מידרוג מותירה על כנו דירוג A1 לחברת טמפו משקאות - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירומידרוג מותירה על כנו דירוג A1 לחברת טמפו משקאות


מידרוג
באופק דירוג יציב

שיקולים עיקריים לדירוג


דירוג החברה נתמך במעמד עסקי מוביל של טמפו בשוק הבירה בישראל עם נתח שוק של כ- 45%[1], בבעלות החברה המותגים "בירה גולדסטאר" ו"בירה מכבי". לחברה זיכיון ארוך טווח לשיווק מותגי קונצרןHeineken International B.V ("היינקן") בישראל ובקפריסין, היינקן נמנית עם בעלי המניות של החברה (40%). טמפו הינה השחקנית השלישית בגודלה בשוק המשקאות הקלים עם נתח שוק של כ-16%, החברה מחזיקה בזיכיון לשיווק מוצרים מביתPepsiCo Inc. ("פפסיקו") וכן מותגים נוספים בבעלותה ותחת הסכמי זיכיון.


לטמפו מעמד משמעותי גם בשוק משקאות האנרגיה עם המותג XLהמשווק ע"י החברה תחת הסכם זיכיון. החברה הינה שחקנית מובילה גם בשוק היין השולחני בישראל (נתח שוק של כ- 25%) תחת פעילות חברת הבת יקבי ברקן בע"מ ("ברקן"), המחזיקה במותגים "ברקן" ו"סגל". לחברה פעילות של ייבוא והפצה של משקאות חריפים מרביתם תחת זיכיון יבוא מוצרי פרנו בישראל וקפריסין ויבוא של וודקה מהמותג Beluga("בלוגה").


בבעלות החברה 2 מפעלים, האחד לייצור ואריזה של בירות ומשקאות קלים והשני לייצור יין לצד שרשרת הפצה כלל ארצית רחבה, המהווה יתרון יחסי משמעותי בשימור מעמדה של החברה בענף והגדלת סל המוצרים. פעילות החברה מתרכזת בענף המשקאות בישראל, הדומיננטיות של תחום המשקאות האלכוהוליים בחברה מהווה גורם סיכון נוכח ריכוזיות עסקית, לצד ריכוזיות גיאוגרפית המתבטאת בעיקר פעילות החברה בשוק המקומי בישראל, המהווים סיכון אשראי אשר הובא בשיקולי הדירוג.


ענף המשקאות בישראל, לפלחיו השונים, מאופיין להערכתנו ברמת תחרות בינונית, בהיותו נשלט בכל אחת מהקטגוריות העיקריות בידי מספר מועט יחסית של מתחרות המחזיקות בנתחי שוק דומיננטיים. הענף מאופיין בחסמי כניסה גבוהים יחסית, נוכח מיתוג גבוה וצורך בהשקעות במערכי שיווק והפצה נרחבים. הביקוש בענף יציב יחסית אך הינו בעל שיעורי צמיחה מתונים.


שוק משקאות האלכוהול הינו תת סגמנט בשוק המשקאות הכללי, ובתוכו הבירה והמשקאות החריפים, שהם בעלי מאפיינים ייחודיים. בשנת 2018 חלה הוזלת מחיר של חלק ממותגי הפרימיום בשוק הבירה, בעיקר בשוק החם, אשר גררה מהלכי הוזלות נרחבים של כלל השחקניות בענף. במהלך שנת 2019 חלה התייצבות מסוימת ברמת התחרות, אם כי להערכתנו המחירים בשוק הבירה לא צפויים לחזור לרמתם הקודמת.


רווחיות החברה הינה גבוהה והולמת את דירוגה, אך נשחקת בשנים האחרונות נוכח העלייה בתמהיל המכירות של משקאות המיובאים על ידי החברה וזאת לצד השחיקה העקבית ברווחיות הגולמית בשוק היין השולחני. תרחיש הבסיס של מידרוג מניח צמיחה במכירות בשיעור ממוצע של כ-5% בשנות התחזית. מכירות החברה צפויות להסתכם בטווח שבין 1.5 – 1.55 מיליארד ₪ בשנים 2019 – 2020, תוך צמיחה בשוק משקאות האנרגיה והמשקאות החריפים, לצד שחיקה מסוימת בשוק הבירה וסטגנציה בשוק היין. להערכתנו בשנים אלו החברה צפויה להציג שיעור רווחיות תפעולית של כ-8%, שיעור נמוך בהשוואה לממוצע התלת שנתי של החברה אשר הסתכם בכ-10.0%, בהתאם להנחותינו.


מידרוג מניחה כי בשנים 2019-2020 יסתכמו הרווח התפעולי מנוטרל פחת והפחתות (EBITDA) והמקורות מפעולות (FFO) של החברה בטווח 260-240 ו-210-190 מ' ₪, בהתאמה ולאחר השפעות תקן החכירות. החברה בעיצומה של תוכנית השקעות משמעותיות לשדרוג תשתיות וקווי הייצור. תרחיש הבסיס של מידרוג לוקח בחשבון היקפי השקעה משמעותיים של 160 - 180 מ' ₪ בשנת 2020 (כולל הוצאות בגין חכירות – מרכיב הקרן). התזרים החופשי (FCF) של החברה בשנת 2019 חיובי וצפוי לעמוד על כ- 25 מ' ₪, ואילו התזרים החופשי בשנת 2020 צפוי להיות שלילי בטווח שבין 40 - 60 מ' ₪, נוכח עלייה בהשקעות ההוניות.


יחס חוב פיננסי ברוטו מותאם ל-EBITDA ויחס חוב פיננסי ברוטו מותאם ל-FFO צפויים לנוע בשנים 2019-2020 בטווח של 2.7-3.0 ו- 3.3-3.5, בהתאמה, והינם הולמים את רמת הדירוג. גמישותה הפיננסית של החברה גבוהה ונתמכת ברמת מינוף מתונה ויחסי כיסוי מהירים, תוך נגישות גבוהה למקורות מימון בישראל. החברה עומדת במרווח מספק מאמות המידה הפיננסיות הקיימות לה. נזילות החברה נסמכת בעיקר על מקורותיה הפנימיים ומסגרות אשראי פנויות מבנקים בסך כ- 250 מ' ₪ נכון ליום 30.9.2019 הנחלקות בין טמפו משקאות לבין ברקן, אשר בחלקן חתומות.


לחברה יתרה גבוהה של אשראי לז"ק וחלויות שוטפות, אשר הסתכמה בכ- 380 מ' ₪ (ללא חלויות שוטפות בגין חכירה) ליום 30.09.2019, ועומדת בעיקר כנגד צרכי ההון החוזר של החברה. מידרוג מעריכה כי היקף החלויות הנ"ל הינו גבוה בהשוואה למקורות החברה לז"ק (יתרות נזילות ומסגרות חתומות פנויות), ומהווה משקל על נזילות החברה. בשנה האחרונה החברה פעלה להאריך את מח"מ התחייבויותיה לאחר שנטלה הלוואות בנקאיות לז"א וגייסה אג"ח חלף אשראי בנקאי לז"ק. מידרוג מניחה כי החברה תמשיך ותפעל להגדלת מח"מ ההתחייבויות. לחברה עומס פרעונות של הלוואות לז"א ולחלויות של אג"ח המסתכם בכ- 40 מ' ₪ מדי שנה.
אופק הדירוג

[1] נתוני השוק ונתוני הענף בדוח הינם מהדוחות הכספיים של החברה ונלקחו במקור מחברת נתוני StoreNext, נתונים אלו הינם על בסיסו של השוק המבורקד.

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il