המגמה החיובית של פנאקסיה נמשכת - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> חדשות שוק ההון

המגמה החיובית של פנאקסיה נמשכת


פנאקסיה
מסכמת רבעון שלישי עם הכנסות שיא של 16.8 מיליון ₪ וצמיחה של פי 3 לעומת אשתקד
הכנסות תשעת החודשים הראשונים של השנה זינקו פי 4 והסתכמו בכ- 43.8 מיליון ש"ח

גידול של כ- 55% ברווח הגולמי וצמצום בהפסד התפעולי והנקי ברבעון השלישי לעומת הרבעון השני של השנה

רשמה לאחרונה שורת הישגים אסטרטגיים בראשם קבלת היתר שיווק בגרמניה לסדרת מוצרי הקנאביס הרפואי שלה, יצוא מסחרי ראשון של תפרחות לאוסטרליה, והיתרי יצוא נוספים לאוסטרליה ופורטוגל עם מגדלים שותפים

מרחיבה את השת"פ עם ענקית הפארמה Neuraxpharm לצרפת ונערכת לתחילת יצוא ומכירות ראשונות בגרמניה עד סוף השנה

(תל אביב, 29 בנובמבר 2020) – פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ )"פנאקסיה ישראל", ת"א: פנאק PNAX), יצרנית מוצרי הקנאביס הרפואי הגדולה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020.

ד"ר דדי סגל, מייסד ומנכ"ל פנאקסיה ישראל: "אנו שמחים לסכם את הרבעון השלישי של השנה עם שיא נוסף של צמיחה בהכנסות מפעילותנו בשוק הישראלי לצד המשך השיפור ברווחיות הגולמית וצמצום ההפסדים. השינוי המבורך במדיניות משרד הבריאות ברבעון הנוכחי עם אישור פתיחת השוק ליצוא, מאפשר לנו סוף סוף לממש את החזון של פנאקסיה להפוך לשחקן פארמה מוביל בשוק הקנאביס הרפואי הגלובאלי. שורת ההישגים החשובים שרשמנו לאחרונה, עם קבלת היתר השיווק בגרמניה למוצרינו, לצד יצוא מסחרי ראשון לאוסטרליה והיתרי יצוא נוספים לאוסטרליה ופורטוגל, מכינים את הקרקע למימוש התכנית האסטרטגית העסקית של פנאקסיה בשנים הקרובות."


אירועים והתפתחויות עסקיות אחרונות:

רשמה הישג חסר תקדים לחברה ישראלית עם קבלת היתר שיווק מרשויות הבריאות בגרמניה למוצרי הקנאביס הרפואי שלה, כחברה היחידה בישראל כיום בעלת תקן EU-GMP מרשות בריאות אירופאית, הדרוש לייצור וייצוא מסחרי של מוצרי קנאביס רפואי לאירופה. השקה ומכירות ראשונות בגרמניה של המוצרים במיתוג משותף Panaxol-Naxiva עם ענקית הפארמה האירופאית Neuraxpharm צפויות עד סוף שנת 2020, בכפוף לקבלת היתר יצוא ממשרד הבריאות.

יצוא מסחרי ראשון של מוצרים מוגמרים של תפרחות קנאביס רפואי לאוסטרליה, במסגרת שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת שיח מדיקל.
הרחבת שיתוף הפעולה האסטרטגי עם Neuraxpharm לשוק הצרפתי, בנוסף להסכם השת"פ בשוק הגרמני.
היתר ליצוא מסחרי ראשון של מוצרים מבוססי שמן קנאביס לאוסטרליה המיוצרים במסגרת שיתוף פעולה עם חברת בטר.
היתר ליצוא מסחרי ראשון לפורטוגל של תפרחות קנאביס רפואי ממשרד הבריאות במסגרת שיתוף פעולה עם חברת קנדוק.


תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2020:

הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכמו לשיא של כ- 16.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 293% בהשוואה להכנסות בסך כ- 4.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וגידול של כ- 14% בהשוואה להכנסות בסך של כ- 14.8 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2020. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו בסך של כ- 43.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 337%, בהשוואה להכנסות בסך כ- 10.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה בשנת 2019 כולה הסתכמו בסך של כ- 16.7 מיליון ש"ח.

הגידול בהכנסות נובע מגידול במכירת מוצרים מוגמרים בשוק הישראלי, הן מותגים עצמיים כולל מותג הפרימיום אקסיבן המשותף לפנאקסיה ורפא, והן מותגי צד שלישי, באמצעות שירות "פנאקסיה עד הבית" תחת האסדרה החדשה, וכן מגידול משמעותי בפעילות ייצור המוצרים שנארזו ועובדו במפעל החברה, אחסנה והפצה. מתן שירותי ייצור ומכירת מוצרים למטופלים תחת האסדרה החדשה מניבים לחברה הכנסות גבוהות משמעותית בהשוואה למתן שירותים דומים תחת האסדרה הישנה.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 2020, תחת האסדרה החדשה, הסתכם בסך של כ- 1.9 מיליון ש"ח (שיעור רווח גולמי של כ- 11.2%), בהשוואה להפסד גולמי, תחת אסדרה ישנה, בסך כ- 530 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

השיפור ברווח וברווחיות הגולמית ברבעון ובתקופה נובע בעיקר מהגידול בהיקפי הפעילות בשוק הישראלי ומניצול יתרונות לגודל הן בהוצאה המשתנה והן בכיסוי הוצאות קבועות. זאת, לצד הגידול בעלויות הנדרשות לצורך עמידת החברה בתקינה כפולה - הן תקן IMC-GMPישראלי והן תקן EU-GMP שקיבלה החברה מרשות בריאות אירופאית ביוני 2020 באמצעותו החברה תוכל לייצא את מוצריה למדינות אירופה. כמו כן, גידול בהוצאות ייצור משתנות כתוצאה מעליית היקפי הייצור וגידול בעלות המוצרים המוגמרים הנמכרים למטופלים תחת האסדרה החדשה. להערכת החברה מגמת השיפור ברווחיות תימשך במקביל ליצוא מסחרי ותחילת מכירות, לאור הרווחיות הגבוהה של המוצרים הנמכרים בשווקים גלובליים, בהשוואה לאלו הנמכרים בשוק הישראלי.

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2020, תחת האסדרה החדשה, ממשיך להצטמצם והסתכם בסך של כ- 8.3 מיליון ש"ח, המהווה קיטון של כ- 4% בהשוואה להפסד תפעולי בסך כ- 8.6 מיליון ש"ח ברבעון השני של השנה. ההפסד התפעולי ברבעון המקביל אשתקד, תחת אסדרה ישנה, הסתכם בסך של כ- 4.0 מיליון ש"ח. הקיטון בהפסד התפעולי ברבעון הושפע מקיטון של כ- 13.5% בהוצאות הנהלה וכלליות. עיקר הוצאות הנהלה וכלליות קשורות בהיערכות החברה לייצוא ובניית תשתית מסחרית ומשפטית מתאימה, בנוסף לגידול בהוצאות הנובעות מהפיכת החברה לציבורית.

ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בסך של כ- 26.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך כ- 8.3 מיליון ש"ח, תחת אסדרה ישנה, בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסדהנקי ברבעון השלישי לשנת 2020, תחת האסדרה החדשה, הצטמצם והסתכם בסך של כ- 8.4 מיליון ש"ח,קיטון של כ- 3.7% בהשוואה לסך של כ-8.7 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בסך של כ- 26.6 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך של כ- 17.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בשנת 2019 כולה הסתכם בסך של כ- 81.3 מיליון ש"ח.

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם בסך של כ- 12.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 3.1 מיליון ש"ח ברבעון הקודם וכ- 2.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בסך של כ- 23.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 4.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר משינויים בהיקפי הפעילות וברמת ההפסד בחברה, וכן משינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים הנובעים מהמעבר לאסדרה החדשה, המלווה, בין היתר, בגידול בהיקפי מלאי ובמתן אשראי ללקוחות, המקוזזים בחלקם בקבלת אשראי מספקים. כמו כן, מהיערכות ובניית תשתית לייצוא לאירופה הצפוי עד סוף השנה, המצריכה השקעת משאבים בעולמות הייצור והרגולציה.

סך המזומנים ושווי מזומנים נכון ל- 30 בספטמבר 2020 הסתכם בכ- 5.1 מיליון ש"ח, בהשוואה למזומנים ושווי מזומנים בסך של כ- 19.6 מיליון ש"ח נכון ל- 30 ביוני 2020 וכ- 14.3 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2019.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il