אנרג'יקס: תוצאות הרבעון השני לשנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהאנרג'יקס: תוצאות הרבעון השני לשנת 2020

הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו לכ-62 מיליון ש"ח, עליה של כ- 11% בהשוואה לסך של כ-56 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר: "הרבעון השני של שנת 2020 ממשיך את מגמת הצמיחה וההתקדמות הענפה בפעילותה של החברה, בהתאם לתוכניות והתחזיות.

אנו גאים בהתקדמות בפעילות בארה"ב עם השלמת הקמתם וחיבורם לרשת של ארבעת הפרויקטים הראשונים בווירג'יניה בהספק של MWp82 ורואים בכך אבן דרך משמעותית להתבססות שלנו בארה"ב. השלמת ההקמה והחיבור לרשת של מקבץ הפרויקטים הראשון הינה שלב נוסף ביישום תוכנית החדירה שלנו לשוק האמריקאי, שצפוי להיות מנוע צמיחה מרכזי בשנים הקרובות. אנחנו צפויים להתחיל בחודשים הקרובים את ההקמה של מקבץ הפרויקטים הבא בהספק של כ-MWp140.

בישראל ובפולין התחלנו בהקמת הפרויקטים הזוכים באסדרות השונות, במסגרתם אנחנו צפויים להכפיל את ההספק המותקן שלנו בשנה הקרובה בכל אחת משתי הטריטוריות.

אנו רואים עלייה מתמדת בהבנה בחשיבות השמירה על הסביבה וביתרונות ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. בהתאם, אנו מאמינים, שבהתחשב בשיפורים הטכנולוגיים של אגירת חשמל, יעד צריכה של 100% אנרגיה מתחדשת בשנים הבאות הוא כבר יעד בר השגה. בד בבד לרוח הגבית לתחום בכל הטריטוריות בהן אנו פועלים, אנו עובדים במרץ להרחבת פעילותנו ופועלים במלוא העוצמה בפיתוח, ייזום והרחבת צבר הפרויקטים בשלוש הטריטוריות במטרה להבטיח את המשך צמיחתנו בטווח הארוך.

אנו גאים בכך שכפועל יוצא של עבודתנו המאומצת והצמיחה העקבית בהיקפי הפעילות של החברה בשנים האחרונות, החודש אנרג'יקס הצטרפה למדד היוקרתי של הבורסה - ת"א-35. אנו מודים לציבור המשקיעים על האמון בחברה והאסטרטגיה העסקית שהיא מובילה לאורך השנים."

להלן תוצאות הרבעון:
• הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו לכ-62 מיליון ש"ח, עליה של כ- 11% בהשוואה לסך של כ-56 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

• הרווח הנקי (לבעלי המניות) ברבעון השני הסתכם לכ-17 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-8.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של מעל ל-100%.

פעילות החברה בישראל: החברה ממשיכה בקידום פעילותה בתחום הפוטו-וולטאי בארץ ביחס למערכות בהפעלה מסחרית, בהקמה ובשלבי הייזום. במקביל, החברה ממשיכה בקידום הפעולות הדרושות להוצאת היתר בניה לפרויקט אר"ן בהספק של MW110-120, כולל קידום סקר חשמל מחייב במטרה להגיע לכדי הפעלה מסחרית במהלך 2022.

פעילות החברה בארה"ב –
- הושלמה הקמתם של ארבעת הפרויקטים הראשונים בוירג'יניה בהספק כולל של MWp82, וכולם חוברו לרשת החשמל. החברה נערכת להשלמת ההליכים הנדרשים לקבלת יתרת השקעתו של שותף המס, Morgan Stanley, בסך של כ- 36 מיליון דולר ובכך להשלים את השקעתו בפרויקט בסך כולל של כ-48 מיליון דולר.

- החברה ממשיכה להרחיב את צבר הפרויקטים שלה בארה"ב ונערכת להקמה נוספת של כ-140MWp במהלך השנה הקרובה.

פעילות החברה בפולין –
- במסגרת היערכות לקראת תחילת עבודות ההקמה של 2 חוות הרוח Banie שלב 3 (82MWp) ו-Sepopol (44MWp), חתמה החברה על הסכם לרכישת טורבינות עם חברת Vestas, כהמשך ישיר לפרויקט Banie שלב 1 ו-2. סך עלות ההקמה של הפרויקטים מוערכת בסך של 550-620 מיליון ש"ח. החברה מעריכה שה- EBITDA השנתי מחוות רוח אלה, עם הפעלתן המסחרית, יסתכם בין 60-70 מיליון ש"ח ותשואת הפרויקט (לפני מימון) מוערכת בלמעלה מ- 10%.

- החברה נמצאת במו"מ מול קונסורציום של בנקים זרים מובילים לעסקה למימון הקמת הפרויקטים בסך של עד 550 מיליון זלוטי על בסיס Non-Recourse.

• תחזית החברה לשנת 2020: תחזית החברה לשנת 2020 נותרה ללא שינוי והחברה מעריכה כי ההכנסות יסתכמו בטווח של בין 263-273 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי מהפרויקטים יסתכם בטווח של בין 220-230 וה-FFO מהפרויקטים (כולל אג"ח) יסתכם בטווח של בין 181-191 מיליון ש"ח.

• לחברה מערכות בהספק של כ-MW402 בהפעלה מסחרית, כ-MW376 פרויקטים בהקמה או ערב הקמה, כ- MW455 בייזום מתקדם ומעל ל- 1,000MW פרויקטים בייזום.


תוצאות עיקריות לרבעון השני לשנת 2020 :
• הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2020 הסתכמו לכ-62 מיליון ש"ח לעומת כ-56 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11%.

• הכנסות ממכירת חשמל ברבעון השני לשנת 2020 הסתכמו לכ- 51 מיליון ש"ח, בהשוואה ל כ-44 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-16% אשר נובע בעיקרו מהכרה בהכנסה מפרויקטים בישראל (הליך 2 – 62MWp) שטרם הופעלו מסחרית בתקופה המקבילה, בסכום של כ-6 מיליון ש"ח ורישום הכנסות בסכום של כ-1 מיליון ש"ח מאחד הפרויקטים בארה"ב (MWp21) שחובר במהלך הרבעון השני. בפולין לא חל שינוי מהותי בהכנסות כתוצאה מהשפעות מקזזות, עלייה בהיקף הייצור, ומנגד שחיקה של השער החליפין הממוצע של הזלוטי, בשיעור של כ- 9%.

• הכנסות מייצור תעודות ירוקות ברבעון השני לשנת 2020 הסתכמו לכ-10.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-11.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון של כ- 0.9 מיליון ש"ח נובע מהשפעת שחיקת שער החליפין הממוצע של הזלוטי.

• הEBITDA ברבעון השני לשנת 2020 הסתכם לכ-45 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

• הוצאות המימון, נטו ברבעון השני לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-4.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-19 מיליון ש"ח. הקיטון של 14.6 מיליון ש"ח נובע בעיקרו מהירידה במדד המחירים לצרכן בישראל על הלוואות פרויקטאליות. במהלך התקופה המדווחת הכירה החברה בהכנסות בסך של כ- 0.9 מיליון ש"ח אשר נבעו מהירידה במדד המחירים לצרכן בישראל שגרמה לשערוך ההלוואות הצמודות למדד ביחס להכרה בהוצאות בסך של כ-8.6 מיליון ש"ח בגין ירידה במדד המחירים לצרכן בישראל בתקופה המקבילה אשתקד.

• הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם לכ-17.4 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ-118%.

תוצאות עיקריות לחציון הראשון לשנת 2020:
• הכנסות החברה בחציון הסתכמו לכ-132 מיליון ש"ח לעומת כ- 122 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-8%.

• ה– EBITDA בחציון הסתכם לכ-97 מיליון ש"ח בדומה לחציון המקביל אשתקד.

• הוצאות המימון, נטו בחציון הסתכמו לכ-6 מיליון ש"ח בהשוואה ל-27 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

• הרווח הנקי לבעלי המניות בחציון הסתכם לכ- 46 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-31 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. גידול של כ-45%.

• מזומנים ושווה מזומנים - יתרת המזומנים למועד הדוח עומדת על כ- 424 מיליון ש"ח אל מול סך של כ- 151 מיליון ש"ח בסוף שנת 2019, עיקר הגידול נובע מהנפקת מניות בשני גיוסי הון שביצעה החברה בחודשים ינואר ויוני השנה, בסך כולל של כ- 460 מיליון ש"ח.

• ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך המאזן הסתכם לכ-1,510 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-992 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019. עיקר הגידול נובע מהנפקת מניות שביצעה החברה בחודשים ינואר ויוני השנה, בסך כולל כ-460 מיליון ש"ח ממימוש כתבי אופציות בסך של כ-43 מיליון ש"ח ומרווח המיוחס לבעלים של החברה בסך של כ- 46 מיליון ש"ח.

 


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il