הרווח השנתי זינק, ההון העצמי עלה - קבוצת מור מסכמת עוד שנה של צמיחה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

הרווח השנתי זינק, ההון העצמי עלה - קבוצת מור מסכמת עוד שנה של צמיחה


חנן מור
הרווח הנקי השנתי זינק ב-153% והסתכם בכ-57.0 מיליון ₪ בהשוואה לשנת 2017 ההון העצמי עלה בכ-40% לשיא של כ-185 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-31.12.2017

חנן מור: "שנת 2018 הייתה שבה השקענו הון רב בתשתיות החברה לקראת העשור הבא. יחד עם זאת, ולמרות השנה המאתגרת שחווה שוק הנדל"ן, ראייה נבונה של השוק והתמורות שבו, הביאה אותנו שוב לתוצאות מעולות"


הרווח הנקי השנתי זינק ב-153% והסתכם בכ-57.0 מיליון ₪ בהשוואה לשנת 2017
ההון העצמי עלה בכ-40% לשיא של כ-185 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-31.12.2017
יחס הון למאזן עלה לכ-19.3% נכון ל-31.12.18, בהשוואה ל-15.6% נכון ל-31.12.17

קבוצת חנן מור פרסמה היום (יום ג') את הדוחות הכספיים לשנת 2018, אשר מציגים נתונים מרשימים מאוד עם תנופה בפעילות העסקית. הקבוצה מציגה רווח נקי של 57.0 מיליון ₪, בהשוואה לרווח נקי של 22.5 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, זינוק של 153%.


מנתוני הדוח עוד עולה כי היקף ההכנסות השנתי הסתכם ב-247.8 מיליון ₪ בהשוואה ל-258.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח גולמי השנתי הסתכם ב-50.5 מיליון ₪ בהשוואה לרווח גולמי של כ-51.1 מיליון ₪, ושיעורו עלה לכ-20.4% מההכנסות הקבוצה ממשיכה להציג איתנות פיננסית עם עלייה לשיא בהון העצמי שהסתכם בכ–184.9 מיליון ₪, צמיחה של כ-40% מסוף שנת 2017, כפול מיעד החברה לצמיחה של 20% בשנה.


התוצאות הכספיות של הקבוצה הינן על רקע פעילותה של הקבוצה בשלושה תחומים: יזמות מניבה, יזמות מגורים ויזמות מקרקעין.


בתחום היזמות המניבה- לקבוצה כ-43,700 מ"ר שטחים המיועדים להשכרה בחריש, ראשון לציון, מודיעין, אור ים ואריאל, ובפעילות מלאה צפויים הללו להניב הכנסה שנתית של כ-51 מיליון ₪. לקבוצה 3 מרכזים מסחריים, בהיקף של יותר מ- 14,000 מ"ר אשר נמצאים כיום בבנייה וצפויים לפעול בשנת 2019, מתוך 9 מרכזים מסחריים סה"כ של החברה.


ביזמות – בשנת 2018 נהנתה הקבוצה ממכירות בפרויקטים של החברה: חריש ג', מודיעין ואריאל ג'. קצב המכירות עולה על ההתקדמות בבניה וממחיש את המשך הביקוש והאטרקטיביות של הפרויקטים אותם משווקת הקבוצה. יעד הקבוצה לשנת 2019 עומד על מכירה של כ-900 יח"ד החברה צפויה להכיר ברווחים מהפרויקטים בערים אלו ובכפר תבור.


בנוסף, בפרויקטים של מחיר למשתכן במודיעין, בראשון לציון ובאור ים, ימכרו 70% מיחידות הדיור, לזכאים שזכו בהגרלות (כ- 800 יח"ד סה"כ). בפרויקטים אלו טמון פוטנציאל נוסף במכירות לשוק החופשי וכן בשטחי מסחר להשכרה. לאחר מועד המאזן דיווחה החברה כי תאגיד בנקאי וחברת ביטוח יעמידו מימון בהיקף כולל של כ- 190 מיליון ₪ לפרויקט אור ים עם היקף הכנסות של כ-750 מיליון ₪ בו יבנו כ-700 יח"ד. בנוסף דיווחה החברה על המרת המימון מהלוואת בנייה להלוואת זמן ארוך ללא שינוי בתנאי ההלוואה למלון בפולין. כתוצאה מכך לחברה נוצר תזרים פנוי של 11 מיליון ₪.


ביזמות מקרקעין – הקבוצה נערכת במתחם המייסדים בנס ציונה להגדרת שטחים המיועדים לבניה בהיקף של אלפי יח"ד ועשרות אלפי מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר. בתחילת חודש מרס 2019 הסתיימה תקופת הפקדת התכנית להתנגדויות ועל פי הערכת החברה אישור התכנית וקבלת תוקף צפויים ברבעון האחרון של 2019.


חנן מור, יו"ר הקבוצה: "התוצאות העסקיות של החברה בשנת 2018 מלמדות כי היתה זו שנת היערכות לעשור הבא של פעילות הקבוצה, כאשר החברה הקצתה חלק גדול מהמשאבים שלה לתכנון ופיתוח של הפרויקטים במכרזי "מחיר למשתכן" בהם זכתה בשנתיים האחרונות ולהקמה ופיתוח של המרכזים המסחריים כחלק מזרוע הנדל"ן המניב שלה.


יחד עם זאת, מציגה החברה רווח נקי של כ-57 מיליון שקל ועלייה של כ-40% בהון העצמי, כפול מהיעד השנתי ארוך הטווח של החברה. בניית התשתית שהחברה התרכזה בה בשנת 2018 יחד עם תכניות העבודה לשנת 2019 צפויות להביא את החברה בשנה הקרובה לעמידה ביעדים העסקיים הכוללים מכירת כ-900 יח"ד, כתוצאה מכניסה לייזום של פרויקטי מחיר למשתכן בראשון לציון, מודיעין ואור ים וכן פתיחתם הצפויה של המרכז המסחרי הגדול הראשון בעיר חריש ושל המרכז המסחרי במרכז העיר מודיעין, הצפויים להניב יחד NOI שנתי של מעל ל-15 מ' ₪.

דגשים לתקופת הדוח:
ההון העצמי עלה בכ-40% לשיא של כ-185 מיליון ₪, בהשוואה ל-31.12.2017
הרווח הנקי השנתי הסתכם ב-57.0 מיליון ₪, זינוק של 153%


שיעור הרווח הגולמי עלה בשנת 2018 ל-20.4%, בהשוואה ל-19.8% בשנת 2017
שווי נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה ליום 31.12.2018 עומד על כ-289.2 מיליוני ₪ המהווים כ-30.2% מסך המאזן.


יחס הון למאזן עלה לכ-19.3% נכון ל-31.12.18, בהשוואה ל-15.6% נכון ל-31.12.17
פרויקטי "מחיר למשתכן" במודיעין, בראשון לציון ובאור ים, ייצאו לשיווק במהלך שנת 2019 וייצרו הכנסות בהיקף של מאות מיליוני בכל שנה ₪.


תוך חודשים ספורים המרכז המסחרי MORE SHOP ייפתח ויספק NOI שנתי של כ-11 מיליון ₪ ועוד השנה יצטרף המרכז המסחרי במודיעין הצפוי להניב NOI שנתי של מעל 4 מיליון ₪, ויחד NOI שנתי של מעל 15 מיליון ₪ (הכנסות חזויות בתפוסה והפעלה מלאה).


החברה ממשיכה את מדיניות חלוקת הדיבידנד והכריזה על כוונתה להגדיל את הסכום שיחולק השנה ל-5 מיליון ₪ שיפרסו ברמה רבעונית על פני השנה.


בזרוע היזמות המניבה – החברה יוזמת 9 מרכזים מסחריים בהיקף של כ-43.7 אלף מ"ר (בבעלות החברה) המיועדים להשכרה. ההתקדמות בבנייה ובהשכרה הביאו לגידול בשווי סעיפי המאזן, נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה ומלאי מיועד להשכרה, מתחילת 2018 בסך של כ-101.3 מיליון ₪.


בתחום היזמות למגורים החברה מתכננת ויוזמת כ-2,275 יחידות דיור וכ-3,000 מ"ר שטחי מסחר המיועדים למכירה. נכון ל-31.12.2018, מתוך כלל היח"ד שהחברה יוזמת, 940 יח"ד נמצאות בביצוע, ומתוכן 726 יח"ד מכורות. לאחר תאריך המאזן נמכרו 10 יח"ד נוספות.
מלאי מבנים בהקמה וקרקעות הסתכם בכ-384.6 מיליון ₪.
לקוחות והכנסות לקבל הסתכמו בכ-128.6 מיליון ₪.
מקדמות מרוכשי דירות הסתכמו בכ-14.3 מיליון ₪.

"בהתאם לתוכנית העבודה שלנו לשלוש השנים הקרובות צפויה החברה לייצר רווחים גבוהים, אף יותר מהרווח שהצגנו בשנת 2018, ולמעשה עם כניסת הפרויקטים החדשים לביצוע בשנת 2019 הבטחנו את עתידה של הקבוצה בטווח הקרוב והבינוני.


אנו ממשיכים בחלוקת דיבידנד שוטפת לבעלי המניות ואף מגדילים את הדיבידנד שיחולק בשנת 2019. מניתוח והסתכלות מעמיקה על הנתונים כיום, הפירות של ההיערכות בשנת 2018 יבואו לידי ביטוי בתוצאות החברה כבר במחצית הראשונה של שנת 2019 אשר צפויה להיות שנת שיא לקבוצה, תוך יצירת ערך משמעותית לכלל בעלי המניות." מוסיף מורטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il