TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהשיח מדיקל ברבעון שיא בהכנסות:


יוגב שריד מנכל שיח מדיקל גרופ קרדיט תמי בר שי
גידול של כ-146% לכ- 16.2 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל ועלייה של כ- 52% לעומת הרבעון הקודם
ההכנסות מתחילת השנה צמחו בכ- 47% לכ- 37.8 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה ואף חצו את ההכנסות בכל שנת 2020
הרווח המתואם ברבעון צמח בכ- 74% לעומת הרבעון המקביל והסתכם בכ- 3.4 מיליון ₪; הרווח המתואם בתקופה הסתכם בכ- 7.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-15% ביחס לתקופה המקבילה
החברה ממשיכה ביישום האסטרטגיה אשר מתמקדת בשימור והעצמת הקשר עם הלקוח הישראלי הסופי תוך הגדלת האחיזה בכל שרשרת הערך
החברה הגדילה את כושר הגידול באמצעות חוות לווין, התקשרה עם מפעלים נוספים, רכשה שני בתי מרקחת בדרך להקמת רשת בתי מרקחת וביססה את מוקד שירות הלקוחות
החברה צופה המשך גידול בהכנסות ברבעון הרביעי 2021 ומעריכה כי ההכנסות תהיינה גבוהות מהרבעון השלישי 2021.
לראשונה נטלה מסגרת אשראי תוך גיוון מקורות המימון שלה
ניר זיכלינסקי, יו"ר שיח מדיקל גרופ: "שיח מדיקל פועלת לשיפור והרחבת יכולותיה בכל חוליות שרשרת הערך. אנו בעיצומו של תהליך צמיחה והשינויים מתחילים לבוא לידי ביטוי בתוצאות החברה. אני מאמין כי המגמות החיוביות שאפיינו את הרבעון הנוכחי ימשיכו ללוות את החברה גם ברבעונים הבאים.
בהתאם לתפיסת החברה אשר שמה דגש על הלקוח הסופי הישראלי רכשנו שליטה בשני בתי מרקחת בעלי רישיון לניפוק קנאביס אשר תוצאותיהם יבואו לידי ביטוי באופן מלא החל מהרבעון הבא.
שוק הקנאביס נמצא באי וודאות רגולטורית אך להערכתנו חלק מהשינויים הצפויים יטיבו עם החברה ועם הצרכנים. אנו ערוכים להתפתחויות שונות ומגוונות ומקווים כי הרוח הגבית מהרגולציה תימשך תוך קידום הוודאות.
יוגב שריד, מנכ"ל שיח מדיקל גרופ: "החברה ממשיכה ביישום האסטרטגיה אשר מתמקדת בשימור והעצמת הקשר עם הלקוח הישראלי הסופי תוך הגדלת האחיזה בכל שרשרת הערך .
החברה הגדילה את כושר הגידול באמצעות חוות לווין, באופן שמאפשר שליטה טובה יותר באיכויות ובכמויות הגידולים. התקשרנו עם מפעלים נוספים, באופן שמאפשר גמישות והתאמת הייצור לרמת הביקושים הגדלה. השלמנו רכישת שליטה בשני בתי מרקחת בדרכנו לביסוס רשת בתי מרקחת, בנוסף לשת"פ עם כל בתי מרקחת בישראל המנפקים קנאביס וחיזקנו את מוקד שירות הלקוחות הייעודי של החברה לטובת הלקוח.
המגע הישיר עם הלקוח הסופי מאפשר לנו לחוש את טעמיו ורצונותיו והוא מידע משמעותי עבורנו. לדוגמא, כחלק מהמגע עם השטח זיהינו כי הזן "ההולנדי", שנמכר במסגרת האסדרה הישנה יתאים כעת לחלק מהמטופלים. נערכנו בהתאם ואכן עם השקתו המחודשת הוא זכה לביקושים גבוהים.

נדבך נוסף ומשמעותי שתומך בהתפתחות וצמיחת החברה הוא צד המימון. לראשונה נטלה החברה מסגרת אשראי בנקאי. את האשראי העמיד בנק הפועלים וזהו אשראי בנקאי משמעותי ראשון אשר מעמיד בנק זה לחברה ישראלית הפועלת בתחום הקנאביס הרפואי, ובפרט לחברה בעלת רישיון לגידול קנאביס רפואי בישראל. אנו רואים בכך הבעת אמון חשובה בשוק הקנאביס בכלל ובשיח בפרט ותנאי הריבית האטרקטיביים מעידים על כך.
מסגרת זו תאפשר לחברה גמישות פיננסית תוך גיוון מקורות המימון ותהווה מקור תמיכה נוסף בצמיחה בהיקפי הפעילות העסקית ובפרט בהשקעה בהון חוזר.
שיח מדיקל גרופ (בורסת ת"א: שיח), מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021.
תמצית נתוני הרבעון השני של שנת 2021:
ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-16.2 מיליון ש"ח, לעומת כ- 6.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
זהו רבעון שיא עבור החברה עם גידול בכ-146% לעומת הרבעון המקביל (ו-52% בהשוואה לרבעון הקודם). יצויין, כי החברה צופה המשך גידול בהכנסות ברבעון הרביעי 2021 ומעריכה כי ההכנסות תהיינה גבוהות מהרבעון השלישי 2021
הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי ברבעון הסתכם ב-7.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-97% בהשוואה לכ-3.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח/ההפסד התפעולי - ההפסד התפעולי ברבעון הסתכם ב-0.7 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 1.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר עקב התאמות לשווי הוגן של מלאי ונכסים ביולוגיים. בניטרול התאמות אלו היה מסתכם הרווח התפעולי ב- 3.1 מיליון ש"ח לעומת כ-1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההפסד הנקי ברבעון הסתכם ב-0.75 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של כ-2.3 מיליון ש"ח. השינוי נובע בעיקר מהתאמות לשווי הוגן של מלאי ונכסים ביולוגיים. הרווח המתואם (בנטרול התאמות נכסים ביולוגים ותשלום מבוסס מניות) ברבעון עמד על כ-3.4 מיליון ש"ח לעומת כ-2.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 74%.
תמצית נתוני תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021:
ההכנסות בתקופה הסתכמו בכ-37.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-47% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בה הסתכמו ההכנסות בכ-25.8 מיליון ש"ח, ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה גבוהות מהכנסות שנת 2020 כולה. הגידול בהכנסות נבע בעיקר ממכירות מוצרי החברה בשוק הישראלי, לרבות השקת מספר מוצרים, וכן מההכנסות מייצוא.
הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי הסתכם בכ- 16.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-15.2 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ- 6.3%.
הרווח התפעולי הסתכם בכ-1.6 מיליון ש"ח לעומת 11.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר עקב התאמות לשווי הוגן של מלאי ונכסים ביולוגיים. בניטרול התאמות אלו היה מסתכם הרווח התפעולי ל- 5.5 מיליון ש"ח לעומת כ-8.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי מתחילת השנה עמד על כ-3.0 מיליון ש"ח לעומת כ-8.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם (בנטרול התאמות נכסים ביולוגים ותשלום מבוסס מניות) מתחילת השנה עמד על כ-7.9 מיליון ש"ח לעומת כ-6.9 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-15%.

בכל הסעיפים האמורים, ההסבר לשינויים זהה לזה להסבר הרבעוני כמפורט לעיל.
אודות שיח מדיקל גרופ
שיח מדיקל גרופ, חברה בבעלות משפחת שריד (כ-64%) הינה חלוצת הקנאביס הרפואי בישראל. שיח מגדלת ומפתחת פתרונות בתחום הקנאביס הרפואי משנת 2008 תחת סטנדרטים בלתי מתפשרים ומספקת מזור לאלפי מטופלים ברחבי הארץ. כיום מחזיקה שיח במתקני גידול על גבי שטח של 14 דונם ומקיימת שיתופי פעולה עם חוות נוספות לטובת הגדלת כושר הייצור לשוק הישראלי והבינלאומי. אסטרטגיית שיח מדיקל חותרת למגע ישיר ובלתי אמצעי עם הלקוח הישראלי הסופי.
בהתאם החברה מניחה תשתיות לאורך שרשרת הערך על מנת לתת מענה לקהל הצרכנים הגדל בשוק לצד מוכנות לקראת לגליזציה.
כיום בבעלות החברה שני בתי מרקחת בעלי רישיון לניפוק קנאביס ובכוונתה להקים רשת בתי מרקחת תוך המשך שת"פ עם כל בתי המרקחת הרלוונטיים. בנוסף, לחברה מערך תומך של שירות לקוחות.
לחברה מותגים מובילים ואהודים, מוצריה ידועים באיכותם ויעילותם, בין מותגיה המוכרים: תכלת, בלאק, קוש-דן, סדרת האלמנטים.
החברה ערוכה לשינויים הרגולטוריים האפשריים אשר להערכת החברה צפויים להטיב עימה.
שיח מדיקל מובילה במחקר ופיתוח ומחזיקה מעל 500 קווים גנטיים
שיח מדיקל גרופ מבצעת מחקרים בתחום הקנאביס הרפואי בשיתוף עם מכוני מחקר, אוניברסיטאות מובילות וחברות בינלאומיות, ובעלת שותפות במספר מיזמים העוסקים בפעילות מדעית, מחקר גנטי ופיתוח טכנולוגיות בתחום הקנאביס הרפואי
שיח מחזיקה באישורי IMC-GSP IMC -GDP IMC-GAP לריבוי וגידול וניפוק קנאביס רפואי, וכן בתקן ISO9001.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il