נייס מדווחת על גידול של 29% בהכנסות מעסקי הענן לשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהנייס מדווחת על גידול של 29% בהכנסות מעסקי הענן לשנת 2019


נייס
צמיחה מואצת דו ספרתית ברווח הנקי וברווח למניה בשנת 2019 * החברה מודיעה על תכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בהיקף 200 מיליון דולר

"אנו שמחים לסיים את השנה עם תוצאות חזקות הנובעות מצמיחה מואצת בהכנסות מפעילות הענן", אמר ברק עילם מנכ"ל נייס. "תחום הענן היווה 38% מסך הכנסות החברה בשנת 2019 לעומת 32% בשנת 2018, בזכות הגידול המתמשך והמהיר בכל פלחי השוק של פלטפורמת CXone. בנוסף, בשנת 2019, שמרנו על מיקוד ביעילות תפעולית המתבטאת בצמיחה מתמשכת בשיעור הרווח התפעולי וברווח למניה". מר עילם הוסיף כי, "שנת 2019 הייתה שנה חשובה וסימנה את נקודת הסיום של תכניתNICE2020 . היעדים אותם הצבנו בראשיתNICE2020 הושגו מעל למצופה, וההצלחה שחווינו סוללת את הדרך עבורNICE2025 .

במהלך השנים הקרובות, נמשיך לחזות בשינויים מהירים וחיוביים בשווקים בהם אנחנו פועלים. תחום הענן הופך לברירת המחדל בקרב ארגונים בגדלים שונים ברחבי העולם, מספר ההתקשרויות הדיגיטליות גדל באופן משמעותי ולמעשה תהליכים רבים יבוצעו על ידי בינה מלאכותית ופתרונות אנליטיקס. עמדת ההובלה והמיצוב התחרותי החזק בו אנו נמצאים יאפשרו לנו למנף שינויים אלה בעזרת שלוש הפלטפורמות המובילות שלנו – CXone בתחום ה- Customer Engagement, X-Sight בתחום ה- Financial Crime and Compliance ו- NICE Investigate בתחום ה- "Public Safety.

כנס משקיעים
נייס תארח כנס משקיעים ב-12 במאי במסגרת Interactions, כנס הלקוחות השנתי בלאס וגאס. תכנית מיוחדת עבור אנליסטים ומשקיעים תכלול פגישה עם הנהלת החברה, מצגות מלקוחות, מפגשי מוצרים וטכנולוגיות ותצוגת מוצרים. במידה ועדיין לא נרשמתם, אנא שלחו מייל ל- IR@NICE.com.

תכנית רכישה עצמית של מניות

החברה הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר תכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 200 מיליון דולר מסך ההון המונפק והנפרע של המניות הרגילות וה-ADR. רכישה עצמית עשויה להתרחש מעת לעת בשוק הפתוח או בעסקאות פרטיות בהתאם לחוקי ותקנות ניירות ערך. מועד והיקף עסקאות אלה ייקבעו על ידי הנהלת החברה ויהיו תלויים במספר גורמים כגון תנאי שוק, הזדמנויות השקעה אלטרנטיביות ושיקולים אחרים. התכנית אינה מחייבת את החברה לרכוש כמות מסוימת של מניות רגילות ו-ADR, והיא עשויה להשתנות או להיפסק בכל עת ללא הודעה מוקדמת. תכנית רכישת המניות החדשה היא בנוסף לתכנית שאושרה על ידי הדירקטוריון בינואר 2017, אשר במסגרתה נותרו לרכישה עצמית מניות בהיקף של כ- 60 מיליון דולר.

עיקרי התוצאות הפיננסיות (GAAP) לרבעון הרביעי ולשנת 2019 שהסתיימו ב- 31 בדצמבר:
הכנסות: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2019 גדלו ב- 4.7% ל- 430.2 מיליון דולר, לעומת 410.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018. ההכנסות בשנת 2019 גדלו ב- 9.0% ל- 1,573.9 מיליון דולר, לעומת 1,444.5 מיליון דולר בשנת 2018.


רווח גולמי: הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2019 גדל ל- 292.9 מיליון דולר לעומת 274.7 מיליון דולר ושיעור הרווח הגולמי גדל ל- 68.1% לעומת 66.9%ברבעון הרביעי של 2018. הרווח הגולמי ושיעור הרווח הגולמי בשנת 2019 גדלו ל- 1,042.1 מיליון דולר ו- 66.2%, בהתאמה, לעומת 947.7 מיליון דולר ו- 65.6%, בהתאמה, בשנת 2018.


רווח תפעולי: הרווח התפעולי ושיעור הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2019 גדלו ל- 77.6 מיליון דולר ו- 18.0%, בהתאמה, לעומת 70.4 מיליון דולר ו- 17.1%, בהתאמה, ברבעון הרביעי של 2018. הרווח התפעולי ושיעור הרווח התפעולי בשנת 2019 גדלו ל- 238.7 מיליון דולר ו- 15.2%, בהתאמה, לעומת 197.6 מיליון דולר ו- 13.7%, בהתאמה, בשנת 2018.


רווח נקי: הרווח הנקי ושיעור הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2019 הסתכמו ב- 61.7 מיליון דולר ו-14.4%, בהתאמה, לעומת 62.3 מיליון דולר ו- 15.2%, בהתאמה ברבעון הרביעי של 2018. הרווח הנקי ושיעור הרווח הנקי בשנת 2019 גדלו ל- 185.9 מיליון דולר ו- 11.8%, בהתאמה, לעומת 159.3 מיליון דולר ו- 11.0% בשנת 2018.


רווח למניה בדילול מלא: הרווח למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2019 הסתכם ב- 0.95 דולר לעומת 0.98 דולר ברבעון הרביעי של 2018. הרווח למניה בדילול מלא בשנת 2019 גדל ל- 2.88 דולר לעומת 2.52 דולר בשנת 2018.


תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ויתרת מזומנים: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2019 היה 91.4 מיליון דולר. בשנת 2019 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 374.2 מיליון דולר. ברבעון הרביעי 24.7 מיליון דולר שימשו לרכישה חוזרת של מניות ו- 47.3 מיליון דולר בשנת 2019. נכון ל-31 בדצמבר 2019, יתרות המזומנים ושווי המזומנים, וכן השקעות לטווח קצר וארוך הסתכמו ב- 981.5 מיליון דולר. סך החוב הסתכם ב- 464.9 מיליון דולר.

עיקרי התוצאות הפיננסיות (Non-GAAP) לרבעון הרביעי ולשנת 2019 שהסתיימו ב- 31 בדצמבר:

הכנסות: ההכנסות (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2019 גדלו ל- 431.1 מיליון דולר, גידול של 4.3% לעומת 413.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018. סך ההכנסות (Non-GAAP) בשנת 2019 צמחו ב-8.5% ל- 1,577.5 מיליון דולר לעומת 1,453.4 מיליון דולר בשנת 2018.


רווח גולמי: הרווח הגולמי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2019 גדל ל- 313.8 מיליון דולר לעומת 297.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018. שיעור הרווח הגולמי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2019 גדל ל- 72.8% לעומת 71.9% ברבעון הרביעי של 2018.


הרווח הגולמי (Non-GAAP) בשנת 2019 גדל ל- 1,125.3 מיליון דולר לעומת 1,032.0 מיליון דולר ושיעור הרווח הגולמי (Non-GAAP) גדל ל-71.3% לעומת 71.0% בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח תפעולי: הרווח התפעולי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2019 גדל ל- 130.2 מיליון דולר לעומת 119.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018. שיעור הרווח התפעולי (Non-GAAP) גדל ל- 30.2% לעומת 28.8% ברבעון הרביעי של 2018. הרווח התפעולי (Non-GAAP) ושיעור הרווח התפעולי (Non-GAAP) בשנת 2019 גדלו ל- 434.4 מילון דולר ו- 27.5%, בהתאמה, לעומת 383.5 מיליון דולר ו- 26.4%, בהתאמה, בשנת 2018.
רווח נקי: הרווח הנקי (Non-GAAP) ושיעור הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2019 גדלו ל- 102.6 מיליון דולר ו- 23.8%, בהתאמה, לעומת 94.3 מיליון דולר ו- 22.8% בהתאמה ברבעון הרביעי של 2018.
הרווח הנקי (Non-GAAP) ושיעור הרווח הנקי (Non-GAAP) בשנת 2019 גדלו ל- 343.4 מילון דולר ו- 21.8%, בהתאמה, לעומת 300.6 מיליון דולר ו- 20.7%, בהתאמה, בשנת 2018.

רווח למניה בדילול מלא: הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2019 גדל ב- 6.8% ל- 1.58 דולר לעומת 1.48 דולר ברבעון הרביעי של 2018.


הרווח (Non-GAAP) למניה על בסיס דילול מלא בשנת 2019 גדל ב- 11.8% ל- 5.31 דולר לעומת 4.75 דולר בשנת 2018.

תחזית לרבעון הראשון ולשנת 2020:

הרבעון הראשון של 2020: סך ההכנסות (Non-GAAP) ברבעון הראשון של 2020, צפוי להסתכם ב- 406 מיליון דולר עד 416 מיליון דולר.


הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2020 צפוי להיות בטווח של 1.27 דולר עד 1.37 דולר.

שנת 2020: סך ההכנסות (Non-GAAP) בשנת 2020 צפוי להסתכם ב- 1,690 מיליון דולר עד 1,710 מיליון דולר.
הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא בשנת 2020 צפוי להיות בטווח של 5.65 דולר עד 5.85 דולר.

שיחת ועידה לדיון בתוצאות הרבעוניות
הנהלת נייס תארח שיחת ועידה לדיון בתוצאות הפיננסיות ובתחזית החברה היום, 13 בפברואר 2020, בשעה 8:30 בבוקר שעון החוף המזרחי של ארה"ב, 13:30 לפי שעון גריניץ' ו-15:30 לפי שעון ישראל. להשתתפות בשיחה יש לחייג את המספרים הבאים: מארה"ב: 1-866-804-8688 או +1-718-354-1175. ממדינות אחרות +44(0)1296-480-100;
מבריטניה 0-800-783-0906; מישראל: 1-809-344-364. קוד הכניסה הוא 423 238 18. מספרי גישה נוספים מוצגים
ב- http://www.btconferencing.com/globalaccess/?bid=54_attended. השיחה תשודר באינטרנט בשידור חי באתר החברה בכתובת http://www.nice.com/news-and-events/ir-events ותהיה זמינה להאזנה כשעתיים אחרי השיחה.
הקלטה של השיחה תעמוד לרשות המעוניינים למשך 7 ימים אחרי השידור החי וניתן להאזין לה באמצעות חיוג המספר
1-877-482-6144 מארה"ב, +44(0)20-7136-9233 ממדינות אחרות ו-0-800-032-9687 מבריטניה. קוד הכניסה להקלטה הוא 372 354 60.

אודות נייס
נייס (NASDAQ: NICE, ת"א: נייס) הינה המובילה העולמית במתן פתרונות תוכנה, הן ברישיונות תוכנה והן בענן, המאפשרים לארגונים לנקוט בפעולה הבאה הטובה ביותר באמצעות כלים אנליטיים המנתחים מידע מובנה ושאינו מובנה. הפתרונות של נייס מסייעים לארגונים לשפר את חוויית הלקוח, להבטיח ציות לרגולציה, להיאבק בפשיעה פיננסית ולשמור על נכסים. הפתרונות של נייס נמצאים בשימוש של יותר מ-25,000 ארגונים ביותר מ-150 מדינות, כולל מעל 85 מהחברות המדורגות ב-Fortune 100. www.nice.comטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il