TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהמישורים פרסמה את תוצאות הרבעון השני לשנת 2021


דניאל לבנטל, מישורים
רווח כולל של 27.5 מיליון ₪ לבעלי המניות ורבעון רביעי ברציפות של צמיחה בפרמטרים התפעוליים
דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים: " התוצאות התפעוליות של החברה ממשיכות במגמת עלייה זה רבעון רביעי ברציפות. התוצאות הושגו הודות להמשך שיפור של שיעורי התפוסה בנכסים בישראל ובארה"ב ועל אף ההשפעה המקזזת של הירידה בשער הדולר"

ה-FFO (סולו מורחב) וה-NOI (סולו מורחב) המשיכו במגמת השיפור של הרבעונים האחרונים וחזרו לרמות טרום הקורונה.

חברת מישורים שבשליטתו של אלכס שניידר ובניהולו של דניאל לבנטל מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2021. מישורים מציגה גידול בכ-106% בהכנסות החברה שהסתכמו בכ-94.5 מיליון שקלים, לעומת כ-45.9 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהגידול בשיעורי התפוסה בנכסי המלונאות של חברה מאוחדת בקנדה בהשוואה לתקופה המקבילה. כמו כן, ה-NOI וה-FFO המשיכו במגמת השיפור של הרבעונים האחרונים וחזרו לרמות טרום הקורונה. ה-NOI (סולו מורחב) הסתכם בכ-18.5 מיליון שקלים לעומת כ-21.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, וכ-17.7 מיליון שקלים ברבעון הראשון. ה-FFO (סולו מורחב) הסתכם בכ-4.7 מיליון שקלים לעומת כ-5.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, וכ- 3.3 מיליון שקלים ברבעון הקודם.

הרווח התפעולי (מאוחד) הסתכם בכ-30.7 מיליון שקלים, לעומת הפסד תפעולי של כ-33.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מגידול ב-NOI בעקבות שיפור בשיעורי התפוסה במלונות ואתרי הנופש בארה"ב ובקנדה, וכן מעלייה בשווי של נכס החברה בחיפה כתוצאה מחתימה על הסכם שכירות משמעותי שהעלה את שיעור התפוסה ל-97%, וכן עלייה בשווי של נכסים המוחזקים על ידי חברה מאוחדת בקנדה. הרווח הנקי (מאוחד) הסתכם בכ-12.6 מיליון שקלים, לעומת הפסד נקי של כ-38.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה הסתכם ב-891 מיליון שקלים (כ-31.4% מסך המאזן), לעומת כ-839.8 מיליון של (30.1%). בתוך כך, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-501 מיליון שקלים ומשקף כ-14.46 למניה. בנוסף, מדווחת החברה על יתרת מזומנים (סולו מורחב) אשר הסתכמה ב-71 מיליון שקלים, לפני גיוס סדרת אג"ח חדשה (ט') שהונפקה בחודש יולי בהיקף של כ-118 מיליון שקלים.

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "התוצאות התפעוליות של החברה ממשיכות במגמת עלייה זה רבעון רביעי ברציפות, ועומדות בפני חזרה לתוצאות שהצגנו טרום משבר הקורונה. התוצאות הושגו הודות להמשך שיפור של שיעורי התפוסה בנכסים בישראל ובארה"ב ועל אף ההשפעה המקזזת של הירידה בשער הדולר. השכרנו שטח של כ-1,700 מ"ר בקומת הקרקע בנכס החברה בחיפה, כך ששיעור התפוסה בנכס עלה ל-97%, תשואת הנכס כיום כ-10% על העלות, המייצגת תשואה להון של מעל 50%.
במהלך הרבעון המשכנו לפעול בהתאם לאסטרטגיה שלנו למימוש נכסים שמיצו את הפוטנציאל ולהצפת ערך לבעלי המניות. מכרנו שלושה נכסים בארה"ב, ברווחים של כ-100% על ההון המושקע. אנו ממשיכים לפעול כל העת למקסום ערך תיק הנכסים, לצד קידום מהלכים להגדלת הגמישות הפיננסית, כפי שעשינו לאחרונה במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה."

הרחבה לתוצאות הכספיות:
יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמו ליום 30 ביוני 2021 בכ-127 מיליון שקלים לעומת כ-109.7 מיליון שקלים ליום 31.12.2020. (מתוכם כ-71 מיליון שקלים בידי החברה, ללא סקייליין).
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון לכ-28.7 מיליון שקלים ובכ-39.9 מיליון שקלים מתחילת השנה.
נכסיה השוטפים של החברה ליום 30 ביוני 2021 הסתכמו בכ-437.5 מיליון שקלים, לעומת כ-496.4 ליום 31 בדצמבר 2020.
לחברה כ-8.3 מיליון מניות של חברת הבת סקייליין (המהוות כ-49.37% מהון המניות שלה) הנסחרות לפי שווי שוק של כ-127 מיליון שקלים, אשר אינן משועבדות וללא חוב פיננסי. כמו כן, לחברה שלושה נכסים בישראל ללא חוב בנקאי אשר שוויים הכולל הינו כ-110 מיליוני שקלים. בנוסף, לסקייליין נכסים ללא חוב פיננסי בסך של כ-80 מיליון דולר קנדי (כ-212 מיליון שקלים).

אירועים במהלך ולאחר תקופת המאזן
באוגוסט הושלם הסכם המכר ונמסרה החזקה בנכס החברה ברעננה, תמורת כ-22 מיליון שקלים.
ביולי הנפיקה החברה סדרת אג"ח חדשה, סדרה ט', בהיקף של כ-118 מיליון שקלים.
ביוני חתמה החברה על הסכם להשכרת שטח של כ-1,700 מ"ר בקומת הקרקע בנכס בחיפה, לחברה המתמחה בקירות טיפוס ובולדרינג, כך ששיעור התפוסה בנכס עלה ל-97%. ה-NOI של הנכס עלה בכ-2 מיליון שקלים ושווי הנכס עלה בכ-9 מיליון שקלים ועומד בדוח על 133.7 מיליון שקלים. תשואת הנכס כיום כ-10% על העלות, המייצגת תשואה להון של מעל 50%.
ביוני חתמה החברה על הסכם לרכישת נכס מסחרי פתוח בסמוך לטמפה, פלורידה, תמורת כ-22 מיליון דולר. ביולי הושלמה העסקה.
ביוני חתמה החברה על הסכם למכירת מרכז מסחר ובילוי באורלנדו, פלורידה, תמורת כ-14 מיליון דולר וברווח של כ-100% על ההון המושקע.
במאי חתמה החברה על הסכם למכירת חניון מסחרי בדאון טאון של מיאמי, פלורידה, תמורת כ-25 מיליון דולר וברווח של כ-100% על ההון המושקע.
במאי העלתה מדרוג את דרוג החברה ל-Baa1 (BBB+) עם אופק חיובי.
באפריל חתמה החברה על הסכם למכירת המרכז המסחרי "Hickory Hollow" שבסמוך לנאשוויל, טנסי, תמורת כ-18 מיליון דולר וברווח של כ-96% על ההון המושקע. במאי הושלמה העסקה.


אודות מישורים
החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול: מישר) במדד ת"א נדל"ן לפי שווי של כ-265 מיליון שקלים (כ-6.4 שקלים למניה). מישורים, אשר בשליטת אלכס שניידר Alex Shnaider, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בהשקעות נדל"ן מניב בישראל ובארה"ב בשטח כולל של כ-260 אלף מ"ר (יחד עם שותפים). הונה העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד נכון ליום 30 ביוני 2021, על כ-501 מיליון שקלים (כ-14.46 שקלים למניה). מישורים הינה גם בעלת השליטה (כ-50%) בחברת סקייליין, המפעילה נכסים מניבים מלונאים בקנדה ובארה"ב ונסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-257 מיליון שקלים.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il