אל על מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020 שהושפעו דרמטית ממשבר הקורונה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירואל על מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020 שהושפעו דרמטית ממשבר הקורונה


אל על
החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של כ-147 מיליון דולר ועם גרעון של כ-125 מיליון דולר בהונה העצמי
אל על מדווחת על סיכום התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2020

תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020 הושפעו דרמטית ממשבר הקורונה, ועימו הגל שני בישראל וביעדי אל על בעולם, בעקבותיו הפסיקה החברה לחלוטין את פעילות הנוסעים הסדירה כמו גם את טיסות המטען ומרבית עובדיה הוצאו לחל"ת
החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של כ-147 מיליון דולר ועם גרעון של כ-125 מיליון דולר בהונה העצמי

במהלך הרבעון גייסה החברה כ-505 מיליון שקל בהנפקת מניות בהתאם למתווה הסיוע של המדינה; החברה עדיין לא הגיעה להסכמה עקרונית עם הגופים המממנים לגבי קבלת הלוואה, בהתאם למתווה האוצר, ובוחנת חלופה של גיוס חוב באמצעות הנפקת אג"ח.

בעקבות ההנפקה לציבור , הפכה חברת כנפי נשרים, לבעלת השליטה בחברה. מונה יושב ראש דירקטוריון חדש ומונו דירקטורים חדשים.

מאז פרוץ משבר הקורונה, מבצעת החברה פעולות בתחומים שונים, שמטרתם להביא להתייעלות בסעיפי ההוצאות ולשפר את נזילותה של החברה;

החברה חתמה על הסכמי הבראה עם עובדיה (אשר היוו תנאי למתווה הסיוע של המדינה); במסגרת זו סוכם על צמצום מצבת כוח האדם של החברה בכ-2,000 עובדים (מתוכם כ-1,100 עובדים זמניים), ובנוסף הוחלט על הפחתות שכר לבעלי שכר גבוה. היקף ההתייעלות הצפוי בהוצאות השכר בתקופת ההסכמים (כ-5 שנים), ותחת הנחה של היקף פעילות של 75% מפעילות מלאה ביחס לפעילות שתכננה החברה לשנת 2020, צפוי להסתכם לכדי כ-260 מיליון דולר לשנה ובנוסף סוכמה תוכנית התייעלות שאינה בשכר.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של 2020:

· החל מחודש יולי ובעקבות הפסקת הפעילות בתחום הטיסות הסדירות ירדו ההכנסות בשיעור של 94% לכ-39 מיליון דולר, לעומת כ-647 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

· לצד הירידה בהכנסות, צמצמה החברה את הוצאות ההפעלה המשתנות שלה, ובכך צמצמה את הוצאות ההפעלה שלה ברבעון בכ-80% לכ-101 מיליון דולר, המהווים בעיקר הוצאות פחת והוצאות קבועות אחרות אשר אינן מושפעות מצמצום הפעילות, זאת לעומת כ-505 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

· החברה רשמה הפסד נקי של כ-147 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-27 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, אף על פי שרבעון הקיץ מהווה בדרך כלל את רבעון השיא של החברה, וזאת כתוצאה מהמשבר ומהדממת הפעילות.

· יתרת התחייבויות בגין מכירה מראש של כרטיסי טיסה ללקוחות מסתכמת, נכון ליום פירסום הדוחות, בכ-240 מיליון דולר, מתוכם כ-39 מיליון דולר בגין שוברים שהונפקו כחלופת החזר כספי ללקוחות.

מנכ"ל אל על, גונן אוסישקין:

"התמשכות משבר הקורונה בדגש על "גל שני" בישראל ובעולם בעקבותיהם הוטלו סגרים ומגבלות רבות במהלך הרבעון השלישי של שנת 2020 הובילו למצב בו חברת אל על חדלה מפעילות סדירה. כפועל יוצא הרוב המכריע של עובדי אל על המשיכו לשהות בחל"ת, ועל אף הצעדים הרבים והמשמעותיים שביצענו כדי לצמצם את ההוצאות השוטפות ולשפר את נזילות החברה, אנו מסכמים רבעון שלישי קשה עם הפסד כבד של כ-147 מיליון דולר.

לאחרונה חזרנו להפעיל טיסות נוסעים למספר מצומצם של יעדים, ואנו מקווים שכבר בתקופה הקרובה יתאפשר להרחיב את היקפי הפעילות ולהחזיר את החברה בהדרגה לפעילות סדירה, ככל שניתן.

במקביל, אנו ממשיכים להטמיע את מהלכי ההתייעלות בחברה, ולנסות ולהחזירה לפסי צמיחה. עם זאת, ללא תמיכת ממשלת ישראל, שתיתן לחברת אל על את הגיבוי הנדרש כדי שנוכל לקדם את גיוס החוב, תתקשה חברת אל על לעמוד בהתחייבויותיה בהמשך, ותעמוד בפני סכנת קיום. זאת, למרות שהחברה השלימה מהלך של הנפקת הון בהיקף של למעלה מחצי מיליארד שקל, בהתאם לחלק הראשון של מתווה הסיוע ועמדה בכל הדרישות שהעמידה המדינה".

סמנכ"ל הכספים, דגנית פלטי:

"היות ופעילות החברה במהלך הרבעון השלישי היתה מינימלית, היקף ההכנסות היה זניח, ובהתאם הפסדי החברה גדלו. החברה השלימה בחודש ספטמבר את חלקו הראשון של מתווה הסיוע של המדינה והנפיקה מניות בסך של כ-147 מיליון דולר. סכום זה בתוספת המהלכים הפיננסיים שביצענו מתחילת המשבר, לרבות חסכון בעלויות שכר, דחיית תשלומי חכירה ותשלומים למממנים, מכירת מניות בחברת ממן, ופעולות נוספות, אפשרו לנו להגיע לנקודת הזמן הנוכחית, כאשר החברה עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות כפי שסוכמו עם המלווים. כמו כן, פרסמה החברה מדיניות החזרים חדשה על פיה ניתן לקבל שוברים הניתנים למימוש לכרטיסי טיסה בתוספת 25% חלף החזר כספי וביצעה החזרים לנוסעים עבור טיסות שבוטלו, בהיקפים משמעותיים. סיוע המדינה בגיוס החוב הנדרש, הכרחי להמשך פעילותה של החברה".

ברבעון השלישי של שנת 2020 נמשכו השפעותיו של משבר הקורונה.
המגיפה פגעה קשות בכל ענפי הכלכלה בעולם, כאשר סקטור התעופה הוא מהנפגעים הקשים. על פי התחזית של יאט"א, נרשמה ירידה של מאות מיליארדי דולרים בהכנסות חברות התעופה בעולם, וההפסד המצרפי שלהן נאמד בעשרות מיליארדי דולרים.
המשבר הביא לירידה דרמטית בביקוש לטיסות בהיקפים חסרי תקדים, ובעקבות הנחיות המדינה בקשר למגבלות על תנועת הנוסעים הבינלאומית, ביצעה החברה הפסקה מוחלטת של פעילות טיסות הנוסעים הסדירות החל מאמצע מרץ 2020. פעילות טיסות הנוסעים של החברה לא חודשו עד תחילת הרבעון הרביעי של 2020, ורק לאחרונה החלה החברה להפעיל טיסות למספר מצומצם של יעדים. מרבית עובדי החברה עדיין שוהים בחל"ת, שסיומו, נכון להיום, ביום 31.12.2020.
השפעת המשבר במהלך שנת 2020 ניכרת גם בנתוני התיירות הנכנסת והיוצאת ממדינת ישראל. היקף התיירות הנכנסת לישראל ירד בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור של כ-76%, ואילו שיעור התיירות היוצאת ירד באותה התקופה בכ-81% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

מאז פרוץ המשבר נוקטת החברה בשורה של צעדי התייעלות וצעדים לשיפור התזרים:

• החברה צמצמה את פעילותה באופן חד וזאת בהתאם לירידה החדה בביקושים.
• החברה הגבירה בחלק מהתקופה את פעילות המטענים.
• החברה הוציאה את מרבית העובדים לחל"ת.
• בוצעה הפחתת שכר ההנהלה והדירקטוריון בשיעור של 20%.
• נדחו בהסכמה חלק מתשלומי החכירה והתשלומים לבנקים.
• בוטלו הסכמי חכירה של שני מטוסי 737-800
• הוחזרו לבעליהם 3 מטוסים שהיו מוחכרים בחכירה רטובה.
• נמכרו אחזקות החברה בחברת ממן תמורת כ-15.4 מיליון דולר.
• החברה שחררה עודפים שהצטברו בקופות פיצויים מרכזיות (לאחר שכלל הכספים המגיעים לעובדים הופקדו בקופותיהם האישיות) בהסכמה עם המדינה וההסתדרות.
• החברה מכרה מאז תחילת השנה מנועים ועודפי מלאים תמורת כ-23 מיליון דולר.
• הוקפאו או בוטלו פרויקטים הכרוכים בהשקעות (בין היתר, השקעות בחידוש צי המטוסים, דיגיטל ותשתיות).

בעקבות המשבר החריף, מאחר ואין חברת תעופה היכולה להתמודד בכוחות עצמה עם ההשלכות הכלכליות הנובעות ממנו, מרבית חברות התעופה פנו בבקשת סיוע למדינותיהן ואף קיבלו סיוע. חברת אל על פנתה אף היא למדינה בבקשה לקבלת סיוע ובחרה את מתווה הסיוע שהציעה המדינה שכלל ערבות מדינה בשיעור של 75% להלוואה בסך 250 מיליון דולר והנפקה בסך 150 מיליון דולר כאשר המדינה התחייבה לרכוש את כל המניות שלא תירכשנה על ידי הציבור.
בעקבות האמור, פרסמה החברה תשקיף מדף להנפקת מניות בבורסה, והשלימה באמצע חודש ספטמבר גיוס של כ-505 מיליון שקל (כ-147 מיליון דולר). בעקבות ההנפקה, הפכה קבוצת כנפי נשרים, לבעלת השליטה בחברה, עם אחזקה בשיעור של כ-43% ממניותיה.
לצד זאת, בנוגע למרכיב ההלוואה, לא הושגה הסכמה עקרונית עם גורם מממן, ולאור זאת בוחנת החברה חלופה של גיוס ההלוואה באמצעות הנפקת איגרות חוב לציבור.
היות וקיימת עדיין אי ודאות בקשר להשלמת קבלת הסיוע, שהינו הכרחי על מנת לאפשר לחברה להתמודד עם השלכות המשבר, בשלב זה קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה כעסק חי, ובהתאם לכך כוללים הדוחות הכספיים הערה כאמור.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il