גילת מדווחת על גידול ניכר ברווחיות ב-2017; עקפה את תחזית ה-EBITDA; מספקת תחזית לגידול משמעותי ברווחיות ב-2018 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

גילת מדווחת על גידול ניכר ברווחיות ב-2017; עקפה את תחזית ה-EBITDA; מספקת תחזית לגידול משמעותי ברווחיות ב-2018


גילת
מעריכה כי הרווח התפעולי על בסיס GAAP יזנק ב-2018 ב-56% עד 93% וה-EBITDA המתואם יגדל ב-15% עד 30%

חברת גילת רשתות לוויין (נאסד"ק ובורסת ת"א: GILT), מובילה עולמית של טכנולוגיה לרשתות תקשורת לווייניות, פתרונות ושירותים, מדווחת היום על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017 שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017.

דגשים עיקריים:
הכנסות הרבעון הרביעי של 2017 הסתכמו ב-82.7 מיליון דולר. הכנסות 2017 הסתכמו ב-282.8 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 279.6 מיליון דולר ב-2016.
המשך רווחיות חזקה:
רווח תפעולי על בסיס GAAP של 5.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017, ורווח תפעולי על בסיס non-GAAP של 7 מיליון דולר.
הרווח התפעולי על בסיס GAAP ב-2017 גדל משמעותית ל-10.9 מיליון דולר, לעומת 800 אלף דולר ב-2016. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-2017 הסתכם ב-18.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-11.7 מיליון דולר ב-2016, גידול של 58.6%.
רווח נקי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב-3.4 מיליון דולר, או 6 סנט למניה בדילול מלא. הרווח הנקי על בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי הסתכם ב-4.7 מיליון דולר, או 9 סנט למניה בדילול מלא.
הרווח הנקי על בסיס GAAP ב-2017 גדל ל-6.8 מיליון דולר, או 12 סנט למניה בדילול מלא, לעומת הפסד של 5.3 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא ב-2016. על בסיס non-GAAP, הרווח הנקי ב-2017 יותר מהוכפל ל-14.6 מיליון דולר, או 27 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 5.6 מיליון דולר או 11 סנט למניה בדילול מלא ב-2016.
EBITDA מתואם ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב-9 מיליון דולר, או 10.8% מההכנסות. ה-EBITDA המתואם ב-2017 עלה ב-36.2% ל-26.2 מיליון דולר, או 9.3% מההכנסות, בהשוואה ל-19.2 מיליון דולר, או 6.9% מהכנסות, ב-2016.

יעדי הנהלה ל-2018: טווח הכנסות של 285 מיליון דולר עד 305 מיליון דולר, רווח תפעולי על בסיס GAAP של 17 מיליון דולר עד 21 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 30 מיליון דולר עד 34 מיליון דולר.

מר יונה עובדיה, מנכ"ל גילת רשתות לוויין, אמר: "אני שמח מאוד לדווח על רבעון רביעי טוב המסכם שנה של התקדמות משמעותית עבור גילת, ובכלל זה גידול ניכר ברווחיות השנתית אשר עברה את התחזית המעודכנת שלנו לשנת 2017. ה-EBITDA המתואם הגיע ל-26.2 מיליון דולר, גבוה מהיעד שניתן על ידנו לטווח של 24 עד 26 מיליון דולר, שאף הוא הועלה באמצע השנה מטווח קודם של 20 עד 24 מיליון דולר, ומייצג גידול של יותר מ-36% בהשוואה ל-19.2 מיליון דולר ב-2016. יתרה מכך, השנה, לראשונה זה 7 שנים, אנו מדווחים על רווח נקי שנתי על בסיס GAAP שהסתכם ב-6.8 מיליון דולר וזאת בהמשך למחויבותנו להשגת רווחיות על בסיס GAAP.


"במהלך השנה האחרונה ביצענו התקדמות ניכרת ביישום האסטרטגיה שלנו, תוך מיקוד בבניית תמהיל הכנסות איכותי ורווחי באמצעות מנועי הצמיחה האסטרטגיים שלנו בתחומי התמסורת הסלולרית והאינטרנט המהיר במטוסים, בשילוב של מאמצים בלתי פוסקים לייעל את עסקינו.


"חתמנו על מספר עסקאות תמסורת סלולרית עבור רשתות LTE, בעיקר בצפון אמריקה, וביססנו נוכחות חזקה בשוק האינטרנט המהיר במטוסים כפי שבא לידי ביטוי גם בשיתוף הפעולה החזק שלנו עם Gogo, עם יותר מ-2000 מטוסים בצבר ההזמנות שלהם. הישגים אלו יחד עם התוצאות העסקיות שלנו ב-2017 מהווים אינדיקציה להתקדמות העסקית שביצענו וליסודות היציבים והבריאים עליהם נסמכת כיום גילת, עם חלק הולך וגדל של שירותים ארוכי-טווח.

מר עובדיה סיכם ואמר, "במבט ל-2018, אנו ממוקדים בשיפור הרווחיות יחד עם גידול ההכנסות. אנו נמשיך לפתח ולהרחיב את מנועי הצמיחה שלנו בתחומי התמסורת הסלולרית והאינטרנט המהיר במטוסים, בעוד אנו עדים לאימוץ גובר של השירותים והפתרונות שלנו. אנו מתכננים להרחיב את היצע המוצרים שלנו בתחומים אלו, ואנו עדיין מוצאים מקום לשיפור היעילות העסקית שלנו. על כן, היעדים העסקיים שלנו ל-2018 הינם לצמיחה בהכנסות לטווח של 285 עד 305 מיליון דולר, וב-EBITDA המתואם ל-30 עד 34 מיליון דולר, המייצג צמיחה של 15%-30% בהשוואה ל-26.2 מיליון דולר ב-2017".

הכרזות בולטות אחרונות:
גילת נבחרה על ידי NBN Co ו-Speedcast לספק שירותי לוויין לעסקים באוסטרליה בהיקף מוערך של עשרות מיליוני דולרים
KDDI בחרה בפתרון התמסורת הלוויינית של גילת לפריסת רשת LTE ברחבי יפן

פרטי שיחת הוועידה:
הנהלת גילת תארח היום, ה-13 בפברואר, שיחת ועידה שתדון בתוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017. להאזנה לשיחה יש לחייג 03-9180610 בשעה 16:30 שעון ישראל. השיחה תהיה זמינה באתר גילת למשך שלושים יום בכתובת www.gilat.com וגם בקישור הבא:
www.veidan-stream.com/gilatq4-2017.html

הקלטת השיחה תהיה זמינה החל מסביבות השעה 19:00 היום, ועד ל-16 בפברואר 2018 בשעה 19:00. להאזנה להקלטה יש לחייג 03-9255901.

גילוי פיננסי שלא על פי GAAP (Non-GAAP)
סיכום הדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים המצורפים, הוכנו לפי עקרונות GAAP של הרשות לניירות ערך האמריקאית. בנוסף להצגת מדדים פיננסיים על פי GAAP, מציגה החברה מדדים פיננסיים שלא על פי GAAP: רווח נקי, רווח תפעולי, EBITDA מתואם ורווח למנייה. ההתאמות לתוצאות לפי GAAP של החברה התבצעו מתוך כוונה לספק להנהלת החברה ולמשקיעים הבנה כוללת ומקיפה יותר של בסיס תוצאות הפעילות, מגמות וביצועים. גילת מציגה EBITDA מתואם.


ה- EBITDAהמתואם (רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות, תגמול מבוסס מניות, עלויות נוספות הקשורות לרכישת חברות, עלויות ארגון מחדש, ירידת ערך מוניטין, ירידת ערך נכסים לזמן ארוך, הוצאות משפטיות הקשורות לסודות מסחריים והוצאות בגין הסדר חנינת מס) מוצג בכדי לאפשר השוואה בין ביצועי החברה בפועל לביצועיה בתקופות קודמות וככלי להערכת התוצאות הכספיות והתפעוליות על בסיס עקבי מתקופה לתקופה. החברה מאמינה כי מדד זה, כאשר בא בשילוב התוצאות הפיננסיות של החברה על פי עקרונות GAAP, מספק מידע שימושי למשקיעים להערכת תוצאות תפעוליות ומגמות שוטפות.


EBITDA מתואם, אינו מיועד לבחינה במנותק, ואין לפרשו כאלטרנטיבה לרווח תפעולי או רווח נקי לתקופה והוא אינו יכול להעיד על התוצאות התפעוליות של החברה בעבר; ואין הוא מיועד לספק תחזית של תוצאות פוטנציאליות עתידיות. EBITDA מתואם לא נערך לפי מערכת מקיפה של כללים או עקרונות חשבונאיים ואינו מיועד להשוואה למדדים דומים המשמשים חברות אחרות. המידע המשלים בין הרווח התפעולי וה-EBITDA המתואם של החברה מוצג בסיכום הדוחות הכספיים המצורף.


הודעה לעיתונות זו מכילה גם הערכה עתידית של EBITDA מתואם חזוי עבור גילת ב-2018. הערכה עתידית של רווח נקי והתאמה חשבונאית בין ההערכה העתידית של ה-EBITDA המתואם לרווח הנקי אינם מובאים כאן מאחר והפרטים הנדרשים להערכת הרווח הנקי אינם ניתנים להערכה בשלב זה. הצגת הרווח הנקי, הרווח התפעולי, ה-EBITDA המתואם והרווח למנייה שלא על פי GAAP אינו מיועד לבחינה במנותק או כתחליף לדוחות המאוחדים של החברה אשר נערכו בהתאם לכללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים (GAAP), או כאינדיקציה לביצועיים התפעוליים ולנזילות של גילת.


אודות גילת רשתות לוויין
גילת רשתות לוויין (נאסד"ק ובורסת ת"א: GILT) היא ספקית עולמית מובילה של תקשורת פס רחב מבוססת לוויין. עם 30 שנות ניסיון, אנו מתכננים ומייצרים מוצרים חדשניים, ומספקים פתרונות כוללים ושירותים מקצה לקצה, המבוססים על הטכנולוגיה החדשנית שלנו. כחברה המספקת פתרונות תחרותיים בעלי ערך גבוה, היצע המוצרים שלנו כולל פלטפורמת רשת תקשורת לווינית מבוססת ענן, מודמים במהירות גבוהה, אנטנות ניידות בעלות ביצועים גבוהים, ומגברי מצב-מוצק (SSPA) וממירי תדרים (BUC) להספקים גבוהים בעלי יעילות גבוהה.


הפתרונות המקיפים של גילת תומכים בישומים רבים עם היצע מוצרים רחב, תוך עמידה בדרישות רמת השירות המחמירות ביותר. ישומים מרכזיים אלו כוללים קישוריות פס רחב, תמסורת סלולרית, שירותים לארגונים, אינטרנט מהיר בטיסות (IFC), קישוריות לכלי שייט ולרכבות, וקישוריות לכוחות בטחון, חירום והצלה. גילת הינה חברה הנשלטת ע"י קרן פימי. למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה www.gilat.com.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il