קבוצת גולף: מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אורביט קבלה הזמנה ראשונה מלוקהיד מרטין בסך של כ-6 מיליון דולר בהמשך להסכם המסגרת שנחתם עמה באוגוסט 2020

מערכת טלנירי | 11/10, 10:09
הסכם מסגרת זה הינו בהיקף צפוי של כ-46 מיליון דולר לפיתוח וייצור הדור הבא של מערכות ניהול קשר ושמע תלת-מימד למטוסי F-16

ביולייט מדווחת על הסכם השקעה והסכם ייצור בחברה הבת דיאגנוסטיר

מערכת טלנירי | 18/10, 09:50
דיאגנוסטיר מגייסת כ- 4 מליון דולר לפי שווי של מעל 18 מליון דולר דיאגנוסטיר ואלכם מדיקל חתמו גם על הסכם ייצור מסחרי, על פיו אלכם מדיקל מתחייבת לייצור מסחרי כלל עולמי


> חדשות שוק ההון

קבוצת גולף: מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי

מציגה רווח של כ-10.7 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ-5.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גונן ביבר, מ"מ יו"ר גולף : "באוגוסט 2020 התקשרה כלל תעשיות, בעלת השליטה בגולף, בהסכם לפיו הוענקה אופציה לרכישת 6.5% מהון מניות גולף לקבוצת סטימצקי, במקביל למינוי אייל גרינברג לדירקטור ולמשנה ליו"ר הדירקטוריון ומסתמן כי שיתוף הפעולה בהובלת החברה עובד בצורה מיטבית."

אייל גרינברג, משנה ליו"ר גולף: אנחנו שמחים לחבור לקבוצת כלל תעשיות בהובלתה של גולף ולהערכתנו פוטנציאל החברה גדול ורחוק ממיצוי".

אלי שפיר, מ"מ מנכ"ל קבוצת גולף וסמנכ"ל הכספים: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים וזאת על אף אתגרי התקופה והסגר במהלך השבועיים האחרונים של הרבעון".

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-10.7 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של כ-5.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

הרווח התפעולי השוטף ברבעון הסתכם לכ-15.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-220% בהשוואה לרווח תפעולי שוטף בסך של כ-4.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
עליה של 76% ברווח התפעולי השוטף בתשעת החודשים הראשונים של השנה שהסתכם לכ-34.5 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

במגזר אופנת ההלבשה החברה מציגה רווח תפעולי בסך של 2.7 מיליון ש"ח ברבעון בהשוואה להפסד של 2.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

גידול של 334% ברווח במגזר אופנת הבית ברבעון אשר הסתכם לסך של 12.4 מיליון ש"ח לעומת 2.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

עליה בפדיון למ"ר בחנויות זהות במהלך הרבעון (בנטרול תקופת הסגר) בתחומי אופנת הבית ואופנת ההלבשה בשיעור של 12.9% בפדיון למ"ר

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לסך של 28.4 מיליון ש"ח בהשוואה לתזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך של 10.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

גולף השיקה שני אתרים חדשים: אינטימה וגולף אופנה, כחלק מהמשך פיתוח פעילות המסחר המקוון לצד הפעלת החנויות הפיזיות

אושרה תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה, בכפוף בין היתר להיעדר סגר, בהיקף של עד 5 מיליון ש"ח, שתיכנס לתוקף החל מ-23 נובמבר 2020

גונן ביבר, מ"מ יו"ר גולף : "באוגוסט 2020 התקשרה כלל תעשיות, בעלת השליטה בגולף, בהסכם לפיו הוענקה אופציה לרכישת 6.5% מהון מניות גולף לקבוצת סטימצקי, במקביל למינוי אייל גרינברג לדירקטור ולמשנה ליו"ר הדירקטוריון ומסתמן כי שיתוף הפעולה בהובלת החברה עובד בצורה מיטבית."

אייל גרינברג, משנה ליו"ר גולף הוסיף: "אנחנו שמחים לחבור לקבוצת כלל תעשיות בהובלתה של גולף ולהערכתנו פוטנציאל החברה גדול ורחוק ממיצוי. בטוחני כי בכוחות משותפים נוביל את החברה להשבחתה, בשים לב לפוטנציאל הרב החבוי במותגיה השונים דוגמת גולף קידס ואינטימה, בין יתר מותגיה, כמו גם לבחינת הזדמנויות נוספות בתחומי פעילותה. בכוונתנו להאיץ את פיתוחה של גולף , בדגש על האצת פיתוח מערך האון ליין, שכבר עתה מתחיל לבוא לידי ביטוי בהשקת 2 אתרי סחר חדשים בקצב חסר תקדים. זאת תוך המשך התייעלות ותגובה מהירה לשינויים בסביבה העסקית, בין היתר ע"י הפסקת פעילות בחנויות הפסדיות והתייעלות משמעותית בעלויות של החנויות שפעילותן מתמשכת.
צריך לזכור כי משבר הקורונה עודנו אתנו והשפעותיו ילוו אותנו לעתיד. עם זאת, אנו מאמינים כי המהלכים המידיים שנקטנו, מאפשרים לנו להתמודד עם אתגרי התקופה ואף להראות שיפור בתוצאות. להערכתנו, למכלול הצעדים שבהם נקטנו ונמשיך ביתר שאת תהיה השפעה ותרומה חיובית לתוצאות החברה גם בטווח הארוך."

אלי שפיר, מ"מ מנכ"ל קבוצת גולף וסמנכ"ל הכספים: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים וזאת על אף אתגרי התקופה והסגר במהלך השבועיים האחרונים של הרבעון. השיפור בתוצאות הרבעון משתקף בין היתר בשיפור בשיעור הרווח הגולמי בתחומי אופנת ההלבשה ואופנת הבית, ירידה וחסכון בהוצאות בעלויות תפעול, בעליה בפדיון הממוצע למ"ר, הן הכללי והן בחנויות זהות, בתחומי הפעילות של אופנת ההלבשה והבית באופנת ההלבשה. תחום אופנת ההלבשה מציג ברבעון השלישי שיפור ומעבר לרווח תפעולי מול הפסד ברבעון המקביל ובתחום אופנת הבית אנו מציגים גידול משמעותי ברווח התפעולי, חרף הירידה במחזור המכירות כתוצאה מהסגר. תוצאות אלה הושגו הודות לשורת מהלכים שביצענו לרבות המשך יישום צעדי התייעלות משמעותיים.
פעילות האון ליין ממשיכה לצמוח ואנו חווים ביקושים מוגברים בתקופה זו. אנו מייחסים חשיבות רבה לפיתוח תחום המסחר המקוון ורואים בו אחד ממנועי הצמיחה. בשבוע החולף השקנו שני אתרי סחר חדשים נוספים: לרשת אינטימה ולרשת גולף אופנה."

תמצית נתוני הרבעון השלישי לשנת 2020:
 מכירות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 229.9 מיליון ש"ח, לעומת כ- 236.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 2.7% הנובעת בעיקר מירידה במכירות החנויות הפיזיות בתחומי פעילות אופנת הבית ואופנת ההלבשה בתקופת סגירת החנויות בשל השפעות נגיף הקורונה. הירידה קוזזה בחלקה מעליהל במכירות בתחום פעילות עדיקה ומעלייה במכירות אתרי גולף .

מכירות תחום אופנת ההלבשה ברבעון הסתכמו בכ-70.6 מיליון ש"ח לעומת כ-80.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת מסגירת החנויות בשל השפעות נגיף הקורונה.
מכירות תחום אופנת הבית הסתכמו ברבעון בכ-109.7 מיליון ש"ח לעומת כ-116.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת מסגירת החנויות בשל השפעות נגיף הקורונה. הירידה קוזזה בחלקה בעיקר מעלייה במכירות אתרי גולף של תחום הפעילות וכן מעליה בפדיון למ"ר בחנויות הזהות בתחום הפעילות.

מכירות תחום עדיקה הסתכמו ברבעון לכ-49.6 מיליון ש"ח לעומת כ-39.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מצמיחה בפעילות השוטפת של התחום הן בפעילות המקומית והן בבינלאומית, אשר מתורגמת בין היתר לגידול בלקוחות הפעילים באתר עדיקה.

 הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 139.8 מיליון ש"ח (המהווה כ-60.8% מההכנסות), לעומת כ-144.3 מיליון ש"ח (המהווה כ-61.1% מההכנסות) ברבעון המקביל. הירידה בשיעור הרווח הגולמי בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מירידה בשיעור הרווח הגולמי של תחום פעילות עדיקה. הירידה קוזזה בחלקה מעלייה בשיעור הרווח הגולמי בתחומי אופנת הבית ואופנת ההלבשה.

 הרווח התפעולי לאחר הוצאות אחרות ברבעון הסתכם בכ-15.7 מיליון ש"ח (המהווה כ- 6.8% מההכנסות), לעומת רווח של כ- 3.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הרווח התפעולי בתקופת הדוח בנטרול השפעת תקן 16 מסתכם לסך של כ-13.6 מיליון ש"ח.

 הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-10.7 מיליון ש"ח (המהווה 4.7% מההכנסות) לעומת הפסד של כ- 5.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתקופת הדוח בנטרול השפעת תקן 16 מסתכם לסך של כ-10.8 מיליון ש"ח.

 ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכם בכ- 235 מיליון ש"ח לעומת 237 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019. הירידה בהון בתקופת הדוח נובע בעיקר מההפסד בתקופה ומרכישה עצמית של מניות החברה.

 הפדיון הממוצע למ"ר ברבעון (בנטרול תקופת הסגר) בחנויות מגזרי אופנת הבית ואופנת ההלבשה הסתכם בכ- 1,146 ש"ח לעומת כ- 1,085 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 5.6%.

 הפדיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות ברבעון (בנטרול תקופת הסגר) בחנויות מגזרי אופנת הבית ואופנת ההלבשה הסתכם בכ- 1,471 ש"ח לעומת כ- 1,302 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 12.9%.

תמצית נתוני התקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020:
1-9.2020 1-9.2019 הסבר
הכנסות ממכירות 606.1 672.4 הירידה במכירות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבעה בעיקר מירידה במכירות בחנויות הפיזיות בתקופות סגירת החנויות, בשל השפעת נגיף הקורונה.
הירידה במכירות קוזזה בחלקה בעיקר מגידול במכירות בתחום פעילות עדיקה ומגידול במכירות אתרי גולף.
רווח גולמי 363.5 416.6
שיעור רווח גולמי מהמכירות 59.9% 61.9% הירידה בשיעור הרווח הגולמי בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מעלייה בהפרשה לירידת ערך מלאי ומעלייה בשיעור ההנחות בתקופה.
רווח תפעולי לאחר הוצאות אחרות 18.8 18.3
שיעור הרווח התפעולי מהמכירות 3.1% 2.7%
רווח נקי (הפסד) (0.6) (4.1) הרווח בתקופת הדוח בנטרול השפעת תקן 16 מסתכם לסך של כ-0.1 מיליון ש"ח
שיעור הרווח הנקי מהמכירות (0.1%) (0.6%)
EBITDA בנטרול תקן 16 54.0 28.6


תמצית נתוני הרבעון השלישי לשנת 2020:

7-9.2020 7-9.2019 הסבר
הכנסות ממכירות 229.9 236.2 הירידה במכירות ברבעון השלישי לשנת 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבעה בעיקר מירידה במכירות החנויות הפיזיות בתחומי פעילות אופנת הבית ואופנת ההלבשה בתקופת סגירת החנויות בשל השפעות נגיף הקורונה.
הירידה קוזזה בחלקה מעלייה במכירות בתחום פעילות עדיקה ומכירות אתרי גולף.
רווח גולמי 139.8 144.3
שיעור רווח גולמי מהמכירות 60.8% 61.1% הירידה בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מירידה בשיעור הרווח הגולמי של תחום פעילות עדיקה.
הירידה קוזזה בחלקה מעליה בשיעור הרווח הגולמי בתחומי אופנת הבית וההלבשה.
רווח תפעולי לאחר הוצאות אחרות 15.7 3.7 בנטרול השפעת תקן 16, הרווח התפעולי בתקופת הדוח מסתכם לסך של כ-13.6 מיליון ש"ח
שיעור הרווח התפעולי מהמכירות 6.8% 1.5%
רווח נקי (הפסד) 10.8 (5.7) בנטרול השפעת תקן 16, הרווח הנקי בתקופת הדוח מסתכם לסך של כ-10.5 מיליון ש"ח
שיעור הרווח (ההפסד) הנקי מהמכירות 4.7% (2.4%)
EBITDA בנטרול תקן 16 24.1 6.2


עדכון בנוגע להשפעת התפשטות נגיף הקורונה על החברה:
במסגרת צעדים רגולטוריים דרסטיים אותם נקטה ממשלת ישראל לצורך התמודדות עם משבר הקורונה מרבית הפעילות העסקית בארץ, לרבות פעילות המסחר, נעצרו באופן כמעט מוחלט לשתי תקופות ממושכות במהלך החודשים מרץ-אפריל 2020 וספטמבר-נובמבר 2020 וחנויות הקבוצה נסגרו סגירת חנויות החברה הביאה לפגיעה משמעותית בהכנסות החברה ובהיקפי המכירות הנובעים מעצם סגירת החנויות.
במהלך תקופת סגירת החנויות הראשונה חנויות החברה נסגרו החל מיום 15 במרץ 2020 ועד ליום 30 באפריל 2020 (המכירות בתחום אופנת ההלבשה ואופנת הבית בתקופת סגירת החנויות הראשונה ירדו בכ- 113 מיליון ש"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במהלך תקופת סגירת החנויות הראשונה פעילות הקבוצה התבססה על פלטפורמת אתרי הסחר המקוונים השונים אותם היא מפעילה ומכירות החברה בתחומי אופנת הבית ואופנת ההלבשה באמצעות פלטפורמות אלו גדלו באופן משמעותי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
לאור הקלות שונות שפורסמו על-ידי הגורמים המוסמכים בארץ בחודשים אפריל-מאי 2020 הקבוצה פתחה באופן מדורג את החנויות בתום תקופת סגירת החנויות הראשונה וחזרה בצורה הדרגתית לשגרת פעילות מלאה וזאת עד לתחילתה של תקופת סגירת החנויות השנייה. המכירות הכוללות המצטברות בחנויות תחומי פעילות אופנת ההלבשה ואופנת הבית בתקופה האמורה עלו על סך המכירות בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן חלה עליה בפדיון החודשי הממוצע למ"ר של כל חנויות תחומי הפעילות האמורים.

במהלך תקופת סגירת החנויות השנייה חנויות החברה נסגרו החל מיום 19 בספטמבר עד ליום 8 בנובמבר 2020 המכירות בתחום אופנת ההלבשה ואופנת הבית בתקופת סגירת החנויות השנייה ירדו בכ-109 מיליון ש"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (נתונים ראשוניים, לא מבוקרים ולא סקורים). גם במהלך תקופת סגירת החנויות השנייה פעילות הקבוצה התבססה על פלטפורמת אתרי הסחר המקוונים השונים אותם היא מפעילה ומכירות החברה בתחומי אופנת הבית ואופנת ההלבשה באמצעות פלטפורמות אלו גדלו באופן משמעותי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (נתונים ראשוניים, לא מבוקרים ולא סקורים).
במסגרת הקלות שונות שפורסמו על-ידי הגורמים המוסמכים בארץ בחודש נובמבר 2020 שאפשרו את חידוש המסחר באופן חלקי, החברה פתחה ביום 8 בנובמבר 2020 את חנויות הרחוב שלה בלבד ..
ביום 16 בנובמבר 2020 פורסמו הקלות נוספות, על פיהן פתחה החברה ביום 17 בנובמבר 2020 גם את החנויות הממוקמות במתחמי המסחר הפתוחים (למעט חנות אחת הממוקמת בישוב שאינו נכלל בהקלות שפורסמו).
למועד פרסום הדוח, החברה פועלת באופן חלקי בלבד ועדיין לא שבה לשגרת פעילות מלאה, שכן חלק ניכר מהחנויות שלה, המצויות בקניונים שטרם חזרו לפעילות מלאה, עדיין סגורות.

אודות קבוצת גולף:
פעילות החברה מתמקדת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי אופנת ביגוד ואופנת בית.
לקבוצה 330 חנויות הפזורות בכל רחבי הארץ בשלושה תחומי פעילות:

1. תחום אופנת ההלבשה - החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מוצרי הלבשה, מוצרי הנעלה ומוצרי אופנה משלימים לנשים וגברים, באמצעות רשתות חנויות אותן היא מפעילה. תחום זה כולל את המותגים: גולף, פולגת, אינטימה, TOPSHOP ו-GOLF OUTLET. מוצרי TOPSHOP נמכרים גם באתר TOPSHOP.

2. תחום אופנת הבית - החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מגוון מוצרים, הכוללים בעיקר מוצרי טקסטיל לבית, כלי מטבח ושולחן, ריהוט, כלי אמבט ומוצרים אחרים לבית וכן מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה. במסגרת תחום זה נמכרת גם הלבשת ילדים ותינוקות. מגזר אופנת הבית כולל את רשתות GOLF & CO, GOLF & KIDS, GOLF & BABY וכיתן. מוצרי טקסטיל לבית וכלי מטבח ושולחן נמכרים גם באתר GOLF & CO, מוצרי טקסטיל לבית נמכרים גם באתר כיתן ומוצרי הלבשת ילדים ותינוקות נמכרים גם אתר GOLF & KIDS.

3. תחום עדיקה - המגזר כולל מכירה קמעונאית של חברת עדיקה סטייל בע"מ במגוון מוצרים, בעיקרם פריטי אופנת הלבשה ואופנת בית באתר האינטרנט ובחנויות וכן מתן שירותי מסחר מקוון הכוללים שירותי טכנולוגיה, ניהול אתרים, שירותי תוכן וקריאייטיב, שיווק אונליין, תפעול רשתות חברתיות ושירות לקוחות.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il