מידרוג מותירה על כנו דירוג מנפיק של חברת נמלי ישראל בדירוג Aa1.il - טלנירי