מבני תעשיה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016: - טלניריTLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

מבני תעשיה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016:


מבנה תעשיה
מציגה רווח כולל משמעותי בסך של 245 מיליון ₪; גידול של כ-33% בהון העצמי לכ-1.8 מיליארד ₪ וצמצום החוב הפיננסי בכ-11%

מציגה רווח כולל משמעותי בסך של 245 מיליון ₪; גידול של כ-33% בהון העצמי לכ-1.8 מיליארד ₪ וצמצום החוב הפיננסי בכ-11%
ה- NOI הסתכם בכ- 438 מיליון ₪; ה-FFO הסתכם בכ-160 מיליון ₪
דודו זבידה מנכ"ל קבוצת מבנה: "תוצאות 2016 מציגות חיזוק וביסוס האיתנות הפיננסית בהתאם לאסטרטגית החברה. בשנה האחרונה השביחה החברה את מקבץ הנכסים שלה תוך הצגת שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים כמו כן מימשה החברה נכסים בהיקף של כ-302 מיליון ₪ ורשמה בגינן רווח מצטבר של כ- 33 מיליון ₪. בכוונתנו להמשיך באסטרטגיה זו זאת במקביל לפעילות ייזום והשבחת נכסים לרבות הפרויקטים באור יהודה, חיפה, פתח תקווה והרצליה, שיחלו להניב פירות בשנים הבאות"
חברת מבני תעשיה, מקבוצת מבנה, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016:
הרווח הגולמי (NOI) מנכסים זהים (Same Property), בנטרול שינויים בשערי מטבע החוץ הסתכם בשנת 2016 בכ- 426 מיליון ₪ (מתוכו סך של כ-346 מיליון ₪ בישראל) לעומת כ- 429 מיליון ₪ (מתוכו סך של כ-340 מיליון ₪ בישראל) בשנה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי (NOI) מנכסים זהים (Same Property), בנטרול שינויים בשערי מטבע החוץ ברבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכם בכ- 106 מיליון ₪ (מתוכו סך של כ-88 מיליון ₪ בישראל) לעומת כ-106 מיליון ₪ (מתוכו סך של כ-85 מיליון ₪ בישראל) בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור ברווח הגולמי בישראל נובע משיפור בתפוסות ומעליה בדמי השכירות למ"ר לעומת ירידה בחו"ל הנובעת מירידות ריאליות בדמי השכירות, בעיקר בקנדה וגרמניה.
הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI) בשנת 2016 הסתכם בכ-438 מיליון ₪ לעומת כ-447 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI) ברבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכם בכ- 108 מיליון שקל לעומת כ-110 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
ה-FFO של החברה לשנת 2016 הסתכם בכ- 160 מיליון ₪ לעומת כ-154 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. ה-FFO ברבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכם בכ-36 מיליון ₪ לעומת כ-40 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע מגידול בתשלומי הריבית במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2016 כתוצאה מירידות דירוג החברה, אשר יצרו תוספת ריבית. החל מנובמבר 2016 עלה דירוג החברה לדירוג -A אשר אינו כולל תשלום של תוספת ריבית.
הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות לשנת 2016 הסתכם בכ- 248 מיליון ₪, לעומת הפסד של כ- 84 מיליון ₪ בשנה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות לרבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכם בכ- 48 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ-129 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2016, הסתכם בכ- 1,797 מיליון ₪, לעומת כ- 1,355 מיליון ₪ ליום 31 בדצמבר, 2015.
כמו כן מציגה החברה צמצום של החוב הפיננסי בכ- 11% לעומת התקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015, נכון ל- 31 בדצמבר 2016 יחס החוב של החברה ל- Cap עמד על כ- 70.55%, לעומת כ- 78.2% ליום 31 בדצמבר, 2015 .
מאזן החברה ליום ה- 31 בדצמבר 2016 הסתכם לסך של כ-7.94 מיליארד ₪.
מימוש נכסים, במהלך תקופת הדוח עמד על היקף של כ- 302 מיליון ₪. החברה רשמה רווח מצטבר של כ- 33 מיליון ₪ בגין מימוש זה, לעומת שווי הנכסים בספרי החברה.
סך ההכנסות מנכסים מניבים לשנת 2016, הסתכמו בכ- 561 מיליון ₪ לעומת כ- 577 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההכנסות מנכסים מניבים ברבעון הרביעי לשנת 2016, הסתכמו בכ- 138 מיליון ₪ לעומת כ- 139 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
סך הכנסות החברה מדמי שכירות, בתקופת הדוח הסתכמו לכ- 481 מיליון ₪ לעומת כ- 494 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
שטח המבנים להשכרה, בארץ ובחו"ל, עמד ביום 31 בדצמבר 2016 על כ- 1,576 אלפי מ"ר (מתוכם כ-304 אלפי מ"ר בחו"ל), לעומת כ-1,713 אלפי מ"ר (מתוכם כ- 366 אלפי מ"ר בחו"ל) ליום 31 בדצמבר, 2015.
בחודש אפריל 2016 השלימה החברה הנפקת זכויות בסך של כ- 200 מיליון ₪, כמו כן, בחודש מאי 2016 השלימה החברה גיוס חוב בסך של כ- 703 מיליון ₪ באמצעות הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יח') מובטחת בנכסים בתשואה אפקטיבית של כ- 2.4% ובמח"מ של 6.95 שנים. בנוסף, בחודש ספטמבר 2016 השלימה החברה גיוס חוב בסך של כ- 227 מיליון ₪ באמצעות הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יט') מובטחת בנכסים בתשואה אפקטיבית של כ- 2.7% ובמח"מ של כ-8.1 שנים. ברבעון הרביעי של שנת 2016, עקב השלמת ההסדר במירלנד ומכירת החזקות מבני תעשיה במונדון סיווגה החברה קרנות הון בסך של כ- 272 מיליון ₪ לרווח הנקי מהרווח הכולל האחר.
אודות מבני תעשיה: מבני תעשיה הינה חברת נדל"ן בינלאומית העוסקת בתחומי נדל"ן שונים לרבות ייזום, הקמה, רכישה וניהול של מבנים בארץ ובחו"ל, המיועדים להשכרה, לתעשייה (כולל מלאכה, אחסנה ולוגיסטיקה), למסחר, למשרדים ולמגורים וכן בפעילות ייזום ומכירה של דירות למגורים בישראל. החברה פועלת במישרין ובעקיפין בישראל וכן במערב אירופה, צפון אמריקה וחבר העמים.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il