TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהשפיר הנדסה מסכמת את הרבעון הראשון של 2022

ההתקדמות בפרויקטים ועסקאות הרכישה של השנה שעברה סייעו לשפיר להעלות את הכנסות החברה ברבעון הראשון בכ-8% לכ-922 מיליון שקל


● הרווח הנקי של החברה גדל לעומת הרבעון המקביל אשתקד מכ-77 מיליון שקל לכ-87 מיליון שקל

● מגזר התעשייה המשיך לצמוח וכולל ברבעון זה את פעילות חברת אברות שרכישתה הושלמה בסוף 2021. שיעור הרווח הגולמי במגזר זה נשחק בשל עליית המחירים, המשך התייקרות חומרי הגלם והשיבוש באספקת חומרים דרך נמלי הים של ישראל

● בינואר 2022 הוכרזה החברה כזוכה, יחד עם שותפה ספרדית במכרז למימון, הקמה ותחזוקת "הקו הסגול" של הרכבת הקלה בגוש דן ל-25 שנה בהיקף כולל של כ-9.2 מיליארד שקל. החוזה נחתם בחודש מאי

● שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים שפיר הנדסה: "השלמת וביסוס הרכישות של פעילויות נוספות בתחום התעשייה, הלוגיסטיקה והאנרגיה, בשילוב הזכייה במכרז הקו הסגול בגוש דן, יחד עם הרחבת הפעילות בתחום הנדל"ן הינם מנועי צמיחה משמעותיים אשר יתרמו להמשך צמיחת החברה בשנים הקרובות ויסייעו לה לחזק את ארבעת מגזרי הפעילות שלה"

פתח תקווה, 25.05.2022

חברת שפיר הנדסה, הפועלת בתחומי התעשייה, התשתיות, הזכיינות והנדל"ן, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות המסכמות את הרבעון הראשון של שנת 2022.

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2022 עלו בכ-8% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-922 מיליון שקל.

מגזר התעשייה – ברבעון הראשון הסתכמו ההכנסות מחיצוניים במגזרת התעשייה ב-526 מיליון שקל – גידול של 20% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2021. לגידול בהכנסות תרמה גם חברת אברות אשר רכישתה הושלמה בסוף 2021. שיעור הרווח הגולמי במגזר התעשייה נשחק בשל עליית המחירים ,המשך התייקרות חומרי הגלם והשיבוש באספקת חומרים דרך נמלי הים של ישראל

מגזר התשתיות – ברבעון הראשון הכנסות מגזר התשתיות מחיצוניים הסתכם ב-253 מיליון שקל, עלייה של 33% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2021. הגידול בהכנסות מיוחס להתקדמות העבודות בפרויקטים של החברה.

מגזר הנדל"ן – ברבעון הראשון של שנת 2022 הכנסות מגזר הנדל"ן הסתכמו ב-101 מיליון שקל זאת לעומת 189 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה בהכנסות נובעת מהשלמת מסירת הדירות בפרויקטים בחריש וראש העין ומנגד יש תוספת ביחס לרבעון הראשון אשתקד בשל ההכנסות מדיור מוגן שאוחד לראשונה בסוף 2021 ומהמרכז המסחרי בראש העין שנפתח במהלך 2021.

מגזר הזכיינות – ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו הכנסות מגזר הזכיינות ב-42 מיליון שקל, עלייה של 5% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2021.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם ב-180.2 מיליון שקל, עלייה של 12.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נובעת מהגידול בהכנסות ושיפור ברווחיות במגזר הנדל"ן והזכיינות.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הראשון שנת 2022 הסתכם ב-116.3 מיליון שקל, זאת לעומת 121.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה ברווחיות נובעת מרישום הוצאות שכר בגין תוכנית אופציות שהוענקו לעובדים. בנוסף, רשמה החברה תוספת הוצאות בגין חברות שנרכשו בסוף 2021.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון של 2022 הסתכם ב-87.6 מיליון שקל וזאת לעומת רווח של כ-75.7 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסוף מרץ 2022 בכ-2.55 מיליארד שקל, זאת לעומת כ-2.49 מיליארד שקל בסוף 2020. במהלך הרבעון הראשון של 2022 הכריזה החברה על דיבידנד בשיעור של 70 מיליון שקל לבעלי המניות (אשר הפחית את ההון העצמי ברבעון הראשון). הדיבידנד שולם לבעלי המניות בחודש אפריל 2022.

שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים של שפיר הנדסה: "הזכייה במכרז הקו הסגול בגוש דן, בשילוב עם ביסוס הרכישות שהחברה השלימה בשנה האחרונה בתחומי התעשייה , האנרגיה והלוגיסטיקה, והרחבת הפעילות בתחום הנדל"ן הינם מנועי צמיחה משמעותיים אשר יתרמו להמשך צמיחת החברה בשנים הקרובות ויסייעו לה לחזק את מגזרי הפעילות שלה. החברה מחזיקה בצבר פרויקטים לביצוע פרויקטים של תשתיות לאומיות בשנים הקרובות ואנו שמחים להיות חלק משמעותי ביישום תכניות הפיתוח של הממשלה.


קצב גידול האוכלוסייה בישראל במקביל לפערי ההשקעה מהעבר מחייבים האצה והשלמה מהירה של הפרויקטים להסעת המונים, ושפיר פועלת בכל המגזרים לסיום מוקדם ואיכותי של הפרויקטים שלה".

אירועים מרכזיים ברבעון הראשון:

● ביום 30 במרץ 2022 זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לחכירה של שטח של כ-13 דונם בקרית אונו לייעוד של תעסוקה ומסחר בשטח בנייה עילי של כ-50,000 מ"ר. תמורת הזכויות תשלם החברה סכום של 175 מיליון שקל ותשלום נוסף לא מהותי בגין הוצאות פיתוח.

● ביום 5 בינואר 2022 עדכנה החברה על זכיה במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניה רוויה של 204 יחידות דיור ביהוד מונוסון. תמורת הזכויות שילמה החברה לרשות מקרקע ישראל סכום של 358 מיליון שקל.

● ביום 22 במרץ 2022 חתמה החברה על חוזה לרכישת עיקר פעילויות חברת "פריץ" בכפוף להשלמה של מספר תנאים מתלים ואישורים רגולטורים שטרם התקבלו במלואם בהיקף השקעה של כ-230 מיליון שקל. פריץ עוסקת במתן שירותים בתחומי השילוח הבינלאומי והלוגיסטיקה.

● ב-31 בינואר 2022 זכתה חברה ייעודית של שפיר (50%) יחד עם חברה ספרדית (50%) במכרז זיכיון למימון, תכנון, הקמה ותחזוקה של פרויקט "הקו הסגול" של הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב. סך היקף הפרויקט מוערך בכ-9.2 מיליארד שקל והוא כולל מענק הקמה בשיעור של 2.2 מיליארד שקל אשר ישולם בהתאם לאבני דרך לאורך תקופת ההקמה של הפרויקט. ב-12 במאי 2022 נחתם חוזה הזיכיון עם נת"ע -נתיבי תחבורה עירוניים.

● ביום 9 בינואר 2022 קיבלה החברה הודעה מוועדת המכרזים של משרד הבטחון לפיה נבחרה הצעתה של החברה כאחת משתי ההצעות העולות לשלב הגמר במכרז BOT להקמה ותפעול של מחנה צה"ל הרב זרועי במסגרת פרויקט אופק רחב.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il