נובה מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

נובה מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017


נובה
הכנסות שיא בסך 57.4 מיליון דולר, עלייה של 14% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, ומעל טווח תחזית החברה להכנסות שבין 53-57 מיליון דולר. רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 13 מיליון דולר, או 45 סנט למניה בדילול מלא

נקודות עיקריות לרבעון הרביעי 2017
הכנסות שיא בסך 57.4 מיליון דולר, עלייה של 14% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, ומעל טווח תחזית החברה להכנסות שבין 53-57 מיליון דולר.
רווח נקי במונחי GAAP בסך 8.2 מיליון דולר, או 29 סנט למניה בדילול מלא, כולל הוצאה חד-פעמית של 3.5 מיליון דולר הנובעת מהפרשה למס בגין שנים קודמות, ובתוך טווח תחזית החברה לרווח שבין 29-37 סנט למניה.
רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 13 מיליון דולר, או 45 סנט למניה בדילול מלא, מעל טווח תחזיות החברה לרווח שבין 34-42 סנט למניה.
החברה השיקה שלושה פתרונות מטרולוגיה חדשים, המחזקים את יכולותיה של נובה בטכנולוגיות Optical CD וטכנולוגיות X-ray, בשווקי הזיכרונות והמעבדים.

נקודות עיקריות לשנת 2017
הכנסות שיא של 222 מיליון דולר, עלייה של 35% לעומת 2016, ומעל קצב צמיחת השוק.
שיא ברווח נקי במונחי GAAP של 46.5 מיליון דולר, או 1.63 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 365% לעומת הרווח למניה בשנה שעברה.
שיא ברווח הנקי על בסיס Non-GAAP של 55.4 מיליון דולר, או 1.94 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 76% לעומת הרווח למניה בשנה שעברה.
גיוון מתמשך בתמהיל הלקוחות ושיפור מיצוב החברה בתחום הזיכרונות, הובילו להכנסות שיא שנתיות בקווי המוצרים של Optical CD ו-X-ray.

הערות ההנהלה
"הכנסות השיא שלנו ברבעון הרביעי היוו סיום מצוין לשנת שיא נוספת, החמישית ברציפות, ושיקפו את עוצמתו של סל המוצרים המגוון שלנו בכל הפלטפורמות והטכנולוגיות", אמר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה. "2017 הייתה שנה מצוינת, שבמהלכה ההכנסות ממוצרים צמחו ב-42% ועקפו את קצב צמיחת השוק. במקביל, המשכנו במינוף היעילות התפעולית שלנו, שהובילה לשיא ברווח השנתי. אנו מאמינים כי הביצועים העקביים שלנו, בשילוב עם השקת הפתרונות החדשים, יובילו אותנו להמשך צמיחה גם ב-2018. לאור הביצועים בשנת 2017, בכוונתנו להמשיך ביישום התכנית האסטרטגית שלנו על מנת להשיג את תכנית הצמיחה האגרסיבית של החברה, תוך שאנו מרחיבים את סל המוצרים שלנו, מחזקים את מיצובנו בשוק ומשפרים את תמהיל הלקוחות. כחברה חדשנית ומובילה בתחום המדידות לבקרת תהליכים, בכוונתנו להמשיך לצמוח באמצעות השקעה במחקר ופיתוח של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, במטרה להעמיק את נוכחותנו בשווקי המדידה המתפתחים ולחזק את מיצובנו בשוק."

תחזית ההנהלה לרבעון הראשון של שנת 2018
ההנהלה סיפקה תחזית לרבעון הראשון 2018, שיסתיים ב-31 במרץ 2018. על בסיס ההערכות הנוכחיות, ההנהלה צופה:
הכנסות בטווח של 54-60 מיליון דולר
רווח למניה בדילול מלא במונחי GAAP בטווח של 29-40 סנט
רווח למניה בדילול מלא במונחי Non-GAAP בטווח של 34-45 סנט

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי 2017
ההכנסות הסתכמו ב-57.4 מיליון דולר, עלייה של 6% בהשוואה להכנסות הרבעון השלישי 2017, ועלייה של 14% בהשוואה להכנסות הרבעון הרביעי 2016.
שיעור הרווח הגולמי הסתכם ב-56%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 61% ברבעון השלישי 2017, וללא שינוי משיעור רווח גולמי של 56% ברבעון הרביעי 2016.
ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב-19.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-18.3 מיליון דולר ברבעון השלישי 2017, ול-17.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי 2016.
הרווח הנקי במונחי GAAP הסתכם ב-8.2 מיליון דולר, או 29 סנט למניה בדילול מלא. זאת בהשוואה לרווח נקי של 11.5 מיליון דולר, או 40 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי 2017, ובהשוואה ל-8.4 מיליון דולר, או 30 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי 2016.
הרווח הנקי במונחי Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, התאמות נטו של נכסי מס נדחים, תשלום מס בגין שנים קודמות והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הסתכם ב-13 מיליון דולר, או 45 סנט למניה בדילול מלא. זאת, בהשוואה ל-13.1 מיליון דולר, או 46 סנט למניה

בדילול מלא, ברבעון השלישי 2017, ובהשוואה ל-11.7 מיליון דולר, או 42 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי 2016.

תוצאות כספיות לשנת 2017
ההכנסות הסתכמו ב-222 מיליון דולר, עלייה של 35% לעומת הכנסות של 163.9 מיליון דולר ב-2016.
שיעור הרווח הגולמי הסתכם ב-59%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 46% בשנה שעברה, שכלל הוצאה חד פעמית של 12.9 מיליון דולר בעקבות הסכם תשלום תמלוגים עם רשות החדשנות (לשעבר משרד המדען הראשי).
ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב-73.4 מיליון דולר, לעומת הוצאות של 65.1 מיליון דולר בשנת 2016.
הרווח הנקי השנתי במונחי GAAP הסתכם ב-46.5 מיליון דולר, או 1.63 דולר למניה בדילול מלא. זאת בהשוואה לרווח של 9.6 מיליון דולר, או 35 סנט למניה בדילול מלא ב-2016, שכלל הוצאה חד פעמית של 12.9 מיליון דולר, בעקבות הסכם תמלוגים עם רשות החדשנות.
הרווח הנקי במונחי Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, התאמות נטו של נכסי מס נדחים, תשלום מס בגין שנים קודמות, הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הסכם תמלוגים עם רשות החדשנות, ומחיקת מלאי, הסתכם ב-55.4 מיליון דולר, או 1.94 דולר למניה בדילול מלא. זאת, בהשוואה ל-30.3 מיליון דולר, או 1.10 דולר למניה בדילול מלא, בשנת 2016.
קופת המזומנים של החברה עמדה על 149.8 מיליון דולר, לעומת 91.7 מיליון דולר בסוף 2016.

אודות נובה
חברת נובה מכשירי מדידה (ת"א: נובה; נאסד"ק: NVMI) עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק פתרונות מדידה (מטרולוגיה) המשמשים בבקרת תהליכים מתקדמת בתעשיית המוליכים למחצה (Semiconductors). החברה מבססת את פתרונותיה על מגוון טכנולוגיות, כמוOptical ו-X-ray, על מנת לספק יכולות חדשניות למדידה מדויקת של מימדים גיאומטריים והרכב חומרים.
פתרונות החברה משולבים בקווי הייצור המתקדמים ביותר של יצרני ה-Foundry וה-Memory המובילים בעולם, ותומכים בפיתוח הדורות הבאים של השבבים המשמשים במכשירים ניידים חכמים, מחשבים, התקני IoT, מחשוב ענן ויישומים טכנולוגיים מתקדמים נוספים. נובה שומרת על יתרונה הטכנולוגי באמצעות השקעה מתמשכת בפיתוח סל מוצרים וטכנולוגיות, תוך שילובם בפתרונות מדידה המבוססים על אלגוריתמים ייחודיים ועל מנועי מידול תוכנה המובילים מסוגם בתעשייה. לחברה שיתופי פעולה עם לקוחותיה, המוסיפים ערך משמעותי לאורך כל מחזור החיים של פתרונות החברה, החל מפיתוחם ועד ייצורם המסחרי, והיא פועלת באמצעות משרדים בטאיוואן, קוריאה, סינגפור, סין, ארצות הברית, יפן ואירופה. נובה נוסדה בשנת 1993 ומשרדי ההנהלה שלה נמצאים בפארק המדע שברחובות. www.novameasuring.comטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il