אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת תוצאות יולי-אוגוסט ומכריזה על חלוקת דיבידנד משמעותי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אורביט קבלה הזמנה ראשונה מלוקהיד מרטין בסך של כ-6 מיליון דולר בהמשך להסכם המסגרת שנחתם עמה באוגוסט 2020

מערכת טלנירי | 11/10, 10:09
הסכם מסגרת זה הינו בהיקף צפוי של כ-46 מיליון דולר לפיתוח וייצור הדור הבא של מערכות ניהול קשר ושמע תלת-מימד למטוסי F-16

ביולייט מדווחת על הסכם השקעה והסכם ייצור בחברה הבת דיאגנוסטיר

מערכת טלנירי | 18/10, 09:50
דיאגנוסטיר מגייסת כ- 4 מליון דולר לפי שווי של מעל 18 מליון דולר דיאגנוסטיר ואלכם מדיקל חתמו גם על הסכם ייצור מסחרי, על פיו אלכם מדיקל מתחייבת לייצור מסחרי כלל עולמיאלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת תוצאות יולי-אוגוסט ומכריזה על חלוקת דיבידנד משמעותי


צביקה שווימר, מנכל אלקטרה מוצרי צריכה
הרווח הנקי בחודשים יולי-אוגוסט טיפס בכ-56.2% לכ-211 מיליון שקל, ההכנסות בחודשים יולי ואוגוסט 2020 עלו בכ-23.6% לכ-509.7 מיליון שקל לעומת החודשים המקבילים אשתקד

אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום החודשים יולי ואוגוסט לשנת 2020.  פרסום הדו"חות לתקופה זו הינו בהתאם לכוונת החברה להודיע על החלטת הדירקטוריון לחלק דיבידנד בהיקף משמעותי בהמשך להשלמת העסקה למכירת גולן טלקום.


 


עיקרי תוצאות החודשים יולי ואוגוסט 2020


 


הכנסות החברה בחודשים יולי ואוגוסט של שנת 2020 עלו בכ-23.6% לכ-509.7 מיליון שקל לעומת כ-412.4 מיליון שקל בחודשים המקבילים אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במחזור המכירות של מגזר קמעונאות חשמל ומגידול במחזור המכירות של מגזר מוצרי צריכה חשמליים.


 


הרווח הגולמי בחודשים יולי ואוגוסט של שנת 2020 עלה בכ-49.6% לכ-126.7 מיליון שקל (כ-24.9% מההכנסות), לעומת כ-84.7 מיליון שקל (כ-20.5% מההכנסות) בחודשיים המקבילים אשתקד. העלייה ברווח הגולמי מקורה בעיקר במגזר מוצרי צריכה חשמליים, הודות לשיפור בתחום המזגנים בישראל.    


 


הרווח התפעולי בחודשים יולי ואוגוסט של 2020 טיפס לכ-40.8 מיליון שקל (כ-8% מההכנסות) לעומת כ-8.5 מיליון שקל (כ-2% מההכנסות) בחודשים המקבילים אשתקד.


 


הרווח הנקי מפעילויות נמשכות של החברה בחודשים יולי ואוגוסט של שנת 2020 טיפס בשיעור חד לכ-32.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-5.5 מיליון שקל בחודשים המקבילים אשתקד.


 


הרווח הנקי של החברה בחודשים יולי ואוגוסט של שנת 2020, הכולל את הפעילות המופסקת של מגזר תקשורת סלולרית (פעילות גולן טלקום), טיפס לכ-210.5 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-134.8 מיליון שקל בחודשים המקבילים אשתקד


 


ה-EBITDA של החברה בחודשים יולי ואוגוסט של שנת 2020 עלה בכ-142% לכ-52 מיליון שקל, לעומת כ-21 מיליון שקל בחודשים המקבילים אשתקד.


 


ההון העצמי של החברה, ליום ה-31 באוגוסט 2020 הסתכם בכ-913.2 מיליון שקל.


 


הנכס הפיננסי, נטו של החברה ליום 31.8.2020 הסתכם בכ-452 מיליון שקל לעומת חוב פיננסי, נטו בסך כ-627 מיליון שקל ליום 31.12.2019. השינוי נובע בעיקר מהתמורה של מכירת גולן טלקום והפסקת איחוד דוחותיה הכספיים.


 


עיקרי תוצאות החודשים ינואר עד אוגוסט של שנת 2020


 


הכנסות החברה בתקופה עלו בכ-10% לכ-1.63 מיליארד שקל לעומת כ-1.48 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במחזור המכירות של מגזר קמעונאות חשמל ומגידול במחזור המכירות של מגזר מוצרי צריכה חשמליים, כאמור.


 


הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-21.8% לכ-394.9 מיליון שקל (כ-24.2% מהמכירות) לעומת כ-324.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-21.9% מהמכירות). העלייה ברווח הגולמי מקורה בעיקר במגזר מוצרי צריכה חשמליים, הודות לשיפור בתחום המזגנים בישראל, כאמור.   


 


הרווח התפעולי בתקופה טיפס לכ-96.4 מיליון שקל (כ-5.9% מההכנסות) לעומת כ-37.1 מיליון שקל (כ-2.5% מההכנסות) בתקופה המקבילה בשנת 2019.


 


הרווח הנקי מפעילויות נמשכות בתקופה טיפס לכ-71.1 מיליון שקל לעומת כ-23.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.


 


הרווח הנקי של החברה בתקופה, הכולל את הפעילות המופסקת של מגזר תקשורת סלולרית (פעילות גולן טלקום) עלה בכ-54.3% לכ-272.4 מיליון שקל לעומת כ-176.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2019.  


 


ה-EBITDA בתקופה עלה בכ-65.7% לכ-141 מיליון שקל, לעומת כ-85 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.


 


תוצאות המגזרים


 


במגזר מוצרי צריכה חשמליים, המכירות בחודשים יולי ואוגוסט של שנת 2020 עלו בכ-9.9% לכ-250.9  מיליון שקל, לעומת כ-228.1 מיליון שקל בחודשים המקבילים אשתקד. הרווח המגזרי בחודשים יולי ואוגוסט טיפס לכ-26.2 מיליון שקל (כ-10.4% מהמכירות במגזר), לעומת כ-7.5 מיליון שקל (כ-3.3% מהמכירות במגזר) בחודשים המקבילים אשתקד.


 


המכירות בחודשים ינואר עד אוגוסט בשנת 2020 עלו בכ-1.4% לכ-803  מיליון שקל לעומת כ-791.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המגזרי בתקופה עלה בכ-162% לכ-74.2 מיליון שקל (כ-9.2% מהמכירות במגזר) לעומת כ-28.3 מיליון שקל (כ-3.6% מהמכירות במגזר) בתקופה המקבילה אשתקד.


 


במגזר קמעונאות חשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, המכירות בחודשים יולי ואוגוסט של 2020 עלו בכ-37.5% לכ-291.1 מיליון שקל לעומת כ-211.6 מיליון שקל בחודשים המקבילים אשתקד. המכירות בחנויות זהות במגזר בחודשים יולי ואוגוסט 2020 אשר פעלו באופן מלא, גדלו בשיעור של כ-31.3% לעומת החודשים המקבילים אשתקד. המכירות למ"ר בחנויות זהות עלו בחודשים יולי ואוגוסט 2020 לכ-4,289 שקל לעומת כ-3,380 שקל בחודשים המקבילים אשתקד. הרווח המגזרי בחודשים יולי ואוגוסט של 2020 עלה לכ-20.3 מיליון שקל (כ-7% מהמכירות במגזר), לעומת כ-6.3 מיליון שקל (כ-3% מהכנסות המגזר) בחודשים המקבילים אשתקד.


 


המכירות בחודשים ינואר עד אוגוסט 2020 במגזר קמעונאות חשמל עלו בכ-13.7% לכ-915.6 מיליון שקל לעומת כ-805.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות בחנויות זהות במגזר בתקופה גדלו בשיעור של כ-11.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המכירות למ"ר בחנויות זהות עלה לכ-3,287 שקל לעומת כ-3,188 שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המגזרי בחודשים ינואר עד אוגוסט 2020 עלה בכ-79% לכ-47.2 מיליון שקל (כ-5.1% מהכנסות המגזר) לעומת כ-26.4 מיליון שקל (כ-3.3% מהכנסות המגזר) בתקופה המקבילה אשתקד.


 


במקביל לפרסום הדו"חות הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 300 מיליון שקל. היום הקובע הוא 21 בספטמבר ויום התשלום הוא ה-30 בספטמבר.


 


אירועים אחרונים


 


באוגוסט 2020 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 30 מיליון שקל שחולק בתחילת ספטמבר 2020. דיבידנד זה מצטרף לדיבידנד בסך כ-30 מיליון שקל שחילקה החברה באפריל 2020.


 


באוגוסט 2020 דיווחה החברה על השלמת ההתקשרות בהסכם עם חברה בחטיבת תרמו-טכנולוגיה מקבוצת Bosch בדבר הקמת מיזם משותף לפיתוח ולייצור משאבות חום ומערכות מיזוג אוויר מתקדמות במפעלה של חברה נכדה של אלקטרה צריכה. בהתאם להסכמים, השקיעה Bosch במעמד השלמת העסקה 8 מיליון יורו בתמורה להנפקת מניות נחותות בחברה הנכדה, כך שלאחר ההנפקה תחזיק Bosch ב-40% ממניות החברה הנכדה. המניות שהונפקו ל-Bosch תהיינה נחותות בקבלת דיבידנד שמקורו ברווחים שינבעו לחברה הנכדה.


 


באוגוסט 2020 דיווחה החברה על השלמתה של העסקה למכירת גולן טלקום לחברת סלקום, וזאת בתמורה שנקבעה על כ-640 מיליון שקל. בהתאם לשיעור אחזקתה בגולן (90.01%) ובניכוי אופציות לעובדים בגולן, חלקה של אלקטרה צריכה בתמורה עומד על כ-573 מיליון שקל.


 


ביוני 2020 חתמה חברה נכדה בקבוצה על הסכם התקשרות OEM מפורט מול לקוח אסטרטגי מהמובילים באירופה בתחום החימום הביתי, במסגרתו יפותחו קווי מוצרים והרכבה ייחודיים עבור הלקוח. במסגרת ההסכם התחייב הלקוח להשקיע עד כ-2.4 מיליון אירו בפיתוח ובהקמה של קו מוצרים ייעודי לייצור מערכות שימכרו ללקוח, למשך תקופה של 5 שנים לפחות, ובסכום המוערך על ידי החברה, בכ-300 מיליון שקל על פני תקופת ההסכם.


 


במרץ 2020 חתמה החברה באמצעות חברה נכדה על הארכת הסכם הפצת מוצרי DAIKIN ורכשה באמצעות חברה בת את חלק השותף בחברת אס זד,  העוסקת בשיווק ומכירה של מערכות מיזוג של היצרן DAIKIN. ההסכם הוארך ב- 3 שנים נוספות, כאשר מיד לאחר החתימה על ההסכם, הודיעה החברה הבת של החברה לשותף המחזיק 25% במניות אס זד על רצונה לממש את אופציית הרכישה (CALL) שהייתה לה. לאחר הודעת החברה הבת כאמור, מחזיקה החברה ב-100% ממניות אס זד.


 


במרץ 2020 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 30 מיליון שקל, שחולק ושולם בתחילת חודש אפריל 2020. דיבידנד זה מתווסף לדיבידנדים בסך כולל של כ-46 מיליון שקל שחילקה החברה במהלך 2019.


צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנחנו מפרסמים היום באופן חריג תוצאות כספיות לחודשי הקיץ יולי-אוגוסט 2020, המבטאים שיפור משמעותי בעסקי החברה, הן במגזר מוצרי הצריכה החשמליים – שנהנה מעלייה ברווחיות ובהכנסות מעסקי המזגנים ומגידול בפעילות סחר המותגים – והן במגזר קמעונאות החשמל, שבו אנו רואים את פירות המהלכים התפעוליים שיישמנו ומנועי הצמיחה שבאים לידי ביטוי, לצד ההשפעה החיובית של שינוי טעמי הלקוחות בעקבות הרגלי החיים החדשים שנוצרו בתקופת הקורונה.


בהמשך לדוחות אלה, הכרזנו היום על חלוקת דיבידנד חריגה בסך של 300 מיליון שקל, וזאת בהמשך להשלמתה של העסקה למכירת גולן טלקום בתמורה כוללת של למעלה מ-600 מיליון שקל.


בנוסף, הודענו לאחרונה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי ומשמעותי עם קונצרן BOSCH העולמי. במסגרת שיתוף הפעולה, אנו מקימים מפעל משותף באשקלון, שעשוי להפוך את אלקטרה מוצרי צריכה בשנים הקרובות ליצואנית משמעותית, ואנו סבורים כי שת"פ זה יניב הכנסות של כ-600 מיליון שקל בעוד כ-7 שנים".


 


אלקטרה מוצרי צריכה הינה קבוצה הפועלת בשלושה תחומי פעילות, המדווחים גם כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים, כמפורט להלן: הראשון – ייבוא, ייצור, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים ("מוצרי צריכה חשמליים"); השני – הפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי צריכה חשמליים ("מגזר קמעונאות חשמל"); השלישי – מקרקעין עליהם ממוקמים משרדי החברה והמפעל ("מגזר נדל"ן להשקעה"). מנכ"ל החברה הוא מר צביקה שווימר.


 טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il