דוראל אנרגיה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2020: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירודוראל אנרגיה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2020:


דוראל אנרגיה
גידול של כ-27% בהכנסות תאגידי הפרויקטים של דוראל אנרגיה ממכירת חשמל, שהסתכמו בכ-21.8 מיליון שקלים, לעומת כ-17.1 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד
דוראל אנרגיה מראה גידול של סך הספק הפרויקטים הנמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים, וצפויים להבשיל בקרוב לכדי מוכנות להקמה, עם תוספת של 600 מגה וואט ו-900 מגה וואט בסך הכל

החברה צופה כי הקמת המתקנים הראשונים בפעילותה הבינלאומית תחל בשנת 2021

בחודש אוקטובר 2020 השלימה דוראל גיוס הון בהיקף של כ-191 מיליון שקלים והכפילה את בסיס ההון העצמי לקראת התרחבותה בישראל ובשוק הגלובאלי עם מספר פרויקטי ענק אשר החברה נערכת להקמתם

החברה ממשיכה להרחיב את מנועי הצמיחה שלה עם השקה ראשונה בישראל של פיתוח אגרו-וולטאי ייחודי שמשלב חקלאות מתקדמת ואנרגיה סולארית באותו תא שטח, הסכמים לפריסת הפעילות נחתמו עם גורמים חקלאיים ברחבי הארץ

פורטפוליו החברה ממשיכה לצמוח, ונכון למועד זה, בבעלות חברות הקבוצה, יחד עם שותפים, פרוטפוליו פרויקטים בהיקף של כ 3800 מגה וואט.

יקי נוימן, מנכ"ל דוראל אנרגיה, מסר: "הגידול בקצב הפעילות של החברה נמשך ומשתקף בצמיחה בהכנסות מייצור חשמל וברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. החברה ממשיכה להגדיל את פורטפוליו העסקאות שלה על מנת לעמוד ביעדיה העסקיים. בתוך כך, אנו צופים מוכנות להקמת מתקנים ראשונים במסגרת פעילותנו הבינלאומית כבר בשנה הבאה. החברה עוסקת כל העת בהרחבת מנועי הצמיחה ומציאת פתרונות טכנולוגיים יצירתיים לייעול משאב הקרקע. לצד היותנו חלוצים בישראל, בתחום אגירת האנרגיה , לאחרונה הודענו על השקת תחום ייחודי, האגרו-וולטאי, המהווה יתרון מובהק לשימוש דו-תכליתי, יעיל ומיטבי בקרקעות, המשלב חקלאות מתקדמת ואנרגיה סולארית באותו תא שטח, ואנו כבר שוקדים על פיתוח והרחבת פעילות זו מעבר לים".

דוראל אנרגיה דיווחה הבוקר (ד') על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2020.

ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכמו בכ-19.6 מיליון שקלים לעומת הכנסות פרופורמה* בסך של כ-4.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בהכנסות ממכירת חשמל ובהכנסות ממתן שירותים. ברבעון השלישי לשנת 2020 חל גידול של כ-27% בהכנסות תאגידי הפרויקטים ממכירת חשמל, שהסתכמו בכ-21.8 מיליון שקלים לעומת כ-17.1 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות על בסיס IFRS Non-GAAP ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכמו בכ-12.9 מיליון שקלים, גידול של כ-58.1% לעומת כ-8.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי המאוחד על בסיס IFRS Non-GAAPברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-9.1 מיליון שקלים, גידול של כ-73.9% לעומת כ-5.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

ה–EBITDA של תאגידי הפרויקטים ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם בכ-20.4 מיליון שקלים, גידול של כ-27.6% לעומת כ-16 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התזרימי המתואם - FFO של תאגידי הפרויקטים ברבעון השלישי לשנת 2020 צמח בכ-36% והסתכם בכ-18.7 מיליון שקלים, לעומת כ-13.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המאוחד ברבעון השלישי בשנת 2020 הסתכם בכ-3.7 מיליון שקלים לעומת רווח פרופורמה בסך של כ-94 אלף שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המאוחד על בסיס IFRS Non-GAAPברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-2.9 מיליון שקלים לעומת כ-909 אלף שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעליםשל החברה האם נכון ליום 30.9.2020, הסתכם בכ-220.5 מיליון שקלים לעומת כ-52.9 מיליון שקלים ביום 31.12.2019. הגידול נובע בעיקרו מהנפקת מניות החברה לציבור בחודש יוני 2020, המרה למניות של הלוואות שהועמדו לחברה על-ידי חלק מבעלי מניותיה, השלמת הקמתם של מתקנים חדשים המוצגים בשווי הוגן וגידול בעודפים. בחודש אוקטובר 2020 השלימה החברה גיוס הון בהיקף של כ-191 מיליון שקלים וחיזקה את בסיס ההון לקראת מימוש פרויקטים שתקים מכוח זכייתה בהליכים התחרותיים השונים. בעקבות ההנפקה עלה אחוז החזקות הציבור של החברה וכיום הוא עומד על 39.05%.

פעילות החברה בארה"ב – החברה המשיכה בפיתוח פעילותה והתקשרה בהסכמי אופציה לשכירת מקרקעין נוספים באינדיאנה בשטח כולל של כ-6,000 דונם. בהתאם להתקשרות זו, החברה הרחיבה את פרויקט אינדיאנה בכ-300 מגה-וואט נוספים, כך שהיקף הפרויקט העדכני הינו 1,300 מגה-וואט. תוספת הפרויקט הוגשה ל-PJM.

פעילות החברה באיטליה – החברה הגדילה את היקף פעילותה באיטליה לסך מצטבר של כ-450 מגה-וואט במגוון פרויקטים. עד כה, התקבל אישור לשמירת מקום ברשת החשמל לפרויקטים בהיקף של כ-193 מגה-וואט, מתוכם כ-178 מגה-וואט לפרויקטים המתחברים לרשת מתח-עליון של TERNA. כמו כן, התקבל אישור לשמירת מקום ברשת החשמל בהספק מצטבר של כ-15 מגה-וואט (AC) למתקנים שיחוברו לרשת מתח-גבוה של ENEL, המקודמים במסגרת הליך ישיר להיתרי בניה (PAS).

תוכנית התשתית הלאומית "הדרי שאן" – פרויקט המוערך בהספק של כ-200 מגה-וואט, קיבל את אישור הממשלה. הפרויקט מתוכנן לקום באזור דרום עמק המעיינות, מדרום לבית שאן. אישור התכנית מאפשרת הוצאת היתר בניה להקמת המתקן הפוטו-וולטאי האזורי שיזמה וקידמה החברה יחד עם שותפיה, וכן לתוואי החשמל שיחבר אותו לרשת החשמל הארצית, בשטח כולל של כ-1,900 דונם.

השקת פעילות אגרו-וולטאית "מטעי דוראל" - החברה הרחיבה את הפעילות הפוטו-וולטאית, ומקדמת מיזמים המשלבים מערכות סולאריות מעל גידולים חקלאיים (מטעים וכרמים). החברה החלה בחתימת הסכמי שת"פ עקרוניים עם גורמים חקלאיים רבים ברחבי הארץ, ובכלל זה הסכמי מסגרת עם תאגיד חקלאי גדול ומספר קיבוצים. במקביל, החלה החברה לבחון שיתופי פעולה בחו"ל והיא בקשר עם חקלאים גדולים במדינות יעד נוספות.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il