- 12.6 ש"ח למניה). מישורים, אשר בשליטת אלכס שניידר Alex Shnaider, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בהשקעות נדל"ן מניב בישראל ובארה"ב בשטח כולל של כ-294 אלף מ"ר (יחד עם שותפים). הונה העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד נכון ליום 31 בדצמבר 2021, על כ-580 מיליון ש"ח (כ-16.7 ₪ למניה). מישורים הינה גם בעלת השליטה (כ-49.37%) בחברת סקייליין, המפעילה נכסים מניבים מלונאים בקנדה ובארה"ב ונסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-455.5 מיליון ש"ח.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il