TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

עלבד מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2023:


על בד
שיפור בכל הפרמטרים הפיננסיים וגידול עקבי ברווחיות, מעבר לרווח תפעולי שהסתכם ברבעון השלישי בכ-28 מיליון שקל
צמיחה של 21% בהכנסות הרבעון השלישי ל-431 מיליון שקל וגידול בהיקפי המכירות בשני מגזרי הפעילות: מגבונים לחים והיגיינה נשית

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם ב-88 מיליון שקל – גידול של 65%

ה-EBITDA מפעילות נמשכת ברבעון השלישי הסתכם ב-50 מיליון שקל – כמעט פי 3 בהשוואה לתקופה המקבילה ומהווה 11.5% מסך ההכנסות

החברה ייצרה מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי בהיקף של 89 מיליון שקל ומתחילת השנה בהיקף של כ-180 מיליון שקל


עלבד שומרת על המשכיות עסקית בתקופת המלחמה וכל מפעלי החברה פועלים כסדרם, ובכלל זה המפעלים במשואות יצחק המוגדרים כמפעל חיוני

בהמשך ליישום תוכנית הפעולה למיקוד עסקי וחיזוק האיתנות הפיננסית
עלבד מציגה בדוחות רבעון שלישי עמידה בכל אמות המידה הפיננסיות
וסיווגה הלוואות בנקאיות שסווגו בעבר לזמן קצר בחזרה לזמן ארוך

הפעולות בהן נוקטת החברה לצד שינוי חיובי בתנאי הסחר צפויים לאפשר
המשך שיפור בתוצאות העסקיות לאורך הרבעונים הקרובים אל מול התקופה המקבילה

דגשים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2023:

תוצאות תשעת החודשים הראשונים של השנה משקפות שינוי משמעותי בפעילות העסקית:
גידול של 19% בהכנסות לכ-1.3 מיליארד שקל
גידול ברווח הגולמי לסך של כרבע מיליארד שקל, המהווה כ-20% מסך הכנסות החברה
גידול של פי יותר מ-5 ברווח התפעולי ל-68 מיליון שקל
ה-EBITDA מפעילות נמשכת הגיע ל-134 מיליון שקל – יותר מ-10% מסך ההכנסות
עלבד ממשיכה למקד מאמצים ניהוליים גדולים לשיפור רווחיותה:
ברבעון השלישי גדלה הרווחיות התפעולית במגזר המגבונים ביותר מפי 4 ל-21 מיליון שקל
ברבעון השלישי נרשם רווח תפעולי של 9.7 מיליון שקל במגזר ההיגיינה הנשית ורווח תפעולי של 3.8 מיליון שקל במגזר הבדים
הקמת קו הייצור החדש לבדים ירוקים בדימונה מתקדמת:
ההשקעה בקו, נכון למועד הדוח, מסתכמת בכ-120 מיליון שקל
הקו צפוי להיכנס לעבודה במהלך החציון השני של 2024
מגעים לעסקת מכירה ושכירות מחדש של חלק ממבנה בבעלות החברה בדימונה בתמורה לסך של כ-40 מיליון שקל
תנאי מאקרו תומכים בתוצאות החברה:
ירידה בעלויות הלוגיסטיקה וההובלה הימית
השפעה חיובית מהתחזקות שער האירו והדולר
שיפור בתזרים המזומנים של החברה:
שיפור בתזרים המזומנים של החברה כתוצאה משיפור ב-EBITDA
שיפור ההון החוזר כולל הורדת המלאים בחברה בלמעלה מ-50 מיליון שקל


המנכ"ל יעקב חן:
"עלבד משתתפת בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהן במלחמה, מחזקת את ידי משפחות החטופים והפצועים ומתפללת לשלומם של חיילי צה"ל. עלבד הקפידה לשמור על המשכיות עסקית כבר למן פרוץ המלחמה, תוך הקפדה עליונה לשמירה על בטחון עובדיה ומתוך הבנה ואמונה כי החזרה לעבודה תחזק את חוסנם הנפשי והרגשי של העובדים. לאור פעולות אלו, נכון להיום השפעת המלחמה על פעילותה העסקית של החברה נמוכה, אך אנו מקיימים היערכות שוטפת גם לתרחישים שונים של התמשכות המלחמה והחרפתה והשלכתם על הצטיידות בחומרי גלם ועל שרשרת האספקה, כמו גם על הכלכלה הישראלית, ובכלל זה על החברה. אנו רוצים להאמין שנצא מהמלחמה כמדינה וכחברה מחוזקים ומאוחדים אף יותר.

תוצאות הרבעון השלישי ממשיכות לשקף גידול בפעילות החברה ושיפור נוסף ברווחיות. אחת המטרות המרכזיות שהצבנו לעצמנו הייתה חיזוק איתנותה הפיננסית של החברה, והרבעון השלישי מהווה נקודת ציון כאשר עלבד מציגה עמידה באמות המידה הפיננסיות וסיווג הלוואות מבנקים אשר סווגו בעבר לזמן קצר בחזרה לזמן ארוך. עלבד מדווחת הרבעון על תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 89 מיליון שקל ומתחילת השנה על תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 180 מיליון שקל.

עלבד תמשיך לחתור לחיזוק מעמדה העסקי והתחרותי בשני שווקי היעד המרכזיים באירופה ובארה"ב. בתחום המגבונים נהנית עלבד מגידול במכירות ושיפור ברווחיות של אופטימל קר בספרד ומחזקת מאוד את נוכחות עלבד באירופה, בדגש על מספר מדינות מפתח במערב אירופה. בתחום ההיגיינה הנשית אנו ממוקדים במיקסום חלקה של עלבד בשוק הרשתות בארה"ב והאצת השיפור ברווחיות. אנו מזהים פוטנציאל שוק לאור יציאת מתחרה משמעותית משוק ההיגיינה הנשית בארה"ב ופועלים לחיזוק ובניית קשרים עסקיים חדשים בקרב לקוחות מפתח.

במקביל, עלבד ממשיכה לקדם חדשנות ומתקדמת כמתוכנן בהקמת קו ייצור הבדים החדש ללא סיבי פלסטיק. אנו מאמינים כי כניסת הקו לפעילות ב-2024 לצד המשך אימוץ טכנולוגיות מתקדמות נוספות תייצר לחברה יתרון תחרותי חשוב ותסייע בהמשך הצמיחה הרווחית".

עלבד, חברה בינלאומית לייצור מגבונים לחים למותגים פרטיים והספקית הגדולה בארה"ב לייצור טמפונים למותגים פרטיים, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2023. התוצאות משקפות את יישום תוכנית הפעולה החדשה לצד השפעות חיוביות בתנאי הסחר, והחברה מציגה שיפור ברווחיות זה הרבעון השלישי ברציפות.

ההכנסות הסתכמו ברבעון השלישי של 2023 ב-430.9 מיליון שקל, גידול של 21% בהשוואה להיקף ההכנסות של החברה ברבעון המקביל, הודות לגידול בהכנסות ובכמות היחידות הנמכרות בשני מגזרי הפעילות ועלייה בשערי היורו והדולר מול השקל. הגידול בהכנסות נבע מגידול אורגני במכירות מגבונים אירופה וההיגיינה הנשית בארה"ב ומהתאמת מחירי המכירה לעלות הייצור. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו הכנסות החברה ב-1.291 מיליארד שקל, גידול של 19%, שהם כ-202 מיליון שקל, בהשוואה לתקופה המקבילה. השפעות השינויים בשער החליפין על הכנסות תשעת החודשים הראשונים של 2023 נאמדות ב-127 מיליון שקל.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-87.9 מיליון שקל (20% מסך ההכנסות), גידול של 65% בהשוואה לרווח גולמי של 53.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול ברווח הגולמי נובע מגידול בהיקף המכירות ושיפור ברווחיות בתחום פעילות הבדים, בתחום פעילות המגבונים ובתחום פעילות ההיגיינה הנשית. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם הרווח הגולמי ב-253.1 מיליון שקל (19.6% מסך ההכנסות), גידול של 35% בהשוואה לתקופה המקבילה.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות הסתכם ברבעון השלישי של 2023 ברווח של 27.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2023 הינו 6.4% מסך ההכנסות. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות ב-68.9 מיליון שקל (5.3% מסך ההכנסות), גידול של 240% בהשוואה לתקופה המקבילה.

ה-EBITDA מפעילות נמשכת הסתכם ברבעון השלישי של 2023 ב-50 מיליון שקל, גידול של 170% בהשוואה ל-18.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. השיפור ב-EBITDA הושפע, בין היתר, מהגידול במכירות, מירידה בעלויות מחירי חומרי הגלם והלוגיסטיקה, מגידול בתפוקות הייצור ומשיפור מחירי המכירה בעיקר בתחום ההיגיינה הנשית. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם ה-EBITDA מפעילות נמשכת ב-134 מיליון שקל, גידול של 59% בהשוואה לתקופה המקבילה.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-10.5 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 69 מיליון שקל ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם הרווח הנקי ב-18.5 מיליון שקל בהשוואה להפסד נקי של 85.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח הנקי מפעילות נמשכת הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2023 ב-29 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 5.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-89 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון המקביל בסך 32.9 מיליון שקל. מתחילת השנה יצרה עלבד מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של 179.5 מיליון שקל בהשוואה לתזרים של 2.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. השיפור בתזרים מפעילות שוטפת נבע בעיקרו משיפור ברווח, מיקוד בשיפור ההון החוזר, לרבות הורדת מלאים ומימוש המלאי בארה"ב.

הון עצמי נכון לסוף הרבעון השלישי של 2023 מסתכם ב-392.5 מיליון שקל, ומהווה כ-24% מסך המאזן, גידול של 10.5% לעומת הון עצמי של 354.7 מיליון שקל, כ-22% מסך המאזן, בסוף שנת 2022.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il