TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהקבוצת דיסקונט מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2022:


הרווח הנקי ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-983 מיליון ש"ח, עליה בשיעור של 48.5%ביחס לתקופה המקבילה אשתקד


להלן עיקרי הנתונים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2022:


הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2022 - הסתכם בסך של 983 מיליון ש"ח, לעומת
662 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 48.5%. בניטרול רכיב חד פעמי (מכירת שני נכסים של הבנק ברח' הרצל בת"א), הרווח הנקי ברבעון היה מסתכם ב-668 מיליון ש"ח.

• התשואה נטו להון - הגיעה ברבעון הראשון של שנת 2022 לשיעור של 18.3% לעומת 13.8% בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול הרכיב החד פעמי התשואה נטו להון היתה מגיעה ברבעון לשיעור של 12.4% לעומת 15.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

• האשראי לציבור נטו - הסתכם בסוף הרבעון הראשון של שנת 2022 ב-217,851 מיליון ש"ח לעומת 213,156 מיליון ש"ח בסוף שנת 2021, עליה של 2.2% מתחילת השנה ועליה של 12.7% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. האשראי לדיור עלה ב-5.2% מתחילת השנה וב-28.0% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. האשראי לעסקים בינוניים עלה ב-12.9% מתחילת השנה וב-26.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. האשראי לעסקים גדולים ירד ב-3.7% מתחילת השנה ועלה ב-4.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול באשראי לעסקים בינוניים נובע בחלקו מגידול בסך של 993 מיליון ש"ח בגין לקוחות אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2021 סווגו במגזר עסקים גדולים ובמהלך הרבעון הראשון סווגו למגזר עסקים בינוניים. בניטרול שינוי זה, האשראי לעסקים בינוניים עלה ב-6.2% מתחילת השנה וב-19.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והאשראי לעסקים גדולים ירד ב-1.7% מתחילת השנה ועלה ב-6.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

• הכנסות בגין הפסדי אשראי - בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2022 נרשמו הכנסות בגין הפסדי אשראי בסך של 60 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות בסך של 147 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 59.2%.

• הכנסות ריבית, נטו - ברבעון הראשון של שנת 2022, הסתכמו בסך של 1,800 מיליון ש"ח, לעומת סך של 1,504 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 19.7%.

• הכנסות שאינן מריבית - הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2022 ב-1,286 מיליון ש"ח, לעומת 1,033 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בהכנסות מעמלות נרשמה עליה בסך 101 מיליון ש"ח (14%). בהכנסות אחרות נרשמה עליה בסך 405 מיליון ש"ח בעקבות מכירת שני נכסי הבנק ברח' הרצל בת"א. מנגד, חלה ירידה בסך של 253 מיליון ש"ח בהכנסות מימון שאינן מריבית (84.9%) עקב השפעות הציפיה לעליית ריבית.

• יחס היעילות - ברבעון הראשון של שנת 2022 עמד על 55.3% לעומת 65.1% ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול רכיבים חד פעמיים היה יחס היעילות ברבעון הראשון של שנת 2022 עומד על 63.7%.

• סך ההון – עומד על 23,709 מיליון ש"ח, לעומת סך של 22,148 מיליון ש"ח בסוף שנת 2021, עליה בשיעור של 7.0%.

• סך כל הנכסים - הגיע ל-340,658 מיליון ש"ח בסוף הרבעון הראשון של שנת 2022, עליה בשיעור של 1.7% ביחס לסך הנכסים ליום 31.12.21.

• פיקדונות הציבור – בסוף הרבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו פיקדונות הציבור בסך של 267,731 מיליון ש"ח, לעומת 260,907 מיליון ש"ח בסוף שנת ,2021עליה בשיעור של 2.6%.

• יחס ההון העצמי רובד 1 - ברבעון הראשון של שנת 2022 עמד על 10.55%. יחס כיסוי הנזילות עמד על 124.8% ויחס המינוף בסוף הרבעון הראשון של שנת 2022 עמד על 6.3%.


אורי לוין, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "אנו מסכמים עוד רבעון חזק, בדגש על צמיחה משמעותית ואחראית בתחומי המיקוד האסטרטגיים, וביסוס תיק אשראי איכותי אשר יוכל להפגין עוצמה גם בתקופות מאתגרות.
אני מרגיש ביטחון רב ביכולתנו לעמוד ביעדים הרב שנתיים שהצבנו לעצמנו, גם בסביבת המאקרו המשתנה, תוך המשך יצירת ערך משמעותי ללקוחותינו ולבעלי המניות והגברת התחרות במערכת הבנקאית והפיננסית".טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il