TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילההתייחסות מידרוג לנורסטאר: הכנסת דירוג החברה הבת, גזית גלוב, לבחינה עם השלכות שליליות ברקע עסקת אטריום


מידרוג
אינה צפויה לפגוע בפרופיל הפיננסי של נורסטאר באופן שעלול להוביל לשינוי מיידי בדירוג‎‎
נורסטאר החזקות אינק.
הכנסת דירוג החברה הבת, גזית גלוב, לבחינה עם השלכות שליליות ברקע עסקת אטריום, אינה צפויה לפגוע בפרופיל הפיננסי של נורסטאר באופן שעלול להוביל לשינוי מיידי בדירוג.
ביום 25.01.2022 הודיעה מידרוג על הכנסה לבחינה עם השלכות שליליות של דירוג המנפיק Aa3.il של גזית גלוב בע"מ ("גזית גלוב") ושל דירוג אגרות החוב שהנפיקה גזית גלוב. להערכת מידרוג, השלמת רכישת המיעוט )כ-25%) בחברה הבת של גזית גלוב Atrium European Real Estate Limited ("אטריום", 75%) צפויה לגרום לשחיקה בפרופיל הפיננסי של גזית גלוב ובפרט יחס המינוף חוב נטו ל- CAP נטו של החברה צפוי להישחק משמעותית ולהגיע ליחס של עד כ- 70% פרופורמה לעסקה, בהתאם לדוח סולו מורחב באיחוד פעילות אטריום. נציין כי בהתאם לתחזיותיה, בטווח הארוך- בינוני לגזית תוכניות להורדת מינוף אשר כוללות מימוש נכסים והתייעלות תפעולית. בנוסף, נציין כי חלק מתוכנית החברה להורדת מינוף נשענת על הנפקת הפעילות בברזיל כאשר בסמוך לדוח זה דיווחה החברה על החלטה שלא לפרסם תשקיף להנפקה בשל תנאי השוק בברזיל.
דירוג אגרות החוב שההפיקה נוראסטאר A2.il) באופק יציב( נשען על אחזקתה בגזית גלוב, המהווה את הנכס העיקרי של החברה, ומושפע לחיוב מדירוג האשראי של גזית גלוב. מנגד, הדירוג מושפע לשלילה מתלות גבוהה בנכס עיקרי זה והישענות על הדיבדנדים מגזית גלוב ועל שוויה כמקור עיקרי לשירות ומיחזור החוב. ככל שדירוגה של גזית גלוב ירד ברמת דירוג אחת, מידרוג מעריכה כי לא תחול ירידה בדירוג של נורסטאר, בשל הפער הקיים בין הדירוגים ולאור פרופיל פיננסי הולם אשר אינו צפוי להיפגע להערכת מידרוג. בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג, הכולל, בין היתר, תרחיש רגישות של שחיקה של כ- 30% בשווי האחזקות של נורסטאר במניות גזית גלוב ביחס לשווי המניה ב- 30 ימי המסחר האחרונים, יחס המינוף צפוי לנוע בשיעור של 65%-55%. על פי שווי שוק המניה בסמוך למועד דוח זה, יחס המינוף עומד על כ-39%. תרחיש הבסיס של מידרוג מניח קבלת דיבידנדים מגזית בהיקף של 80-100 מיליון ש"ח לשנה, וזאת למול הוצאת מימון של 30-35 מיליון ש"ח לשנה. יחס כיסוי ריבית ויחס חוב נטו ל- FFO צפויים לנוע בטווח של 3-3.5 ו 11.5-12.5 שנים, בהתאמה בשנים 2022-2023.
להערכת מידרוג המדיניות הפיננסית של החברה הולמת לרמת הדירוג כאשר להערכת מידרוג ניהול סיכוני השוק והנזילות של החברה הינם שמרניים במידה רבה כפי שמתבטא ביתרות נזילות משמעותיות לאורך זמן ביחס לצורכי שירות החוב. נכון ליום 30.09.2021 לחברה יתרות מזומן סולו, ניירות ערך סחירים כ-188 מיליון ש"ח ומסגרות אשראי חתומות בהיקף של כ- 77 מ' דולר (לאחר ה- 30.9.21 החברה התקשרה בהסכם קו אשראי נוסף בסך של כ- 25 מיליון דולר). זאת אל מול תשלום חלויות חוב שנתי בסך של כ-142 מיליון ש"ח.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il