קבוצת אורון אחזקות מדווחת על תוצאות חזקות בתשעת החודשים לשנת 2020: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוקבוצת אורון אחזקות מדווחת על תוצאות חזקות בתשעת החודשים לשנת 2020:


קבוצת אורון
גידול של כ-7% בהכנסות בתשעת החודשים של שנת 2020 שהסתכמו לכ-658 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-617 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של כ-7% בהכנסות בתשעת החודשים שהסתכמו לכ-658 מ' ש"ח
- צבר שיא במגזר התשתיות של כ-1.7 מיליארד ש"ח
-שיפור הרווחיות בכל מגזרי הפעילות של החברה
- גידול של כ-75% בEBITDA לכ-54 מ' ש"ח
- רווח נקי של כ-21.6 מ' ש"ח

מגזר התשתיות: פרויקטים משמעותיים נמצאים בשלבים ראשונים וטרם באו לידי ביטוי בהכנסות
מגזר הנדל"ן : צבר דירות למכירה בהיקף של כ-1.24 מיליארד ש"ח
מגזר התעשייה : צמיחה בפעילות תוך שיפור ניכר ברווחיות

גידול של כ-7% בהכנסות בתשעת החודשים של שנת 2020 שהסתכמו לכ-658 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-617 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהגידול בהכנסות מגזר התעשייה ומהמשך התקדמות הביצוע והמכירות במגזר הנדל"ן. ברבעון השלישי ההכנסות הסתכמו לכ-233 מיליון ₪, גידול של כ-2% במכירות.

גידול של כ-79% בצבר ההזמנות למועד פרסום הדוח שעומד על כ- 1.7 מיליארד ₪, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הצבר כולל ביצוע פרויקטים עבור אורון נדל"ן, זרוע ייזום הנדל"ן של הקבוצה, בהיקף של כ-600 מיליון ₪.

גידול ושיפור מתמשך ברווח ובשיעור הרווחיות הגולמית, בתשעת החודשים הרווח הסתכם לכ-82.2 מיליון ש"ח, כ-12.5% מהמכירות, לעומת כ-58.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שיעור של כ-9.4%. הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם לכ-29.3 מיליון ₪, שיעור של כ-12.6% מהמכירות.

מגזר התשתיות : גידול משמעותי בצבר ושיפור בתמהיל הפרוייקטים
ההכנסות בתשעת החודשים הסתכמו בכ- 429 מיליון ש"ח לעומת כ- 462 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הירידה בהכנסות נובעת מסיומם של מספר פרויקטים במהלך התקופה, עם זאת צבר הזמנות החברה כולל פרויקטים משמעותיים הנמצאים בשלבים התחלתיים של ביצוע וההכנסות בגינם טרם באו לידי ביטוי. שיפור ברווחיות הגולמית וגידול ברווח הגולמי בתשעת החודשים שהסתכם לכ-34.1 מיליון ש"ח, שיעור של כ-8% מההכנסות, לעומת רווח של כ-29.4 מיליון ש"ח שיעור של 6.3% בתקופה מקבילה.


מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח, הודיעה החברה על זכייה בשישה פרויקטים בהיקף כולל של מעל 700 מיליון ש"ח (לא כולל פרויקטים נוספים בהיקפים שלא דורשים דיווח):
1. בצוע עבודות בכביש 60 (הכפלת כביש המנהרות) בהיקף של כ-273 מיליון ש"ח.
2. הקמת מחלף להבים : סלילת כבישים ומערכי גישור בהיקף של כ-78 מיליון ש"ח.
3. פרויקט חיבור נמל המפרץ : ביצוע עבודות להסדרת התוואי המסילתי, כבישים ועבודות תשתית בהיקף של כ-107 מיליון ש"ח.
4.ביצוע עבודות ריבודים והטלאות במרחב הדרום : זכייה במכרז של נתיבי ישראל בהיקף שמוערך ב- 40% מסכום של כ- 133 מיליון ש"ח. היקף כספי זה אינו כולל ייצור ואספקת אספלט שיבוצע על ידי הקבוצה.
5. בנייה למגורים של 150 יחידות דיור בראשון לציון, עבור צד ג', בהיקף של כ- 121 מיליון ש"ח.
6. בצוע עבודות עפר תשתיות וסלילה באזור הדרום בהיקף של כ-86 מיליון ש"ח.


מגזר הנדל"ן היזמי : צבר דירות למכירה של מעל 800 יח"ד בהיקף כספי של כ-1.24 מיליארד ש"ח.
ההכנסות בתשעת החודשים שהסתכמו בכ-175.8 מיליון ש"ח , גידול של כ-28% לעומת הכנסות של כ-166 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות נובע מהתקדמות משמעותית בביצוע פרויקטים ומכירת דירות. צבר הדירות למכירה של החברה בתחום הנדל"ן היזמי ליום 30.9.2020 הינו כ-1.24 מיליארד ₪ ואינו כולל את הצבר בגין פרוייקטי התחדשות עירונית.

שלושה פרויקטים בשלב התכנון במסגרת "מחיר למשתכן" הצפויים להתחיל בשנת 2021
1. ראשל"צ, צריפין : חכירת מקרקעין לבניית 390 יח"ד ו- 1,700 מ"ר שטחי מסחר
2. אור יהודה : חכירת מקרקעין לבניית 199 יח"ד ו-1,100 מ"ר שטחי מסחר
3. מבשרת ציון: חכירת מקרקעין לבניית 211 יח"ד.
בנוסף החברה בשלבי סיום של פרויקט מחיר למשתכן בבאר שבע (נותרו 12 יח"ד למכירה)

שני פרוייקטים של התחדשות עירונית (פינוי - בינוי) בהיקף בנייה כולל של כ-446 יח"ד (מזה 338 יח"ד חדשות למכירה), צפויים להתחיל בשנת 2022
1. פרוייקט דרך השלום : בניית 172 יח"ד בארבעה בניינים
2. פרוייקט גבעת אולגה : בניית 274 יח"ד בשני בניינים


מגזר התעשייה: שיפור מתמשך בתוצאות וגידול ניכר ברווח וברווחיות.
גידול של כ-18% בהכנסות שהסתכמו לכ- 109.4 מיליון ש"ח לעומת כ-93 מיליון ש"ח. ברבעון השלישי המכירות צמחו בכ-13% לכ-41.3 מיליון ₪. הצמיחה בפעילות הינה פועל יוצא של ההשקעות המשמעותיות בשנים האחרונות שהביאו להגדלת התפוקה במחצבה ובמפעלים. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הסתכם בכ- 22.4 מיליון ש"ח, שיעור של 20.5% מהמחזור לעומת רווח של כ- 11.7 מיליון ש"ח בשיעור של 12.6% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתעשייה ברבעון השלישי הסתכם לכ-9.2 מיליון ₪, שיעור של כ-22.3%.

עלייה משמעותית ברווח התפעולי שהסתכם בתשעת החודשים לכ-40.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-19.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה EBITDA בתשעת החודשים הסתכם בכ- 54 מיליון ש"ח לעומת כ-30.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

זינוק ברווח הנקי לבעלים בתשעת החודשים אשר הסתכם בכ- 21.6 מיליון ש"ח, לעומת רווח של 1.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה. הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-8.6 מיליון ₪.

ההון העצמי לבעלים של הקבוצה נכון ליום 30.9.2020 עומד על כ-200 מיליון ש"ח, שיעור של כ-21% מסך המאזן. לחברה יתרות מזומנים בהיקף של כ-87 מיליון ש"ח ליום 30.9.2020.

תזרים המזומנים לפעילות שוטפת בתשעת החודשים הסתכם בכ-24.6 מיליון ש"ח, וזאת לאחר שבמהלך התקופה החברה השקיעה בקרקעות מכרזי "מחיר למשתכן".

אודות קבוצת אורון:
החברה החלה את פעילותה בשנת 2003 על ידי גילי ויואל עזריה המשמשים כמנכ"ל וכיו"ר והינה אחת מהחברות המובילות בארץ בתחום התשתיות, הבנייה וסלילת הכבישים.
החברה פועלת בשלושה תחומי פעילות עיקריים:
בתחום תשתיות והנדסה אזרחית מתמחה החברה בתכנון וביצוע של פרויקטים מורכבים, בין השאר סלילת כבישים, בניית גשרים ומחלפים, בנייה למגורים, בנייה מתועשת ועבודות הנדסיות וגיאוטכניות.
בתחום התעשייה הפעילות כוללת ייצור ושיווק חומרים לסלילה באמצעות מחצבה באזור הדרום, ייצור ואספקת בטון לתעשיית הבנייה באמצעות 3 מפעלים ומפעל לייצור אספלט,
תחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל כולל ייזום תכנון בנייה ושיווק של יחידות דיור בישראל, בין השאר במסגרת תכנית מחיר למשתכן ופרויקטי התחדשות עירונית.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il