TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> חדשות שוק ההון

החברות בבורסת ת"א חזרו לחלק דיבידנדים בשנת 2021


הבורסה לניע
אחרי שפל בחלוקת דיבידנדים בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה. 211 חברות חילקו דיבידנד השנה – המספר הגבוה ביותר מאז 2011
יובל צוק, יחידת המחקר  | 18/1/22, 09:03
בואו לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון
כ-21.2 מיליארד שקל שולמו בשנת 2021 לעומת כ-10.9 מיליארד בשנת 2020
ולעומת 19.4 מיליארד שקל בשנת 2019- ערב פרוץ הקורונה
תשואת הדיבידנד הסתכמה ב-2.2% לעומת 1.3% בשנת 2020
תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר שייכת לבנקים (4.4%) שחזרו לחלק דיבידנדים גבוהים


בשנת 2021 החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב חזרו לחלק דיבידנדים, כאשר מספר החברות המחלקות עמד על 211 חברות – שיא מאז שנת 2011, אשר חילקו סך של כ- 21.2 מיליארד ₪, קרוב לכפול מהסך שחולק בשנת 2020.

בשנת 2020 ניכרה השפעתו השלילית של משבר הקורונה על חלוקת דיבידנדים ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסת ת"א. המשבר, אשר השפיע לרעה על עסקיהן ורווחיותן של חברות רבות בבורסת ת"א וגרם לחוסר ודאות בשוק ההון, גרם לחברות להעדיף לשמור את המזומנים בקופתן והביא לירידה חדה במספר המחלקות ובסכומי הדיבידנדים, כאשר 156 חברות שילמו לבעלי מניותיהם כ-10.9 מיליארד שקל.

עם זאת, בשנת 2021 – על אף שמשבר הקורונה עדיין בעיצומו –מספר החברות המחלקות דיבידנד זינק ל-211 וסך הדיבידנד זינק ל-21.2 מיליארד שקל. נתונים אלו גבוהים מהשנים 2018 ו-2019, השנים שלפני התפרצות נגיף הקורונה, בהן חולקו 18.5 מיליארד שקל ו-19.4 מיליארד שקל, בהתאמה.

כ-58% מהדיבידנדים (כ-12.8 מיליארד שקל) שולמו לבעלי מניות מהציבור, והיתרה שולמה לבעלי העניין.

תשואת הדיבידנד הממוצעת של החברות הבורסאיות הסתכמה בשנת 2021 בכ-2.2% לעומת כ-1.3% בשנת 2020. על אף שסך הדיבידנד שחולק גבוה מזה שחולק בשנים 2018 ו-2019, תשואת הדיבידנד נמוכה מזו שנרשמה בשנים אלו (כ-2.6% בכל אחת מהשנים), עקב עלייה חדה שנרשמה בשווי שוק החברות (כפי שניתן לראות בלוח 1).

106 חברות מבין 387 החברות, שמניותיהן נסחרו בבורסה ברצף במהלך חמש השנים האחרונות, חילקו דיבידנד מדי שנה בכל אחת מהשנים (2017-2021).

השנה בלט ענף הבנקים אשר חילק דיבידנדים גבוהים בסך מצטבר של כ-5.7 מיליארד שקל, רובו ע"י לאומי, פועלים ומזרחי טפחות.חלוקת דיבידנדים - לפי מדדי מניות עיקריים

מדד ת"א-35
כמחצית מסך הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות שולמה ע"י חברות מדד ת"א-35.
כשני שלישים מהחברות (23), שמניותיהן היו כלולות במדד ת"א-35 בסוף שנת 2021, חילקו דיבידנדים בסך של כ-10.8 מיליארד שקל (51% מסך הדיבידנדים), לעומת 21 מחברות המדד שחילקו אשתקד כ-3.6 מיליארד שקל (כ-34% מסך הדיבידנדים).
הסכום שחילקו חברות מדד ת"א-35 בשנת 2021 דומה לזה ששילמו חברות המדד בשנת 2019.

לאחר שבשנת 2020 צנחה תשואת הדיבידנד של מניות המדד ל-0.8%, רשמו מניות מדד הדגל תשואת דיבידנד של כ-2% בדומה לשנים 2019 ו-2018.

תשואות הדיבידנד הבולטות ב-2021 מבין חברות המדד שייכות להפניקס (7.0%), קבוצת אשטרום ואמות (כ-4.75%) והבנקים לאומי (4.6%), הבינלאומי (4.4%) ומזרחי טפחות (4.2%).

מדד ת"א-90
קרוב לשליש מסך הדיבידנדים שחולקו בשנת 2021 שולמו ע"י חברות מדד ת"א-90.
58 מבין החברות, שמניותיהן היו כלולות במדד ת"א-90 בסוף שנת 2021, חילקו דיבידנדים בסך של כ-6.6 מיליארד שקל (כ-31% מסך הדיבידנדים), לעומת 54 חברות המדד שחילקו כ-4.2 מיליארד שקל בשנת 2020.
הסכום שחילקו חברות מדד ת"א-90 בשנת 2021 דומה אף הוא לזה ששילמו חברות המדד בשנת 2019.

תשואת הדיבידנד של מניות מדד ת"א-90 הסתכמה ב-2.4%, גבוהה מזו שבשנת 2020 (1.9%) אך נמוכה מזו שבשנת 2019 (3.8%).

תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר מבין חברות המדד ב-2021 שייכות לשותפויות הנפט והגז ישראמקו (19.8%) ודלק קידוחים (11.3%), וליבואניות הרכב דלק רכב (18.9%) וקרסו מוטורס (10.7%).


תרשים 1: חלוקת דיבידנד לפי רבעונים 2017-2021 (במיליארדי שקלים)
המחלקות הגדולות (לפי סדר סכומי החלוקה):

בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים הגבוהים עומדים השנה שלושת הבנקים הגדולים – לאומי, פועלים ומזרחי טפחות.
ביולי האחרון הודיע המפקח על הבנקים כי תותר חלוקה של עד 30% מהרווח הנקי כדיבידנד, זאת לאחר שבמרץ 2020 עם התפרצות משבר הקורונה קבע הפיקוח על הבנקים הוראת שעה שהביאה לעצירת חלוקת הדיבידנדים ע"י הבנקים. בדצמבר 2021 הודיע המפקח על הבנקים על ביטול המגבלה ופקיעת תוקף הוראת השעה מתחילת 2022.

בנק לאומי חילק כ-2 מיליארד שקל לבעלי מניותיו בשנת 2021 ורשם תשואת דיבידנד של כ-4.6%.
באוגוסט האחרון הכריז הבנק על חלוקת 630 מיליון שקל שהיוו כ-30% מהרווח הנקי של שנת 2020, זאת בעקבות הודעת הפיקוח על הבנקים מחודש יולי. בדצמבר 2021 חולק דיבידנד נוסף בסך של כ-1.4 מיליארד שקל, המהווים כ-30% מהרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של 2021.
לאחר הודעת הפיקוח על הבנקים מדצמבר 2021 על ביטול המגבלה יוכל לאומי להכריז על דיבידנד נוסף בהתאם למדיניות החלוקה שנקבעה ב-2019 לפיה הבנק יחלק מדי רבעון דיבידנד בגובה של עד 50% מהרווח הנקי.

בנק הפועלים חילק באוגוסט כ-617 מיליון שקל, המהווה 30% מהרווח הנקי של הבנק בשנת 2020. בנובמבר הכריז הבנק על חלוקת דיבידנד בגובה 30% מרווחי הרבעון השלישי בתוספת 500 מיליון שקל בגין רווחי המחצית הראשונה של 2021. סך הכל חולק ע"י הבנק כ-1.5 מיליארד שקל, אשר הניבו תשואת דיבידנד של כ-3.8%. הבנק יוכל לחלק בשנת 2022 דיבידנדים בהתאם למדיניות הקיימת לחלק עד 40% מהרווח הנקי הרבעוני.

בנק מזרחי טפחות חילק דיבידנדים בסך של כ-1.2 מיליארד שקל בשנת 2021, שהם 30% מרווחי שנת 2020 ו-30% מרווחי תשעת החודשים הראשונים של 2021. מדיניות חלוקת הדיבידנד הקיימת של הבנק הינה חלוקה בשיעור של עד 40% מהרווח הנקי, והבנק הודיע כי הוא בוחן אפשרות להגדלה של הדיבידנד עד לשיעור של 50%, עם סיום הליך המיזוג עם בנק אגוד.

איי.סי.אל חילקה בשנה האחרונה דיבידנדים רבעוניים בסך מצטבר של כ-0.9 מיליארד שקל, לעומת כ-0.4 מיליארד שקל בשנה הקודמת. לחברה מדיניות דיבידנד לפיה שיעור החלוקה יהיה עד 50% מהרווח השנתי הנקי.

דלק רכב, אשר רשמה שיפור נאה בתוצאותיה העסקיות בתחום מכירת הרכבים בשנה האחרונה וכן השלימה הצעת מכר של מניות חברת הבת ורידיס (שהונפקה בבורסה בת"א ביוני) תמורת כ-537 מיליון שקל נטו, חילקה במהלך 2021 דיבידנדים גבוהים בסך כ-713 מיליון שקל, אשר הניבו תשואת דיבידנד גבוהה של כ-19%.

שותפות דלק קידוחים חילקה כ-634 מיליון שקל מרווחיה, בין השאר בזכות מכירת הזכויות בפרויקט תמר אשר הושלמה בדצמבר 2021.


חלוקת דיבידנדים – לפי ענפים

תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר בשנת 2021 שייכת לענף הבנקים (4.4%). סך הדיבידנדים שחילקו שבעת הבנקים הסתכם בכ-5.7 מיליארד שקל. בדומה לבנקים שהוזכרו לעיל, הכריז הבנק הבינלאומי על חלוקת 30% מרווחי שנת 2020 ו-30% מרווחי תשעת החודשים הראשונים של 2021 בסך מצטבר של 545 מיליון שקל.
תשואת הדיבידנד השנייה בגובהה שייכת לענף הביטוח (3.7%), בזכות הדיבידנדים ששילמו שלוש חברות ביטוח: הפניקס, עם תשואת דיבידנד 7.1% בזכות חלוקת דיבידנדים בסך 580 מיליון שקל; הראל השקעות (3.7% ,257 מיליון שקל); ואיי.די.איי. ביטוח (10.1%, 160 מיליון שקל). זאת לאחר שבשנת 2020 אי-הודאות בצל משבר הקורונה הביאה להפסקה כמעט מוחלטת של חלוקת דיבידנדים על ידי חברות הביטוח, ותשואת הדיבידנד הענפית הסתכמה ב-0.2% בלבד.
ענף השירותים הפיננסיים רשם תשואת דיבידנד ממוצעת של 3.6%, לאחר ש-18 מתוך 30 חברות הענף שילמו לבעלי מניותיהם סך של כ-800 מיליון שקל.

לוח 2: השוואה ענפית של חלוקת דיבידנד בשנים 2020-2021
(במיליוני ש"ח)


מתודולוגיה

הנתונים בסקירה זו נלקחו מתוך דיווחי החברות הבורסאיות באתר "מאיה" על חלוקת דיבידנד במזומן, וחושבו לפי מועד התשלום בפועל של הדיבידנדים בכל אחת מהשנים.

תשואת הדיבידנד הכוללת וכן הענפית מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת השנה וסופה.
תשואת הדיבידנד של החברות עצמן מחושבת לפי מחיר המניה ביום האקס.

הנתונים לכל שנה אינם כוללים דיבידנדים שחולקו ע"י חברות, שמניותיהן נמחקו מהמסחר במהלך אותה שנה.
הבולטים מביניהם:
בשנת 2021 – איי.אפ.אפ. 263 מיליון שקל
בשנת 2020 – אגוד 100 מיליון שקל, טרם המיזוג עם מזרחי טפחות
בשנת 2018 – דלק אנרגיה 180 מיליון שקל, פרוטרום 108 מיליון שקל
בשנת 2017 - אבנר יה"ש כ-610 מיליון שקל חלוקת רווחים טרם מיזוגה עם דלק קידוחים.

הנתונים אינם כוללים את החברות הזרות סים קומרשייל ופננטפארק, אשר הינן ללא זיקה לישראל ומניותיהן הרגילות נרשמו למסחר בת"א במסגרת גיוסי אג"ח או מניות בכורה והמסחר במניות הרגילות שלהן זניח.

כמו כן, הנתונים אינם כוללים דיבידנדים בעין שחולקו ע"י חברות בורסאיות.
בשנת 2021:
חלוקת נרהטק ע"י סומוטו
חלוקת טרה לייט ע"י מנורה מבטחים החזקות
בשנת 2020:
חלוקת מניות ישראכרט ע"י הפועלים
בשנת 2019:
חלוקת מניות מהדרין ע"י הפניקס וע"י נכסים ובנין
חלוקת מניות סקייליין להכשרת הביטוח ולמישורים
בשנת 2018:
חלוקת מניות או.אר.טי. ע"י אינטרגאמא
חלוקת מניות יוטרון ע"י יוניטרוניקס
חלוקת מניות Age-X ע"י ליניאג' תרפיוטיק (ביוטיים)
בשנת 2017:
חלוקת מניות קרדן יזמות ע"י קרדן ישראל
חלוקת מניות רפק ע"י אינטרגאמא
חלוקת מניות נץ מלונות ע"י קבוצת נץ


מאת יובל צוק, יחידת המחקר הבורסה לני"ע


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il