ישראמקו -תוצאות רבעון רביעי ושנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהישראמקו -תוצאות רבעון רביעי ושנת 2019


גידול של כ-7% ברווחי השותפות בשנת 2019 אשר הסתכם לסך של כ- 339 מיליון דולר, בהשוואה ל- 317 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

גידול של כ-7% ברווחי השותפות בשנת 2019 אשר הסתכם לסך של כ- 339 מיליון דולר, בהשוואה ל- 317 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עליה של כ-7% בסך ה-Ebitda בשנת 2019 אשר הסתכם לכ- 434 מיליון דולר לעומת 405 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השותפות הכריזה על חלוקות רווחים ותשלומי איזון בהיקף של כ-225 מיליון דולר בשנת 2019 , פוטנציאל לפרוספקט עמוק בעל משאבים מנובאים בהיקף משמעותי.

ערן לנדנר, מ"מ מנכ"ל
ישראמקו : "אנו מסכמים את שנת 2019 עם תוצאות טובות אשר באות לידי ביטוי בגידול בהכנסות ועלייה ברווח הנקי. במהלך השנה נחתם חוזה יצוא גז חדש למצרים לאספקת גז טבעי ממאגר תמר בהיקף של כ- 25 BCM על בסיס מחייב ולטווח ארוך, האמורה להתחיל במחצית השנייה של 2020. מדובר באבן דרך חשובה במימוש תכניותינו ליצוא גז לשווקים אזוריים. במקביל, אנו ממשיכים בקידום פעילות תמר גם בשוק המקומי.

כמו כן, דיווחנו על דוח משאבים מנובאים שערכה NSAI בנוגע לפרוספקט "דקר" שבחזקת שמשון, בו הוגדרו שלוש מטרות בעלות פוטנציאל למשאבי נפט ו/או גז. הדוח חושף פוטנציאל לפרוספקט עמוק בעל משאבים מנובאים בהיקף של עד כ-900 מיליון חביות נפט. עם זאת, חשוב להדגיש כי בשל אופי וייחודיות פרוספקט "דקר", טמונים בו גם סיכונים משמעותיים, טכניים תפעוליים וגיאולוגיים: המבנה הוא כזה שלא מוכר כדוגמתו באגן הלבנט, המטרות הן בעומקים אולטרה-עמוקים, ונכון להיום לא בוצע עדיין באזור קידוח לעומקים כאלה.
אנו נמצאים כיום בתקופה של אי וודאות על רקע התפרצות נגיף הקורונה וההשלכות האפשרויות על ענף האנרגיה וכן תחילת התחרות בשוק המקומי. יחד עם זאת, אנו מאמינים כי האיתנות הפיננסית והמינוף הנמוך של ישראמקו יסייעו לנו להתמודד ולהתאים את עצמנו בצורה מיטבית לאתגרים הצפויים."

עיקרי התוצאות לשנת 2019:
הכנסות השותפות ממכירת גז וקונדנסט בשנת 2019 הסתכמו לסך של כ-594 מיליון דולר לעומת כ-583 מיליון דולר בשנת 2018. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה של כ-2% במחיר הממוצע של הגז הטבעי בסך של 10 מיליון דולר ומעליה של כ-1% בכמויות הגז הטבעי שנמכרו לעומת התקופה המקביל אשתקד שתרמו לגידול בסך של כ- 8 מיליון דולר. מנגד, חל קיטון בהכנסות בסך של כ-6 מיליון דולר בעקבות קבלת פסק בוררות בנוגע למחלוקת על תעריף ייצור החשמל.

ביטול (יצירת) הפרשה לתמלוגים לצד שלישי – בשנת 2018 נרשמה הוצאה בסך של כ- 18 מיליון דולר בגין הפרשה בעקבות פסק בורר. בחודש מרץ 2020 התקבל פסק בורר בערעור שביטל את חיובה של השותפות בתשלום תמלוגים לדור גז, שבעקבותיו בוטלה ההפרשה ונרשמה הכנסה של כ- 18 מיליון דולר בדוחות הכספיים.

עלות הפקת הגז והקונדנסט שנמכרו בשנת 2019 הסתכמה לכ-43 מיליון דולר בהשוואה לכ-34 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הגידול בעלות ההפקה נובע בעיקרו מעבודות תחזוקה שבוצעו בפלטפורמת ההפקה בפרויקט תמר.

ה-EBITDA בשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 434 מיליון דולר לעומת 405 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

הוצאות המימון, נטו בשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 38 מיליון דולר לעומת סך של כ- 32 מיליון דולר בתקופה המקבילה. עיקר הגידול נבע מגידול בהוצאות הפרשי שער בסך של כ-22 מיליון דולר על ההלוואה השקלית שנטלה השותפות כתוצאה מירידת שער החליפין של הדולר לעומת השקל בשנת 2019 בשיעור של כ- 8% לעומת עליה בשיעור דומה בתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו מגידול בסך של כ- 8 מיליון דולר בהכנסות מנגזרים פיננסיים, הנובע בעיקרו מהכנסות מעסקאות אופציות רכש ומכר על שער החליפין של הדולר שקל שנרשמו בתקופת הדוח. בנוסף, בתקופה הדוח חל קיטון בהוצאות הריבית בסך של כ-6 מיליון דולר , בעיקר עקב פירעונה המוקדם של ההלוואה השיקלית.

רווחי השותפות בשנת 2019 הסתכמו לסך של כ-339 מיליון דולר בהשוואה לכ- 317 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהכרה בהכנסה בעקבות ביטול ההפרשה בעניין מחלוקת מול דור חיפושי גז ומעליה בהכנסות ממכירת גז וקונדנסט, בקיזוז הגידול בעלות ההפקה והעליה בהוצאות המימון , כאמור.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2019 הסתכם לכ- 434 מיליון בדומה לרמתו בתקופה המקבילה אשתקד.
הון השותפות לתאריך 31.12.2019 הסתכם לסך של כ- 588 מיליון דולר לעומת סך של כ- 551 מיליון דולר ליום 31.12.2018.

החוב הפיננסי, נטו של השותפות לתאריך הדוח הסתכם לסך של כ-393 מיליון דולר (לפני חלוקת הרווחים ותשלומי האיזון בסך של כ-105 מיליון דולר). החוב הפיננסי נטו, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים מסתכם לסך של כ-445 מיליון דולר.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il