הסכם קיבוצי ראשון בחברת שטראוס פריטו-ליי - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

הסכם קיבוצי ראשון בחברת שטראוס פריטו-ליי


לוגו הסתדרות
אחרי שטראוס מים, מרלו"ג שטראוס בשוהם ורשת קפה עלית שטראוס, נחתם הסכם קיבוצי ראשון גם ביחידת המכירות של שטראוס פריטו-ליי, חטיבת המלוחים של שטראוס גרופ, הנמצאת בבעלות משותפת של שטראוס וחברת פפסיקו ואחראית למותגים רבים בהם תפוצ'יפס, דוריטוס ושוש
עובדי יחידת המכירות בחברה ייהנו מהסכם שמעגן תוספת שכר ממוצעת בשיעור 10.5%, הסטה מתקציב התמריצים לשכר הבסיס והגדלתו, מנגנון מיוחד להגנה על התמריצים, קרן השתלמות, הגדלת ההפרשות הפנסיוניות ועוד *** יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן: "ההסכם מחזק את הביטחון התעסוקתי והכלכלי של העובדים בשטראוס פריטו-ליי, תוך הכרה בתרומתם להצלחת החברה" *** מנהל יחידות המכירות של חטיבת המלוחים שטראוס פריטו-ליי, ערן ירקוני: "ההסכם הוא צעד נוסף במערכת יחסי השותפות בין ההנהלה לאנשי המכירות שמהווים את חוד החנית של החברה"***

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, מנהל יחידת המכירות של חטיבת המלוחים שטראוס פריטו-ליי, ערן ירקוני, יו"ר איגוד עובדי המזון והפרמצבטיקה הרצל יאקה, מ"מ יו"ר איגוד עובדי המזון והפרמצבטיקה אליעזר בלו ויו"ר ועד העובדים בשטראוס פריטו-ליי יגאל מויאל, חתמו הערב (ד') על הסכם קיבוצי ראשון שמביא להגדלת הביטחון התעסוקתי ולשיפור ניכר בתנאי ההעסקה של עובדי יחידת המכירות בחברה. ההסכם שנחתם הינו ההסכם הרביעי בקבוצת שטראוס גרופ, אחרי הסכמים ראשוניים שנחתמו בשנים האחרונות בחברות הבת: שטראוס מים, רשת קפה עלית שטראוס ועובדי המרלו"ג. תוקפו של ההסכם הקיבוצי בפריטו-ליי הוא לארבע השנים הקרובות, והוא כולל בין היתר תוספות שכר, מענק הגנה לתמריצים, קרן השתלמות, הגדלת ההפרשות הפנסיוניות ותנאים סוציאליים נוספים.

שטראוס פריטו-ליי היא חטיבת החטיפים המלוחים שנמצאת בבעלות משותפת של שטראוס גרופ וחברת פפסיקו, ואחראית, בין היתר, לייצור, שיווק והפצה של מותגי החטיפים: תפוצ'יפס, דוריטוס, צ'יטוס, שוש ועלית קראנצ'. ההסכם יחול על כ-130 עובדים ביחידת המכירות של החברה, רובם אנשי שטח וכסוכני מכירות שמקדמים את מוצרי החברה מול רשתות השיווק, השוק הקמעונאי והשוק המוסדי.

ההסכם החדש מעגן הישגים כלכליים המשפרים את שכר העובדים בחברה וכולל תוספת שכר ממוצעת בשיעור 10.5% לאורך תקופת ההסכם. כמו כן, ההסכם משנה את תמהיל שכר הבסיס, תוך הסטה מתקציב התמריצים לשכר הבסיס והגדלתו. עובדים בוותק של עד 3 שנים יזכו לעדכון שכר המטרה ב-7% ובנוסף לתוספת השוטפת. ההסכם מסדיר גם מענק חתימה חד פעמי בגובה 1000 שקל אשר יחולק לעובדים העובדים כבר במשכורת חודש דצמבר 2017. בין העובדים הזכאים למענק החתימה, יכללו כל העובדים שצברו ותק של שנה ומעלה בשטראוס במועד חתימת ההסכם.

עוד בשורה פורצת דרך בהסכם היא מענק ההגנה לתמריצים. לאור העובדה כי חלק משמעותי מהתמריצים שמקבלים עובדי המכירות הינו תלוי ביצוע, סעיף זה בהסכם מעניק רשת ביטחון כלכלית לעובדים אשר לא הצליחו ביעד המכירות החודשי אך כן עמדו ביעד המכירות שהוגדר להם לאותו חציון או לאותה שנה. ככל שעובד עמד ביעד המכירות החציוני, אולם באחד מן החודשים באותו חציון לא עמד ביעד המכירות החודשי, יהיה זכאי למענק הגנה בגובה התמריץ שהיה משולם לו באותו חודש, אם היה עומד ביעד שהוצב. זאת ועוד, ככל שעובד עמד ביעד המכירות החציוני, אולם בשניים מן החודשים לא עמד ביעד המכירות החודשי, אופן עמידתו ביעדי המכירות ייבחן בסוף השנה. במידה שהעובד עמד ביעד המכירות השנתי, יוכל ליהנות ממענק הגנה בגובה התמריץ של החודשיים שבהם לא הצליח לעמוד ביעדים. שווי ההטבה המגולמת במענק ההגנה יכול להגיע לאלפי שקלים נוספים לעובד מדי שנה. עוד הוסכם בין הצדדים, כי במקרים חריגים שבהם עובד לא עמד ביעד המכירות החודשי יותר מפעמיים, יו"ר ועד העובדים יוכל לפנות למנהל החברה בבקשה לבחון את האפשרות להעניק מענק הגנה לאותו עובד, לפנים משורת הדין.

במקביל לתוספות השכר, יוגדלו גם ההפרשות הפנסיוניות של העובדים כך שעובדים המבוטחים בקרן פנסיה חדשה מקיפה, יהיו זכאים לשיעור הפקדות כולל מעל הקבוע בחוק, בסך 20.83% מהשכר המבוטח. להבטחת רציפות הזכויות של עובדים המבוטחים בקרן פנסיה ותיקה, החברה תמשיך להעביר את מלוא ההפקדות והניכויים הדרושים לקרן הוותיקה, בשיעור כולל של 20.5%.

על פי ההסכם החדש, עובדים שהשלימו ותק של שלוש שנים בחברה יהיו זכאים להצטרף לקרן השתלמות לבחירתם עם שיעור הפקדות של 5% מטעם המעסיק. עובדים שצברו ותק של שמונה שנים ומעלה יהיו זכאים לשיעור הפקדות מקסימלי לקרן ההשתלמות עם 7.5% השתתפות המעסיק.

ההסכם מחזק גם את הביטחון התעסוקתי של העובדים. במסגרת מנגנון פיטורים הוגן ושקוף שהוסדר בהסכם, הוענקה לעובד הגנה נוספת למקרי פיטורים בגין אי התאמה או תפקוד לקוי. במקרים אלו, תינתן לעובד הזדמנות נוספת לשפר את ביצועיו והחברה תשקול את כוונתה מחדש לאחר תקופת ניסיון של חודשיים. ההגנה מפני פיטורים מעוגנת בהסכם גם במקרים של צמצום והתייעלות, בהם החברה תחויב להתייעץ עם הוועד בטרם נקיטת צעדים אלו.

בנוסף לכך, ההסכם הקיבוצי מסדיר סוגיות שונות שנוגעות לניוד עובדים ולאיוש משרות חדשות בחברה, תוך מתן עדיפות והזדמנויות קידום לעובדים הקיימים. כך למשל, נקבע בהסכם כי הליך איוש המשרות ייעשה בשקיפות, בשוויון ותוך מתן הזדמנויות לכלל עובדי שטראוס גרופ להתמודד על כל משרה שתפורסם לעובדים בלבד ורק לאחר מכן, ככל שלא יימצא המועמד המתאים בתוך שטראוס, ייפתח הליך גיוס חיצוני.

במקרים של ניוד עובד קבוע מתפקיד לתפקיד, החברה תהיה כפופה לתנאים שונים המפורטים בהסכם, והדבר לא יתבצע ללא עדכון יו"ר הוועד. במקרה שצרכי החברה ידרשו לנייד עובד באופן זמני, המהלך ייעשה ללא כל פגיעה במעמדו, בשכרו ובתנאי עבודתו של העובד, גם אם הועבר לתפקיד שאינו באותו מעמד או באותם תנאים.

ההסכם הקיבוצי מהווה בשורה חשובה גם לעובדים בעלי משפחות, שכן עובדים שהנם הורים לילדים בגיל הרך, יהיו זכאים להשתתפות החברה בעלות מעונות הילדים בשווי של לפחות 500 שקל לשנה עבור כל ילד עד גיל 3.

ההסכם כולל גם מנגנון ליישוב חילוקי דעות בין הצדדים אשר מעניק לוועד העובדים משקל חשוב בהכרעת המחלוקות הנוגעות להעסקת עובדים.

המו"מ על ההסכם הקיבוצי נוהל מטעם ההסתדרות על ידי מ"מ יו"ר איגוד עובדי המזון והפרמצבטיקה אליעזר בלו, בסיוע של מזכיר חטיבה באיגוד עו"ד אריאל ברנע. מטעם שטראוס פריטו-ליי, המו"מ נוהל על ידי מנהל יחידת המכירות של חטיבת המלוחים, ערן ירקוני, מנהלת משאבי האנוש של כל חטיבת המלוחים עדי מלמד ומנהלת משאבי אנוש של אנשי המכירות בחטיבה חגית מדואל. היועצים המשפטיים שליוו את גיבוש ההסכם הם: עורכות הדין יערה צישינסקי וגלי שטיינברג מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ועו"ד ירון קרמר מצד שטראוס גרופ.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן בירך במעמד חתימת ההסכם ואמר כי: "ההסכם מחזק את הביטחון התעסוקתי והכלכלי של העובדים בשטראוס פריטו-ליי, תוך הכרה בתרומתם להצלחת החברה והידוק יחסי האמון בין העובדים לבין ההנהלה. ברכותיי החמות לחברי הוועד בראשות יגאל מויאל, אשר הפגינו נחישות והביאו בשורה אמיתית לעובדים. יישר כוח להרצל יאקה ולאליעזר בלו מהסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה על הסכם טוב שנשען על ערכים של צמצום פערים וחיזוק האדם העובד. תודתי נתונה גם להנהלת החברה שהייתה שותפה להידברות מכבדת ופעלה בשיתוף פעולה לטיפוח ההון האנושי בחברה".

מנהל יחידת המכירות של חטיבת המלוחים שטראוס פריטו-ליי, ערן ירקוני, ציין במעמד החתימה כי: "החברה ידועה בזכות המחויבות ההדדית של העובדים לחברה ושל החברה לעובדים. ההסכם שנחתם הוא צעד נוסף במערכת יחסי השותפות בין ההנהלה לבין אנשי המכירות שמהווים את חוד החנית של החברה. נמשיך לשתף פעולה בדרך הדואגת לעובדים, לצד המשך ההצלחות העסקיות של החברה".

יו"ר הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה, הרצל יאקה, הצטרף לדברי יו"ר ההסתדרות והוסיף כי: "אחרי מו"מ אינטנסיבי בין הצדדים, הצלחנו להגיע להסכם שמיטיב עם עובדי שטראוס פריטו-ליי, תוך שמירה על חוסנה של החברה. זהו חיזוק משמעותי למערכת יחסי העבודה בקבוצת שטראוס, ואני מודה לכל המעורבים שעזרו להסכם הזה לקרום עור וגידים".

מ"מ יו"ר הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה, אליעזר בלו, שהוביל את גיבוש ההסכם, אמר כי: "עובדי שטראוס פריטו-ליי יוצאים היום לדרך חדשה ומצטרפים לעובדיהן של שלוש חברות בת נוספות בשטראוס גרופ אשר נהנים כבר מיתרונות ההסכם הקיבוצי. ההסכם שנחתם היום, מייצר איזון ראוי בין צרכי החברה לבין שיפור תנאי ההעסקה של העובדים".

יו"ר ועד העובדים בשטראוס פריטו-ליי, יגאל מויאל, אמר: "כולנו עם הפנים לדרך חדשה, וההסכם הוא ביטוי חשוב לשותפות של עובדי המכירות וההנהלה, על מנת שנמשיך להוביל את החברה להישגים נוספים. אנו רוצים להודות מקרב לב לכל נציגי ההסתדרות שליוו אותנו במסע הארוך שקדם להסכם, ובראשם ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על המעורבות האישית ולמ"מ יו"ר הסתדרות המזון והפרמצבטיקה אליעזר בלו, על כך שהוביל בפועל את המו"מ ודאג לשמור על זכויות העובדים בתהליך. תודתנו והערכתנו העמוקה גם לצוות ההנהלה ובייחוד למנהל יחידת המכירות של חטיבת המלוחים ערן ירקוני, על כך שהתנהלו מולנו בשקיפות ותרמו להידברות ישירה, כנה ואמיתית".


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il