TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהחברת מידרוג משנה את אופק הדירוג של כלל ביטוח ופיננסים משלילי ליציב


יורם נוה, מנכל כלל ביטוח ופיננסים. צילום סיון פרג
ומותירה על כנו דירוג של Aa1.il לאיתנות הפיננסית (IFS)
חברת מידרוג פרסמה היום דו"ח על חברת כלל ביטוח ופיננסים, בדו"ח מותירה החברה על כנו את הדירוג של כלל ביטוח ופיננסים, Aa1.ilומשנה את אופק הדירוג משלילי ליציב.
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, ציין: "הדו"ח של מדרוג משקף את מכלול הפעולות בהן נקטנו בשלוש השנים האחרונות במסגרת התוכנית האסטרטגית, שעיקרה צמיחה ברווחיות והתייעלות בהוצאות. אני שמח כי התוצאות של עבודה מאומצת זו, נכרות בשטח וזוכות לאמון שוק ההון".

מדרוג פירטה בדו"ח את שיקוליה, ביניהם:
"דירוג חברת כלל ביטוח ופיננסים משקף פרופיל עסקי טוב, הנתמך בגודלה של החברה במונחי פרמיות ונכסים מנוהלים, שליטה הולמת במערך ההפצה ובסיס לקוחות רחב ומפוזר. הפרופיל העסקי מושפע גם מפיזור קווי עסקים סביר עם שלוש רגליים משמעותיות לאורך זמן, התומכות ביכולת יצור ההכנסות לאורך המחזור".
"פרופיל הסיכון הולם ביחס לדירוג, ומתאפיין בסיכון מוצרים נמוך יחסית, חשיפה נמוכה ללקוחות גדולים ומדיניות ניהול סיכונים הולמת התומכת בפרופיל הסיכון ואשר צפויה להמשיך ולהשתפר לאור הטמעת תהליכים תומכי סולבנסי 2". מדרוג ציינה לחיוב את פעולות החברה במסגרת ניהול הנכסים וההתחייבויות, במקביל לשינויים רגולטוריים לאופן חישוב עתודות ה-LAT, אשר צפויים למתן משמעותית את רגישות העתודות הביטוחיות לשינויים בעקום הריבית, אשר תומכים להערכתם בפרופיל הסיכון. כמו כן, הם מפרטים בדו"ח, כי הפרופיל הפיננסי של החברה הושפע בשנים האחרונות לשלילה מרווחיות נמוכה ביחס לדירוג, אולם זו צפויה להשתפר בעקבות ההערכה כי החברה תמשיך לפעול לפי התוכנית האסטרטגית להידוק רמת ההוצאות במקביל לצמיחה בפעילות. " הפרופיל הפיננסי הושפע לחיוב במהלך התקופה מגידול משמעותי בהיקף ההון העצמי, התומך באיכות הנכסים והלימות ההון שהינם הולמים ביחס לדירוג וזאת לצד פרופיל נזילות בולט לטובה בשל מח"מ ההתחייבויות הארוך".


במדרוג סבורים כי כלל ביטוח ופיננסים תשמר את מיצובה העסקי, תוך צפי לצמיחה מסוימת בהיקפי הפרמיות המורווחות ברוטו בשנים 2021-2022 בשיעור של כ-2.0%-1.0% בשנה. פוטנציאל הצמיחה ינבע להערכתם מגידול במכירת פוליסות פרט במגזר הבריאות, והמשך צמיחה בהיקפי הפרמיות במגזר הביטוח הכללי, אולם בקצב מתון יותר ביחס לשנת 2020. בתרחיש זה, צופים בחברת מדרוג, שיפור בפוטנציאל יצור הרווחים והתמתנות בתנודתיותם ביחס לשנים קודמות.
הנחה זו מתבססת בעקבות ההערכה כי כלל ביטוח ופיננסים תמשיך לפעול בהתאם לתוכנית האסטרטגית, כאשר תוצאותיה של תכנית זו כבר ניכרות במהלך התקופה האחרונה. רווחיות זו צפויה להיתמך גם מההתייעלות התפעולית שחלה בחברה במהלך שנת 2020 אשר כללה, בין היתר, את הקטנת מצבת כוח האדם ב-328 עובדים (המהווים כ-9% מסך עובדי הקבוצה) ושינויים במבנה הארגוני של החברה שהובילו לצמצום מספר חברי הנהלה. על כן, שיעורי הרווחיות של החברה צפויים להשתפר.
אופק הדירוג
שינוי אופק הדירוג משלילי ליציב לדירוג ה- IFS, משקף את הערכת מדרוג ליכולת עתידית של החברה לשיפור מיצובה העסקי ורווחיותה. שיפור זה נובע מהערכה כי החברה תמשיך לפעול בהתאם לתוכנית האסטרטגית לריסון ההוצאות והמשך צמיחה, אשר קיבלה ביטוי בשנת 2020 וברבעון הראשון לשנת 2021, גם בסך הרווח. בנוסף, החברה נקטה בפעולות במסגרת ניהול הנכסים וההתחייבויות תוך שיפור התשואה הגלומה ולצד לשינויים רגולטוריים לאופן חישוב עתודות ה-LAT, כך שאלו צפויים למתן משמעותית את רגישות הריבית על תוצאות החברה, גם ביחס לענף. שיפור הרווחיות הצפוי, במקביל למיתון רגישות הריבית כאמור צפויים גם לתמוך בבניית הכרית ההונית וביחס הסולבנסי מרווחים שוטפים. כמו כן, בהשוואה לתקופה הקודמת בה הוצב האופק השלילי, נצברו רווחים משמעותיים, אשר תרמו לגידול בהון העצמי בשיעור של כ-20% ביחס להיקפה במועד המעקב הקודם. אלו, לצד הזרמת הון רובד 1 נוסף מאת כלל החזקות לחברה, בסכום של 450 מיליוני ₪, תרמו לעלייה משמעותית בהון המוכר המותאם התומך בפרופיל הפיננסי של החברה. במדרוג הדגישו כי תרחיש הבסיס שלהם, צופה כי החברה תמשיך לפעול לפי התוכנית האסטרטגית, שתביא להמשך צמיחה בפעילות במקביל להמשך שליטה על רמת ההוצאות, כך שאלו יתורגמו לשיפור הרווחיות ומיצובה העסק


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il