אלוני חץ: תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2018 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> חדשות שוק ההון

אלוני חץ: תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2018


אלוני חץ
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו 5.85 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 34.19 ש"ח למניה), גידול של כ-9% לעומת כ-5.36 מיליארד ₪ (כ-31.4 ₪ למניה)

ה- FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה לשנת 2018, הסתכם ב- 493 מיליון ש"ח, גידול של 17% לעומת 423 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו 5.85 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 34.19 ש"ח למניה), גידול של כ-9% לעומת כ-5.36 מיליארד ₪ (כ-31.4 ₪ למניה).


ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) להיום הינו 51.8 ש"ח.


שיעור המינוף של החברה נכון להיום על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) – 27.8%.


במהלך התקופה מימשה החברה 1 מיליון מניות PSP תמורת כ-97 מיליון פר"ש (364 מיליון ש"ח).


החברה ביצעה גיוס חוב בסך של 1.1 מיליארד ש"ח באמצעות הרחבת סדרות אג"ח קיימות (מתוכן 700 מיליון ש"ח בתקופת הדוח).

Brockton Everlast ("BE")
לאחר תאריך המאזן חתמה BE על הסכמים לרכישת שני בנייני משרדים במרכז לונדון בשטח כולל של כ-23 אלף מ"ר תמורת סך של כ-195 מיליון ליש"ט (לא כולל עלויות עיסקה) . ה-NOI השנתי הקיים משני הנכסים צפוי להסתכם לכ- 10 מיליון ליש"ט.


לצורך רכישת הנכסים, השקיעה החברה במהלך חודש מרץ 2019 סך של 77 מיליון ליש"ט (365 מיליון ש"ח) בהון של BE, והעמידה ל- BE הלוואת גישור בסך של 115 מיליון ליש"ט (548 מיליון ש"ח), אשר יוחזרו לה במועד לקיחת מימון בנקאי במהלך הרבעון השני לשנת 2019.


BE מנהלת מו"מ מתקדם לרכישת בניין משרדים נוסף בשטח של כ-23 אלף מ"ר תמורת 220 מ' ליש"ט.
היקף הייזום האקטיבי בחברות הקבוצה הינו 10 מיליארד ש"ח (חלקה היחסי של החברה הינו 3.8 מיליארד ש"ח).
דירקטוריון החברה החליט כי בשנת 2019 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שוטף שנתי בסך של 114 אג' למניה (לעומת 110 אגורות בשנת 2018), שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים.


עם פרסום הדוח הכספי החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד נוסף בגין רווחי שנת 2018 בסך 42 אגורות למניה – ובסה"כ הדיבידנד בגין שנת 2018 יסתכם ב-152 אגורות למניה.

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר:
"במהלך השנה החולפת ניכרת עשייה רבה בחברות הבנות של הקבוצה. אנו עדים לתנופת עשייה הן בפעילות הריאלית של החברות והן בפעילותן הפיננסית, אשר שילובן ביחד מניח תשתית איתנה להמשך צמיחה בשנים הבאות.


Carr ממשיכה לצמוח בהתאם לתוכניות העבודה שלה ומפתחת כיום 4 פרויקטים בוושינגטון DC בהיקף מצטבר של 1.3 מיליארד דולר אשר חלקם נמצאים בשלבי בניה בהם הושקעו עד לתאריך המאזן כ-274 מיליון דולר. להערכת Carr, עם השלמת הפרויקטים (בשנים 2022-2023) ה -NOI שיניבו, יכפיל את ה-NOI לשנת 2018.


במקביל, בהמשך להחלטת דירקטוריון Carr להרחיב את פעילותה לבוסטון, התקשרה Carr בהסכם עם שותף מקומי לרכישה מותנית של מחצית מהזכויות במקרקעין אשר בבעלות השותף בעיר בוסטון, עליו צפויות להקים השותפות מגדל משרדים בשם One Congress בהיקף שטחי השכרה של כ-88 אלף מ"ר ובעלות משוערת של כ- 870 מיליון דולר (חלקה של Carr 50%). בתקופת הדוח חתמו Carr והשותף בפרויקט על הסכם להשכרת מחצית משטח הבניין ל-State Street Corporation.


בנוסף, חתמה Carr על הסכם לרכישת בניין משרדים בשם 200 State במרכז העסקים הראשי של בוסטון, בתמורה לסך של 222 מיליון דולר, בעל שטח השכרה כולל של כ-27 אלפי מ"ר ,הצפוי להניב NOI שנתי ממוצע של כ-12 מיליון דולר.

אמות הציגה צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים והעלתה את תחזיותיה לשנת 2019. אמות השלימה את בניית המגדל ToHa1 - פרויקט הדגל המוביל (בשותפות עם גב ים), בהיקף של כ- 57,000 מ"ר עילי, ששווק במלואו ובימים אלה האכלוס בעיצומו.


סך ה-NOI שיניב הבניין בתפוסה מלאה ינוע בין 94-100 מיליון ש"ח (חלק אמות 50%).
במקביל פועלות השותפות לקידום שלב ב' של הפרויקט (ToHa2) ובחודש אוגוסט אושרה להפקדה תב"ע לתוספת זכויות בניה בשטח של 140 אלף מ"ר עילי. בימים אלה התוכנית מצויה בהליך טיפול בהתנגדויות. ככל שאמות תחליט להתקדם ולבנות את שלב ב' , התקציב להקמתו ינוע סביב 2 מיליארד ש"ח (חלק אמות 50%).


מתחילת השנה רכשה אמות שלושה מבנים לוגיסטיים בהיקף כספי של 425 מיליון ש"ח אשר צפויים להניב לאמות NOI שנתי של 26 מיליון ש"ח. כמו כן, עוסקת אמות בייזום של מרכז לוגיסטי עבור שופרסל במודיעין.

אנרג'יקס שנת 2018 היתה משמעותית עבור אנרג'יקס, במהלכה הציגה צמיחה והמשיכה להרחיב את כל תחומי פעילותה.


אנרג'יקס העלתה את טווח התחזיות לשנת 2019 בהתבסס, בין היתר, על עסקאות לקיבוע מחיר החשמל השחור והתעודות הירוקות ביחס לייצור החשמל מפעילות אנרג'יקס בפולין לשנים אלה.


בתחום הפוטו-וולטאי בישראל, אנרג'יקס ממשיכה לחזק את מעמדה כשחקן מוביל ודומיננטי. הושלמה הקמתם תשעה פרויקטים המוקמים במסגרת המכרז הראשון (MWp90), בהתאם ללוחות הזמנים של המכרז. במקביל, החלה אנרג'יקס בהקמתם של פרויקטים נוספים בהספק שלMWp 65 במסגרת המכרז הפוטו-וולטאי השני, שיחוברו לרשת החשמל במחצית הראשונה של שנת 2019.


אנרג'יקס ממשיכה לקדם את פרויקט אר"ן, שהינו פרויקט הדגל שלה בתחום הרוח בישראל בהספק כולל של 130-150MW. לאחר מועד הדוח, הות"ל (הועדה לתשתיות לאומיות) אשרה את העברת התכנית להערות והשגות טרם הפקדתה.


בפעילות בארה"ב נרשמה התקדמות משמעותית, במסגרתה נערכת אנרג'יקס להקמתם של ארבעה פרויקטים הממוקמים בווירג'יניה בהספק של עד- 85MWp (חלק אנרג'יקס 58%) המצויים ערב סגירתם הפיננסית. אנרג'יקס נמצאת במשא ומתן מתקדם לחתימת הסכמים מחייבים עם מוסד פיננסי מהמובילים בעולם למכירת חשמל ותעודות ירוקות של הפרויקטים למשך 13 שנה, במקביל למשא ומתן מתקדם עם מוסד פיננסי מוביל נוסף כשותף במס בפרויקטים.

Brockton Everlast ("BE"), חברת הנדל"ן החדשה, בשותפות עם הנהלת קרנות ברוקטון (חלקה של אלוני חץ 90%), אשר עוסקת ברכישה, יזום, השבחה, הקמה ניהול ותחזוקה של נדל"ן מניב מסחרי בבריטניה, תוך התמקדות באזור מטרופולין לונדון. לאחר תאריך המאזן חתמה BE על הסכמים לרכישת שני בנייני משרדים במרכז לונדון בשטח כולל של כ-23 אלף מ"ר תמורת סך של כ-195 מיליון ליש"ט (לא כולל עלויות עיסקה) .


ה-NOI השנתי הקיים משני הנכסים צפוי להסתכם לכ- 10 מיליון ליש"ט. בנוסף, מנהלת BE משא ומתן מתקדם לרכישת בניין משרדים נוסף בשטח של כ-23 אלף מ"ר, הממוקם במערב לונדון תמורת 220 מיליון ליש"ט. הנכס מושכר במלואו עד לאמצע שנת 2028 למטה של אחת החברות המובילות בבריטניה.
ככל שהעיסקה האמורה תבוצע, ל-BE יהיו נכסים בהיקף השקעה כולל של 415 מיליון ליש"ט (כ-2 מיליארד ש"ח).

היקף הייזום האקטיבי המצטבר בחברות הקבוצה הינו 10 מיליארד ש"ח (חלקה היחסי של החברה הינו 3.8 מיליארד ש"ח). אנחנו מקווים שהפעילויות הנ"ל ומגוון הצעדים שעושות החברות הבנות של הקבוצה, מניחות תשתית איתנה לביסוס המשך צמיחת הקבוצה בשנים הקרובות."

הקיטון ברווח הנקי בשנת 2018 בהשוואה לתקופה המקבילה, נובע בעיקר בקיטון בחלקה של הקבוצה ברווחי CARR, בעיקר עקב שערוכי נדל"ן גבוהים יותר שרשמה CARR בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, בשנת 2017, נרשם רווח כתוצאה ממימוש מניות FCR בהיקף של 95 מיליון ₪ (לאחר מס).
ה-FFO אשר מנטרל השפעות חד פעמיות גדל בשנת 2018 ב-16.5% ביחס לתקופה המקבילה.

אירועים לאחר תאריך המאזן:

לאחר תאריך המאזן חתמה BE על הסכמים לרכישת 2 בניינים במרכז לונדון תמורת סך של כ-195 מיליון ליש"ט (לא כולל עלויות עיסקה) אשר צפויים להניב NOI שנתי של כ-10 מיליון ליש"ט:


169 Union Street: הסכם לרכישת נכס הממוקם בגדה הדרומית של לונדון בשטח של כ- 11 אלף מ"ר תמורת סך של 100 מיליון ליש"ט (לפני עלויות עיסקה). הנכס מושכר במלואו עד לתום שנת 2027 וה-NOI השנתי בגינו מסתכם לכ- 5 מיליון ליש"ט. בהתאם להסכם השכירות, במהלך השנים 2020 ו-2025, יעודכנו דמי ההשכרה בהתאם למנגנון המקובל בבריטניה (Rent Review Upper Only).


Devonshire Quarter: הסכם לרכישת נכס (המורכב מארבעה בניינים הצמודים זה לזה) הממוקם בלב הסיטי של לונדון בשטח השכרה כ-12 אלף מ"ר, המושכר למספר שוכרים (שיעור תפוסה של 95%) תמורת כ-95 מיליון ליש"ט (לפני עלויות עיסקה). סך ה- NOI השנתי מסתכם לכ-5 מיליון ליש"ט. סיום תקופת השכירות צפוי להיות בעוד כ-6 שנים אולם ל-BE קיימת אופציה לסיום מוקדם בעוד כשלוש וחצי שנים. במהלך השנים הקרובות, תבחן BE את קידומה של תב"ע נקודתית לבניית מבנה משרדים מודרני בשטח השכרה של 410 אלף רגל רבוע חלף הקיים.

דיבידנד
בגין שנת 2018 חילקה החברה דיבידנד בסך כ- 188 מיליון ש"ח (110 אגורות למניה). בנוסף, בחודש מרץ 2019 הכריזה החברה על דיבידנד נוסף בגין שנת 2018 בסך של 42 אג' למניה (כ-72 מיליון ש"ח). סך הדיבידנד בגין שנת 2018 הינו 152 אגורות למניה.


בחודש מרץ 2019 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2019 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 114 אג' למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 28 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 29 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון.


בהתאם, הכריזה החברה על דיבידנד לרבעון הראשון של שנת 2019 בסך 28 אגורות למניה (48 מיליון ש"ח) אשר ישולם בחודש אפריל 2019.

אודות קבוצת אלוני חץ

אלוני חץ הינה חברת אחזקות המתמחה ומתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בחמישה שווקים עיקריים: ישראל, ארה"ב [וושינגטון ובוסטון], שוויץ ובריטניה. אחזקותיה העיקריות של החברה הינן:

בישראל מחזיקה הקבוצה ב- 58% באמות השקעות בע"מ, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל
ובכ-62% באנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.

בארה"ב - בוושינגטון מחזיקה הקבוצה ב- 44% מ- Carr (50% בשליטה), חברה פרטית העוסקת בנדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזור מטרופולין וושינגטון DC ובוסטון. בנוסף, מחזיקה החברה ב-3 מבני משרדים בשותפות (50% בשליטה) עם Oxford Properties.
בשוויץ מחזיקה הקבוצה ב-10.03% ב-Swiss Property AG PSP, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות ביותר בשוויץ. הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב-PSP.

בבריטניה הקימה החברה, בשותפות עם הנהלת קרנות ברוקטון, חברת נדל"ן חדשה בשם Brockton Everlast (חלק החברה 90%), אשר תתמקד במטרופולין לונדון ואשר בעתיד תהווה את פעילותה היחידה של החברה בבריטניה.
בנוסף, פועלת הקבוצה באמצעות אחזקה בקרנות השקעה בנדל"ן. Brockton Capital, 25% בקרן הראשונה, 5% בקרן השנייה ו-10% בקרן השלישית.
אתר האינטרנט של קבוצת אלוני חץ: www.alony-hetz.comטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il