TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > תעודות סל

   
 
 תעודות סל
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
גוף מנהל
אפיק מדד בסיס

שם ניירשער שינוי %Ascending Orderשינוי חודשי %מתחילת השנה%שעהנפחמחזור בכסף
(באלפי ש"ח)
עסקאותלתיק
האישי
פסגות סל 251,507.00
0
-2.59
-0.20
   
תכלית ת"א 100 13,650.00
0
-2.71
0.74
   
תכלית ת"א 25 1,504.00
0
-2.46
-0.13
   
קסם זהב4,142.00
0
3.29
4.48
   
תכלית בנקים 1,801.00
0
-3.28
-2.23
   
תכלית S&P 500 10,500.00
0
-0.85
2.94
   
תכלית נאסדק 100 12,260.00
0
0.66
7.64
   
תכלית ניקיי 225 17,420.00
0
0.29
3.94
   
תכלית יורוסטוקס 50 16,400.00
0
-2.21
2.50
   
תכלית נאסדק ביוטק 10,780.00
0
-2.62
4.05
   
מבט בנקים1,811.00
0
-3.36
-2.37
   
מבט חסר בנקים686.20
0
8.77
6.69
   
מבט תל אביב 751,043.00
0
-2.61
2.36
   
מבט נדל``ן 15524.50
0
-4.77
-2.04
   
מבט תל טק 15276.10
0
-3.12
1.96
   
פסגות סל ת"א 1001,366.00
0
-2.50
0.52
   
פסגות סל אנרגיה עולמי13,490.00
0
-7.73
-2.88
   
פסגות סל דיבידנד ארה"ב22,350.00
0
-0.09
-0.40
   
פסגות סל סחורות668.20
0
-2.01
-1.50
   
קסם סחורות778.92
0
1.41
2.76
   
מבט ניקיי 22516,980.00
0
1.07
4.11
   
מבט עולמי6,372.00
0
-3.80
0.55
   
מבט אנרגיה חלופית151.70
0
-4.35
-6.99
   
קסם בנקאות3,105.00
0
-0.42
1.77
   
קסם רפואה1,944.00
0
-1.32
1.57
   
קסם מים11,890.00
0
0.08
-1.16
   
קסם קלינטק5,868.00
0
-1.69
2.05
   
קסם אנרגיה2,217.00
0
-6.38
-7.01
   
תכלית נפט1,165.87
0
-0.95
0.15
   
תכלית סילבר 3,683.43
0
-0.33
-0.25
   
אינדקס ת"א 251,503.00
0
-2.47
-0.27
   
אינדקס ת"א 1001,363.00
0
-2.64
0.37
   
מבט תל דיב1,578.00
0
-3.60
-1.62
   
קסם תל דיב15,930.00
0
-2.87
-0.99
   
קסם נפט1,144.85
0
-1.19
0.16
   
תכלית ת"א נדל"ן 15 530.00
0
-4.12
-1.67
   
תכלית תל-דיב 201,590.00
0
-3.17
-1.24
   
קסם שורט נדל"ן 156,450.00
0
4.47
1.67
   
אינדקס בנקים1,807.00
0
-3.21
-2.11
   
אינדקס נאסד"ק שקלי6,687.00
0
-2.71
6.08
   
אינדקס סין שקלי12,600.00
0
-6.87
7.88
   
קסם ניקיי 225 שקלי23,980.00
0
-5.03
-3.31
   
קסם יורוסטוקס 50 שקלי 4,264.00
0
-5.20
-2.20
   
פסגות סל ת"א דיב 201,599.00
0
-2.68
0.69
   
פסגות סל דיבידנד אירופה8,273.00
0
-0.66
3.67
   
פסגות סל דיבידנד יפן18,130.00
0
-0.22
5.41
   
פסגות סל נדל"ן אירופה8,212.00
0
-1.16
-0.10
   
מבט שחר +5605.50
0
-1.38
-1.43
   
מבט גילון271.65
0
-0.03
-0.07
   
מבט גליל 5-7338.32
0
-1.00
-1.00
   
מבט יורוסטוקס 501,352.00
0
-2.17
2.42
   
מבט ניקיי שקלי18,940.00
0
-5.72
-4.10
   
מבט דקס5,125.00
0
-2.59
0.29
   
מבט ריט נדל``ן913.30
0
-0.31
-6.15
   
מבט פוטסי3,254.00
0
-1.15
0.00
   
מבט תל בונד 20334.05
0
-0.87
-0.35
   
קסם תל-בונד 203,324.98
0
-0.98
-0.44
   
אינדקס שורט 100524.50
0
6.91
-1.63
   
אינדקס יורוסטוקס 50 שקלי3,416.00
0
-5.22
-2.29
   
אינדקס 75/2515,700.00
0
-1.63
-1.07
   
תכלית תל בונד 20167.07
0
-0.87
-0.35
   
קסם היי בונד 851.80
0
1.98
-0.07
   
קסם סקנדינביה626.00
0
-1.32
-0.16
   
קסם יתר 12011,550.00
0
-4.31
-1.28
   
מבט 80/20578.15
0
-1.47
0.18
   
מבט 90/10434.23
0
-1.13
-0.39
   
פסגות סל בונד 20332.32
0
-0.89
-0.35
   
פסגות סל דיבידנד אסיה5,355.00
0
-1.40
10.64
   
פסגות סל דיבידנד סקנדינביה2,095.00
0
1.65
5.75
   
פסגות סל בנקים1,817.00
0
-3.40
-2.15
   
תכלית ת"א 75 1,066.00
0
-2.20
2.70
   
תכלית בריק424.30
0
-3.94
3.61
   
קסם מיד קאפ אירו 1,858.00
0
-0.16
1.70
   
קסם גילונים2,742.34
0
0.05
0.00
   
קסם דיבידנד אירופה8,250.00
0
-1.14
-0.30
   
קסם דיבידנד עולמי8,961.00
0
-0.87
-2.81
   
קסם 90/1015,158.00
0
-0.88
-0.37
   
קסם 80/2014,239.00
0
-1.16
0.06
   
קסם שורט תל בונד כפליים יומי 301.79
0
4.97
0.53
   
קסם שורט מעו"ף פי 3 יומי 67.00
0
5.51
0.15
   
קסם דיבידנד ארה"ב 2,239.00
0
0.09
-1.45
   
תכלית 90/1014,680.00
0
-1.43
-0.83
   
תכלית 80/2014,303.00
0
-1.87
-1.02
   
קסם קנדה2,410.00
0
-1.67
-5.27
   
אינדקס ת"א 751,060.00
0
-2.66
2.42
   
אינדקס 90/1012,774.00
0
-0.49
-0.27
   
אינדקס 80/20 חו"ל14,951.00
0
-0.55
-0.21
   
אינדקס תל דיב 201,604.00
0
-2.31
-0.87
   
אינדקס גילונים272.47
0
-0.03
-0.07
   
אינדקס צמוד 2-5264.20
0
-0.26
-0.02
   
אינדקס תל בונד 20333.25
0
-0.90
-0.33
   
אינדקס 500 S&P שיקלי2,704.00
0
-3.70
2.08
   
אינדקס שקל394.42
0
-0.71
-0.78
   
אינדקס יתר 50625.50
0
-3.32
-1.47
   
קסם סינגפור 962.00
0
2.34
2.78
   
קסם ברזיל8,230.00
0
-0.12
13.99
   
קסם צרפת 2,131.00
0
-0.19
2.45
   
קסם אוסטרליה 1,505.00
0
-0.59
-3.46
   
קסם חברות ביטוח 19,790.00
0
-2.94
5.38
   
פסגות סל דיבידנד גרמניה2,031.00
0
-0.78
3.73
   
פסגות סל דיבידנד קנדה1,382.00
0
-3.02
-3.36
   
פסגות סל דיבידנד אוסטרליה1,342.00
0
-2.61
-2.12
   
פסגות סל דיבידנד עולמי1,997.00
0
-1.33
0.50
   
פסגות סל ברזיל8,229.00
0
0.19
15.04
   
פסגות סל גילונים270.25
0
0.00
-0.06
   
מבט חסר 100628.70
0
5.26
-1.70
   
מבט חסר ת``א 75904.80
0
4.90
-1.22
   
קסם גליל 0-22,314.59
0
-0.09
0.14
   
קסם גליל 2-52,643.49
0
-0.34
-0.07
   
קסם גליל 7-103,560.57
0
-0.94
-0.81
   
קסם שחר 0-2 3,163.20
0
-0.06
-0.02
   
קסם שחר 5+6,095.60
0
-1.40
-1.38
   
קסם שחר 2-54,196.48
0
-0.57
-0.62
   
מבט גליל 2-5262.87
0
-0.22
-0.12
   
מבט גליל 7-10352.18
0
-1.49
-1.12
   
מבט שחר 2-5416.68
0
-0.58
-0.66
   
מבט יתר 1201,187.00
0
-4.04
-0.17
   
מבט CAC 402,134.00
0
-1.43
2.99
   
מבט תיק אג"ח בינוני404.65
0
-1.49
-0.95
   
מבט אגח קצר274.84
0
0.13
-0.02
   
תכלית שחר כללי4,569.94
0
-0.84
-0.91
   
תכלית גליל 2-52,647.62
0
-0.31
-0.06
   
תכלית שחר 5+6,092.00
0
-1.30
-1.31
   
תכלית גליל 0-22,293.38
0
0.24
-0.05
   
תכלית גליל 7-103,557.05
0
-1.02
-0.80
   
תכלית שחר 0-23,131.69
0
-0.07
-0.09
   
תכלית שחר 2-54,200.17
0
-0.56
-0.67
   
תכלית יתר 1201,190.00
0
-3.09
0.00
   
תכלית קנדה 1,044.00
0
-3.15
-4.66
   
אינדקס תל בונד 40312.22
0
-0.66
-0.03
   
אינדקס תל בונד 60324.43
0
-0.72
-0.24
   
קסם תל בונד 40 3,116.65
0
-0.52
-0.15
   
קסם תל בונד 60 3,234.94
0
-0.69
-0.25
   
תכלית גליל 5-73,392.16
0
-0.94
-0.81
   
תכלית יתר 50641.80
0
-1.32
0.11
   
תכלית גילונים 2,724.08
0
-0.01
-0.07
   
תכלית תל בונד 403,129.64
0
-0.67
-0.19
   
תכלית תל בונד 603,250.09
0
-0.71
-0.26
   
תכלית תל בונד 203,360.43
0
-0.87
-0.25
   
פסגות סל בונד 403,100.30
0
-0.58
-0.20
   
פסגות סל בונד 603,218.74
0
-0.70
-0.30
   
פסגות סל שחר 0-23,126.00
0
-0.02
-0.04
   
פסגות סל שחר 2-54,155.83
0
-0.62
-0.68
   
פסגות סל שחר 56,040.60
0
-1.39
-0.90
   
מבט תל בונד 40313.11
0
-0.73
-0.32
   
מבט תל בונד 60325.32
0
-0.73
-0.30
   
אינדקס שחר כללי453.62
0
-1.13
-0.94
   
אינדקס שחר 5-2420.66
0
-0.59
-0.65
   
אינדקס שחר 5+611.27
0
-1.39
-1.36
   
אינדקס גליל 7-5338.21
0
-1.14
-0.88
   
אינדקס גליל 7-10357.58
0
0.00
1.24
   
קסם גליל כללי3,322.64
0
-1.11
-0.21
   
קסם מק"מ2,772.96
0
0.00
0.01
   
תכלית מק"מ2,775.90
0
0.00
0.01
   
קסם ת"א 75 לונג פי 2 יומי 1,684.00
0
-4.59
3.25
   
קסם נדל"ן 15 לונג פי 2 יומי 990.10
0
-6.33
-3.40
   
קסם מעו"ף לונג פי 3 יומי 1,332.00
0
-7.88
-1.19
   
תכלית מעו"ף אגרסיבית2,114.00
0
-3.51
-0.52
   
פסגות סל גליל 2-5263.01
0
-0.28
-0.05
   
פסגות סל מק"מ277.46
0
0.00
0.00
   
הראל סל אגרסיבית ת"א 252,106.00
0
-3.84
-0.43
   
הראל סל ת"א 1001,366.00
0
-2.50
0.52
   
הראל סל תל בונד 20335.55
0
-0.85
-0.34
   
הראל סל תלבונד 60324.30
0
-0.65
-0.21
   
הראל סל גליל 2-5265.54
0
-0.27
-0.02
   
פסגות סל ת"א 75 1,065.00
0
-2.02
2.50
   
אינדקס תיק ממשלתי קצר 11,357.00
0
0.00
-0.04
   
תכלית זהב4,334.13
0
3.67
4.83
   
הראל סל ת"א 251,508.00
0
-2.39
-0.13
   
הראל סל גילונים274.06
0
-0.05
-0.05
   
הראל סל שחר 2-5421.31
0
-0.56
-0.63
   
הראל סל גליל 0-2231.11
0
0.36
0.10
   
הראל סל ת"א 751,065.00
0
-2.83
2.11
   
הראל סל בנקים1,829.00
0
-2.92
-2.51
   
הראל סל תל בונד 40312.03
0
-0.67
0.12
   
פסגות יתר 1201,162.00
0
-6.37
-2.76
   
מבט חסר תל בונד 40 (435)114.23
0
2.52
-0.47
   
מבט חסר גליל 2-5 (465) 191.49
0
0.36
0.23
   
תכלית שורט תל בונד 40 (435) 1,146.57
0
3.49
1.11
   
תכלית פיננסים 15 1,797.00
0
-2.86
1.53
   
אינדקס דאקס שקלי 11,870.00
0
-6.17
-4.20
   
אינדקס תיק ממשלתי קצר +5 11,346.00
0
-0.07
0.61
   
אינדקס תיק ממשלתי קצר +2011,730.00
0
0.00
0.00
   
אינדקס תיק אג"ח קצר בינוני +15 12,566.00
0
-1.18
-0.11
   
אינדקס תיק אגח בינוני (ללא מ') 12,576.00
0
-0.50
-0.23
   
אינדקס תיק מניות פרימיום 16,820.00
0
-3.33
-1.06
   
תכלית שורט תל בונד 60 (465) 1,307.30
0
1.74
0.31
   
קסם שורט סין3,758.00
0
28.35
-13.23
   
פסגות סל 95/5 13,381.00
0
0.00
0.83
   
פסגות סל 80/2013,260.00
0
-1.87
-0.82
   
תכלית ברזיל8,444.00
0
1.86
15.04
   
תכלית דקס5,164.00
0
-3.78
0.55
   
תכלית הודו571.70
0
-4.00
-1.09
   
פסגות סל נדל"ן 15 530.80
0
-4.08
-0.34
   
תכלית 90/10 ממשלתי קצר 11,128.00
0
0.01
0.01
   
תכלית 95/5 ממשלתי קצר 11,000.00
0
0.00
0.53
   
תכלית ממשלתי קצר 10,870.00
0
0.00
0.00
   
פסגות מדד כח 90/1012,624.00
0
-1.01
-0.27
   
פסגות סל S&P 500 שקלי30,140.00
0
-3.86
1.82
   
תכלית שורט ת"א 75626.20
0
4.23
-4.82
   
תכלית שורט "שחר" (2-5)2,252.35
0
1.50
1.43
   
תכלית חסר גליל 2-52,060.20
0
0.00
-0.55
   
תכלית תל בונד שקלי 3,646.09
0
-0.88
-0.85
   
תכלית אג"ח משולב12,394.00
0
-0.43
-0.31
   
תכלית 25/75 בינוני12,370.00
0
-1.83
-1.04
   
הראל סל נדל"ן 15531.80
0
-3.87
-1.94
   
הראל סל תל בונד שקלי366.87
0
-0.81
-0.78
   
הראל סל ברזיל1,031.00
0
1.78
15.69
   
הראל סל זהב437.01
0
3.95
5.12
   
פסגות תל בונד שקלי364.35
0
-0.94
-0.89
   
קסם תל בונד שקלי3,658.37
0
-0.84
-0.73
   
קסם חסר גליל 2-52,136.35
0
0.66
-0.69
   
קסם חסר תל בונד שקלי1,261.97
0
2.90
0.16
   
קסם זהב שקלי1,233.77
0
-0.02
3.07
   
הראל סל יתר 50651.30
0
-1.47
0.45
   
הראל סל פיננסים 151,798.00
0
-3.33
1.47
   
הראל סל תל דיב 201,623.00
0
-2.81
-0.61
   
הראל סל יתר 1201,183.00
0
-5.44
-2.07
   
הראל סל שחר כללי460.57
0
-0.83
-0.85
   
הראל סל ממשלתי שקלי401.75
0
-0.72
-0.71
   
הראל סל S&P 5001,045.00
0
-0.76
3.16
   
הראל סל נאסד"ק 1002,490.00
0
0.69
7.24
   
הראל סל סין האנג סנג1,636.00
0
-0.73
5.68
   
הראל סל הודו TOTAL RETURN573.20
0
-4.63
-1.00
   
אינדקס תל-בונד שקלי367.46
0
-0.84
-0.82
   
אינדקס אג"ח12,782.00
0
-0.54
-0.14
   
אינדקס אגח/1212,700.00
0
-1.43
-0.54
   
אינדקס פוטסי שקלי7,275.00
0
-3.57
-5.35
   
מבט חסר תל בונד שקלי (500)124.93
0
2.60
0.95
   
מבט תל בונד שקלי364.02
0
-0.80
-0.78
   
פסגות סל 90/10 ממשלתי (10a)468.90
0
-0.14
0.42
   
קסם שורט תל בונד 401,502.41
0
2.02
0.66
   
קסם פוטצי3,344.00
0
-1.85
-3.91
   
קסם נאסד"ק 10022,640.00
0
0.76
6.89
   
קסם דאקס 5,035.00
0
-3.65
0.22
   
קסם סין8,641.00
0
-4.25
3.87
   
קסם יתר 506,219.00
0
-1.47
0.16
   
קסם נדל"ן 155,250.00
0
-4.23
-1.76
   
קסם פיננסים 1517,500.00
0
-3.15
1.51
   
קסם שחר כללי 4,588.51
0
-0.83
-0.87
   
קסם ת"א 2515,010.00
0
-2.53
-0.27
   
קסם ראסל 20005,137.00
0
0.18
1.14
   
קסם מזרח אירופה7,616.00
0
-0.82
4.11
   
קסם גליל 5-73,406.73
0
-0.94
-0.78
   
קסם הודו5,637.00
0
-4.21
-1.11
   
קסם אמריקה הלטינית 1,224.00
0
1.92
11.88
   
קסם קוריאה9,715.00
0
-1.16
-1.00
   
קסם רוסיה5,556.00
0
1.63
7.78
   
קסם MSCI טייוואן 1,275.00
0
-0.93
0.31
   
קסם MSCI WORLD6,730.00
0
-0.47
0.69
   
קסם MSCI EMERGING MARKETS3,782.00
0
-0.99
3.76
   
קסם MSCI מזרח רחוק ללא יפן2,210.00
0
0.78
3.27
   
קסם MSCI יפן 3,135.00
0
1.13
2.89
   
קסם MSCI אירופה2,618.00
0
0.00
2.19
   
קסם MSCI ברזיל1,475.00
0
2.01
13.46
   
קסם MSCI הודו1,253.00
0
-3.62
-2.94
   
קסם MSCI טורקיה1,362.00
0
1.04
1.41
   
קסם MSCI סין 3,890.00
0
-1.84
6.28
   
קסם MSCI סקנדינביה1,880.00
0
-2.29
-0.48
   
קסם MSCI ספרד 2,335.00
0
-2.95
0.17
   
קסם ת"א 7510,260.00
0
-2.66
2.29
   
קסם מעלה 15,590.00
0
-1.45
0.58
   
קסם ת"א 10013,650.00
0
-2.50
0.52
   
קסם תל טק 152,670.00
0
-3.54
2.50
   
קסם יורוסטוקס 5014,140.00
0
-2.08
0.07
   
קסם בנקים 17,810.00
0
-3.36
-2.20
   
קסם דאו ג'ונס 308,672.00
0
-1.41
0.60
   
קסם ניקיי 22516,450.00
0
-0.06
1.67
   
קסם S&P 5009,848.00
0
-0.57
3.14
   
פסגות סל בונד 2012,597.00
0
0.17
0.17
   
פסגות סל S&P 50010,630.00
0
-0.65
2.90
   
אינדקס קוריאה שקלי298.20
0
-4.73
-1.81
   
פסגות סל סין11,670.00
0
-3.39
8.86
   
קסם חקלאות155.08
0
4.87
4.45
   
קסם S&P 500 שקלי2,992.00
0
-3.55
2.08
   
קסם נאסד"ק 100 שקלי6,937.00
0
-2.72
5.65
   
קסם נפט שקלי496.55
0
-4.36
-1.44
   
קסם סל קצר+שווקים מתעוררים11,052.00
0
0.00
0.00
   
קסם סל אג"ח כללי13,493.00
0
-0.99
-0.46
   
פסגות סל אג"ח כללי13,053.00
0
-0.71
-0.42
   
תכלית סין9,379.00
0
-2.77
8.78
   
קסם אג"ח ממשלתי כללי3,437.33
0
-0.87
-0.52
   
קסם סל קצר+תל דיב10,995.00
0
0.00
0.00
   
קסם סל 65/3512,830.00
0
-1.69
0.94
   
קסם סל אג"ח כללי+10013,202.00
0
-1.03
-0.47
   
פסגות סל AlphBt 90/10 דפנסיבית11,097.00
0
0.00
0.40
   
פסגות סל גליל 5-10340.48
0
-0.95
-0.87
   
פסגות סל AlphaBeta 60/4012,100.00
0
0.00
0.00
   
הראל סל 95/5 קצר10,951.00
0
-0.51
-0.20
   
הראל סל 90/1012,474.00
0
-1.24
-0.35
   
הראל סל 85/1512,497.00
0
-1.21
-0.50
   
הראלס מג מניות12,150.00
0
-2.80
0.41
   
תכלית MSCI ALL COUNTRIES2,020.00
0
0.25
3.64
   
תכלית ניקיי 225 שקלי20,690.00
0
-5.14
-3.36
   
פסגות סל יתר 50651.00
0
-1.78
0.54
   
תכלית נאסד"ק 100 שקלי6,935.00
0
-3.05
5.68
   
תכלית S&P 500 שקלי2,966.00
0
-3.98
1.71
   
תכלית דאקס שקלי11,650.00
0
-6.20
-4.04
   
פסגות סל נאסד"ק 10025,120.00
0
0.84
7.49
   
תכלית שורט - תל בונד שקלי 1,334.17
0
2.52
1.70
   
תכלית מניות - ישראל14,220.00
0
-4.76
-1.52
   
קסם (MSCI All Countries)820.10
0
-0.36
3.69
   
אינקדס אג"ח ממשלתי כללי13,091.00
0
-1.06
-0.58
   
קסם מורכבת - חו"ל9,213.00
0
-0.50
4.69
   
פסג מדד נב ראסל5,794.00
0
0.66
1.74
   
פסג מדד סב נסשח6,955.00
0
-2.90
5.86
   
פסג מדד סח דקשח11,880.00
0
-6.16
-4.04
   
תכלית קוריאה 10,110.00
0
-2.60
-1.17
   
קסם סין שקלית1,462.00
0
-7.47
7.90
   
הראלס כא שחר5615.93
0
-1.33
-1.38
   
הראלס לה תא‭10935.00
0
3.38
-1.14
   
הראלס לח תב‭4232.23
0
1.32
0.35
   
הראלס לט גלל‭51344.27
0
-0.91
-0.75
   
אינדקס ראסל 2000 שקלי 1,511.00
0
-3.08
0.27
   
הראל סל דאו קונצרני1,218.24
0
1.85
-2.35
   
תעודות סל קסם סל אג"ח12,539.00
0
-1.49
-0.48
   
תעודות סל קסם סל אג"ח כללי +2012,443.00
0
-1.40
0.10
   
תעודות סל קסם דאקס שקלי11,920.00
0
-6.07
-4.10
   
תעודות בחסר קסם חסר ת"א 757,349.00
0
5.97
-1.91
   
תעודות סל מבט מק"מ277.54
0
0.00
0.01
   
תעודות סל מבט זהב1,125.78
0
4.24
5.30
   
מבט הודו 7,144.00
0
-4.87
-1.23
   
מבט אוסטרליה5,905.00
0
-1.48
-0.29
   
אינדקס מק"מ 15/85 פרימיום10,978.00
0
-0.88
-0.03
   
תכלית שורט ת"א 251,160.00
0
3.48
0.43
   
תכלית רוסיה5,745.00
0
0.79
11.77
   
קסם שורט תל בונד 602,086.40
0
1.82
0.89
   
קסם צפון אמריקה שקלי18,740.00
0
-2.85
1.13
   
הראל סל S&P ת"א תקשורת854.20
0
-4.67
-3.81
   
הראל סל S&P ת"א אנרגיה1,780.00
0
-5.72
-2.84
   
תכלית MSCI שווקים מתעוררים 1,777.00
0
-1.17
5.52
   
פסגות סל האנג סנג17,060.00
0
-1.67
5.18
   
פסגות סל BRIC3,083.00
0
-0.42
12.31
   
פסגות סל ראסל 2000 שקלי16,020.00
0
-3.44
0.31
   
קסם ראסל 2000 שקלי1,576.00
0
-3.31
0.45
   
הראלס יט מקמ277.59
0
0.00
0.01
   
הראל סל נאסד"ק 100 שקלי6,972.00
0
-2.94
5.73
   
הראל סל S&P 500 שקלי2,966.00
0
-3.80
1.92
   
קסם MSCI שווקים מתעוררים שקלי 1,285.00
0
-3.60
4.22
   
קסם שורט ת"א 2510,530.00
0
4.36
0.77
   
קסם גז טבעי226.46
0
-12.13
-1.04
   
תעודות בחסר הראל סל שורט ת"א 25 1,121.00
0
6.66
3.41
   
פסגות סל דאקס5,225.00
0
-3.35
0.56
   
אינדקס ארה"ב שקלי22,020.00
0
-3.34
2.61
   
פסגות (MSCI) עולמי8,082.00
0
-0.27
3.06
   
פסגות עולמי MSCI All 1,973.00
0
-0.45
3.90
   
פסגות בונד עולמי8,719.89
0
1.65
-1.43
   
פסגות בונד עולמי שקלי2,463.11
0
-1.57
-3.22
   
פסגות שורט ת"א 25979.00
0
5.81
1.24
   
הראל סל דקס5,249.00
0
-3.26
0.06
   
הראל סל ראסל שיקלי1,576.00
0
-3.31
0.38
   
הראל סל קנדה שקלי1,009.00
0
-3.54
-4.99
   
הראל סל דקס שיקלי11,840.00
0
-6.03
-3.74
   
קסם DJ צרכנות16,180.00
0
-3.06
-0.06
   
קסם DJ אנרגיה9,261.00
0
-1.11
0.40
   
קסם S&P Growth צמיחה19,000.00
0
-1.76
2.59
   
קסם S&P Value ישראל15,060.00
0
-3.09
-0.79
   
קסם קנדה שיקלי955.00
0
-5.82
-4.88
   
קסם ת"א מאגר12,170.00
0
-3.49
-0.90
   
קסם ת"א נפט וגז9,409.00
0
4.87
5.83
   
מיטב שקל396.40
0
-0.72
-0.79
   
מיטב גליל 0-2229.75
0
-0.02
0.20
   
מיטב גליל ‭2-5263.07
0
-0.31
-0.08
   
מיטב גליל ‭5-10338.95
0
-0.93
-0.80
   
מיטב שחר ‭2-5420.08
0
-0.57
-0.62
   
מיטב שחר 5+608.51
0
-1.87
-0.99
   
מיטב סל ת"א‭251,506.00
0
-2.52
-0.26
   
מיטב סל ת"א ‭1001,364.00
0
-2.43
0.59
   
מיטב סל נאסדק4,961.00
0
1.00
6.78
   
מיטב SP5009,051.00
0
-0.40
3.04
   
מיטב סל פיננסים1,758.00
0
-2.33
1.85
   
מיטב סל יתר ‭50610.90
0
-2.05
-0.96
   
תכלית ת"א נפט וגז941.00
0
4.68
5.96
   
פסגות סל MSCI מתעוררים4,649.00
0
-0.49
6.29
   
פסגות סל שורט תל בונד 60210.96
0
0.00
-0.15
   
פסגות סל ת"א נפט וגז937.70
0
4.65
5.88
   
פסגות סל דיבידנד ארה"ב נטו 5,188.00
0
0.37
0.82
   
פסגות סל יורוסטוקס 5017,190.00
0
-2.72
2.26
   
פסגות סל תיק אג"ח מעורב11,150.00
0
-0.62
-0.46
   
פסגות סל אוסטרליה 2,000.00
0
-0.89
1.16
   
פסגות חסר גליל 5-10224.96
0
-0.10
-1.54
   
תכלית ביומד 379.50
0
-3.46
5.62
   
תכלית ממשלתי מוטה שקלי11,109.00
0
-0.47
-0.39
   
קסם ת"א ביומד 3,782.00
0
-4.28
5.38
   
תכלית ממשלתי מוטה צמוד 10,804.00
0
-0.61
-0.42
   
קסםסמ קכז חברות9,255.00
0
3.36
4.64
   
קסםסמ קכח טופ‭38,860.33
0
1.20
-1.76
   
פסגות סל תל בונד צמוד יתר3,359.23
0
-0.63
-0.30
   
פסגות סל תל בונד צמוד3,312.89
0
-0.69
-0.24
   
הראל סל תל בונד צמודות332.68
0
-0.62
-0.22
   
הראל סל תל בונד צמודות יתר334.80
0
-0.64
-0.18
   
תכלית תל בונד צמודות יתר3,346.24
0
-0.75
-0.39
   
קסם DAX GLOBAL BRIC שקלי6,185.00
0
-3.28
0.24
   
קסם תל בונד צמוד3,317.19
0
-0.70
-0.26
   
קסם תל בונד צמוד יתר3,346.80
0
-0.69
-0.30
   
קסם סחורה כסף FIXי558.00
0
0.18
-0.53
   
תכלית ראסל 20005,639.00
0
0.64
2.16
   
פסגות סל DJ INDUSTRIALי 9,705.00
0
-0.68
2.86
   
הראל סל דיבידנד ארה"ב DJ 100י ('4Da)2,675.00
0
0.45
0.53
   
הראל סל DJ INDUSTRIALי (`4Da)9,687.00
0
-0.60
3.37
   
הראל סל EURO STOXX 50י (`4Da)1,650.00
0
-2.25
2.48
   
הראלס סו אוסטר1,905.00
0
-0.68
0.58
   
הראל סל NIKKEI 225 מנוטרל מטבע (`40a)2,181.00
0
-5.13
-3.67
   
הראל סל תעשיה ארה"ב S&Pי (`4Da)2,857.00
0
0.67
4.00
   
תכלית אוסטרליה S&P ASX200י ('4Da)1,856.00
0
-0.70
0.43
   
תכלאינ עט בנדתש3,548.36
0
-1.00
-0.51
   
פסגות סל STOXX EUROPE 600י (`4Da)1,796.00
0
-1.05
2.45
   
פסגות סל S&P HEALTHCAREי (`4Da)3,062.00
0
-1.67
4.29
   
פסגות סל US BUYBACKי (`4Da)3,969.00
0
-0.60
3.49
   
פסגות סל תל בונד תשואות (00A)3,545.09
0
-1.03
-0.54
   
קסם נדל"ן למגורים ארה"ב (`4Da)14,780.00
0
-1.40
-2.38
   
קסם תל בונד תשואות (00A)3,547.08
0
-0.95
-0.45
   
הראל סל 20/80 (`2Ba)11,710.00
0
-0.94
-0.68
   
הראלס נח מורכב18,390.00
0
-3.62
2.05
   
הראל סל תל בונד תשואות (00A)353.91
0
-1.02
-0.38
   
קסם שורט תל בונד צמודות-יתר (602) (00A)2,658.54
0
-0.08
-0.12
   
תכלית ארה"ב (`4Da)17,040.00
0
0.29
4.60
   
תכלית ת"א SMALL MIDCAPי (40a)12,810.00
0
-2.51
0.39
   
תכלית ממונפת תא 25 פי 3 חודשי (60a)1,601.00
0
-7.51
-1.17
   
תכלית ממונפת בחסר תא 25 פי 2 חודשי521.50
0
4.93
0.13
   
קסם ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי (`6Da)14,050.00
0
-8.53
4.93
   
קסם ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי (`6Da)26,600.00
0
-5.27
17.39
   
קסם ממונפת גרמניה DAX 30 GTR פי 3 חודשי (`6Da)9,343.00
0
-16.21
-9.29
   
קסם ממונפת בחסר S&P 500 פי 3 חודשי (`6Da)500.70
0
16.36
-6.48
   
קסם ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 3 חודשי (`6Da)189.70
0
12.45
-19.10
   
קסם ממונפת בחסר גרמניה DAX30 GTR פי 3 חודשי (`6Da)668.50
0
20.97
14.61
   
קסם ארהב S&P SMALL CAP 600 מנוטרלת מטבע (`40a)9,151.00
0
-2.49
0.39
   
קסם ארהב Morningstar Wide Moatי (`4Da)23,210.00
0
-0.98
2.34
   
קסם משולבת (3) מניות ארהב מנוטרלת מטבע (`40a)18,670.00
0
-2.71
3.43
   
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע411.80
0
-4.28
-2.58
   
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע4,094.00
0
-4.10
-2.03
   
פסגות סל US BUYBACK מנוטרלת מטבע 11,390.00
0
-3.80
1.79
   
תכלית STOXX EUROPE 600י (`4Da)1,826.00
0
-1.88
2.07
   
פסגות סל S&P RETAILי (`4Db)16,980.00
0
-0.29
3.60
   
פסגות סל S&P TECHNOLOGYי (`4Db)2,436.00
0
2.22
6.61
   
פסגות סל S&P EM LOW VOLATILITY1,087.00
0
0.28
4.32
   
פסגות סל ממונפת תא 25 פי 3 חודשי1,235.00
0
-6.58
-0.88
   
פסגות סל ממונפת חסר S&P 500 פי3 596.20
0
14.87
-8.32
   
קסם ארהב BUYBACK מנוטרלת מטבע (`40a)11,090.00
0
-4.07
1.84
   
קסם STOXX EUROPE 600י (NTR) מנוטרלת מטבע7,567.00
0
-4.22
-2.16
   
קסם STOXX EUROPE 600י (NTR)י (`4Da)33,620.00
0
-1.03
2.56
   
קסם ארהב BUYBACKי (NTR)י (`4Da)38,850.00
0
-0.18
1.89
   
קסם אירופה STOXX MID 200 מנוטרלת מטבע4,919.00
0
-2.90
-1.32
   
קסם אירופה שקלי (`40a)14,040.00
0
-4.29
-2.02
   
תכלית תל בונד צמודות בנקים (00a)3,157.75
0
-0.17
0.04
   
קסם תל בונד צמודות בנקים (00a)3,153.47
0
-0.13
0.07
   
הראל סל 85/15 מנוטרלות (`20a)11,313.00
0
-1.20
-0.17
   
הראל סל תל בונד צמודות בנקים (00a)315.85
0
-0.22
0.01
   
הראל סל פיננסים ארהב S&P IXMי (`4Da)1,287.00
0
0.31
4.80
   
הראל סל STOXX EUROPE 600י (`4Da)1,845.00
0
-1.70
2.33
   
הראל סל STOXX EUROPE 600 מנוטרלת מטבע420.70
0
-3.93
-2.07
   
הראל סל פיננסים ארהב S&P IXM מנוטרלת מטבע367.20
0
-2.44
3.58
   
הראל סל תנודתיות נמוכה S&P 500 מנוטרלת מטבע787.00
0
-3.10
-0.47
   
תכלאינ פב בנקים7,028.00
0
4.12
8.74
   
תכלית גרמניה MDAXי (`4Da)6,859.00
0
1.02
5.90
   
תכלית גרמניה MIDCAP MDAX מנוטרלת מטבע1,532.00
0
-2.61
-0.20
   
קסם STOXX EUROPE 600 BANKSי (NTR )4,259.00
0
-3.36
1.65
   
קסם גרמניה MID CAP MDAXי (GTR)10,970.00
0
-0.63
3.78
   
קסם גרמניה MID CAP MDAXי (GTR) שקלי2,546.00
0
-2.86
-0.35
   
קסם STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY18,610.00
0
0.98
4.14
   
קסם STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE29,420.00
0
-2.49
-1.67
   
קסם STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS26,980.00
0
-2.49
6.64
   
קסם פיננסים ארה"ב S&P IXMי (`4Da)12,200.00
0
0.66
3.48
   
קסם תעשיה ארה"ב S&Pי (`4Da)26,380.00
0
0.11
2.29
   
קסם ארהב S&P CONSUMER DISCRETIONARY35,970.00
0
-0.06
6.48
   
קסם שוויץ SWISS MARKETי (`4Da)33,060.00
0
-0.75
-0.33
   
תכלית FTSE 250 MIDCAP שקלי1,376.00
0
-3.51
-4.84
   
תכלית S&P MIDCAP 400 שקלי2,400.00
0
-6.54
-4.42
   
הראל סל עולמי כל המדינות MSCIי (`4Da)1,929.00
0
-0.10
3.21
   
הראל סל S&P HEALTH CAREי (`4Da)3,062.00
0
-1.42
4.01
   
הראל סל צריכה ארהב S&P IXRי (`4Da)2,061.00
0
-1.29
-1.34
   
הראל סל מזרח אסיה שקלי (`40a)13,490.00
0
-5.66
-0.66
   
קסם FTSE 250 MIDCAPי (NTR) שקלי (`40a)1,420.00
0
-3.53
-4.63
   
תכלית DJ INTERNET COMPOSITEי (NTR)י שקלי (`40a)361.60
0
0.00
10.78
   
תכלית נאסד"ק ביוטכנולוגיה שקלי (`40a)3,247.00
0
-5.45
2.24
   
תכלית NASDAQ GOLDEN DRAGON CHINA שקלי (`40a)11,080.00
0
-1.69
7.26
   
תכלית IPOX 100 US שקלי (`40a)3,042.00
0
-2.44
4.57
   
קסם STOXX EUROPE 600 BANKSי (`4Da)8,123.00
0
-0.68
3.14
   
תכלית STOXX EUROPE 600 BANKSי (NTR) שקלי (`40a)417.30
0
-3.09
1.76
   
פסגות סל FTSE 250 MIDCAPי (`4Da)10,690.00
0
-0.28
2.69
   
פסגות סל אנרגיה ארה"ב S&Pי (`4Da)2,546.00
0
-5.95
-3.96
   
פסגות סל פיננסים ארהב S&P IXMי (`4Da)1,296.00
0
1.01
5.45
   
פסגות סל יורובנקס (`4Da)930.80
0
-0.43
6.76
   
פסגות סל גרמניה MIDCAP MDAX שקלי (`40a)1,527.00
0
-2.68
-0.39
   
פסגות סל FTSE 250 MIDCAP שקלי (`40a)2,086.00
0
-3.52
-5.78
   
פסגות סל יורובנקס שקלי (`40a)2,115.00
0
-2.98
2.17
   
פסגות סל S&P MIDCAP 400 שקלי (`40a)1,848.00
0
-3.09
-0.54
   
פסגות סל DJ INTERNET COMPOSITE שקלי (`40a)5,117.00
0
-0.52
10.14
   
פסגות סל MIDCAP מפותחות שקלי (`40a)14,080.00
0
-3.43
-1.74
   
פסגות סל BARCLAYS US CREDITי (`0Da)9,352.38
0
0.00
-3.76
   
קסם FTSE 100 שקלי (`40a)7,938.00
0
-3.54
-4.63
   
קסם DJ INTERNET COMPOSITEי (NTR)י שקלי (`40a)3,781.00
0
-0.40
10.72
   
קסם MIDCAP מפותחות שקלי (`40a)14,710.00
0
-2.58
-1.01
   
קסם 85/15 מניות שקלי (`20a)11,279.00
0
-1.28
-0.21
   
הראל סל NTR) MSCI Europe Financial) מנוטרלת מטבע1,238.00
0
-3.13
1.39
   
הראל סל טכנולוגיה S&Pי (`4Da)2,432.00
0
2.01
6.25
   
הראל סל פיננסים אירופה MSCIי (`4Da)523.30
0
-3.79
4.12
   
הראל סל FTSE 250 MIDCAPי שקלי (`40a)1,422.00
0
-3.92
-6.01
   
הראל סל טכנולוגיה S&Pי שקלי (`40a)690.50
0
-1.69
4.99
   
הראל סל MIDCAP חו"ל ישראל שקלי 12,990.00
0
-3.71
-0.69
   
תכלית MIDCAP מפותחות שקלי (`40a)13,670.00
0
-6.18
-3.87
   
תכלית LARGE CAP מפותחות שקלי (`40a)13,830.00
0
-1.50
1.77
   
פסגות סל גלילים3,389.89
0
-1.07
-0.22
   
פסגות סל שחרים (00a)4,661.73
0
-0.82
-0.85
   
פסגות סל דיבידנד ארהב שקלי (`40a)1,442.00
0
-3.09
-0.83
   
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00a)3,157.34
0
-0.17
0.12
   
S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND23,210.00
0
-1.23
-5.61
   
קסם NASDAQ INT BUYBACK שקלי 1,517.00
0
-7.33
-2.00
   
קסם עולמי מפותחות MSCI שקלי5,988.00
0
-3.65
1.98
   
קסם MIDCAP מפותחות (`4Da)13,220.00
0
-3.99
-2.15
   
פסגות סל 90/10 דיבידנד חול שקלי (`10a)10,426.00
0
-1.17
-0.83
   
פסגות סל 80/20 BuyBack עולמי מנוטרלת מטבע10,888.00
0
-1.29
-0.20
   
פסגות סל S&P 1500 Positive Momentum Tiltי ('4Da) 6,844.00
0
0.00
0.00
   
פסגות סל BUYBACK עולמי שקלי (`40a)1,608.00
0
-2.49
2.16
   
פסגות סל דיבידנד אירופה שקלי ('40a)4,078.00
0
-3.57
-0.66
   
תכלית תל בונד מאגר3,414.24
0
-0.60
-0.40
   
קסם תל בונד מאגר3,405.28
0
-0.69
-0.39
   
פסגות מדד רנח תבמ3,407.08
0
-0.86
-0.62
   
הראלס עב מתעור4,469.00
0
-0.60
5.35
   
הראל סל בריאות S&P2,734.00
0
-5.10
2.67
   
הראל סל משקל שווה S&P שקלי4,535.00
0
-6.76
-2.60
   
הראל סל אנרגיה ארה"ב S&P3,696.00
0
-5.83
-4.35
   
הראלס צז מאגר340.80
0
-0.64
-0.38
   
הראלס פט מורכב10,817.00
0
-1.53
-1.18
   
הראלס צא מורכב10,965.00
0
-2.06
-1.54
   
תכלית אריסטוקרט אירופה שקלי157.10
0
-4.21
-2.78
   
תכלית אריסטוקרט בריטניה שקלי191.40
0
-3.58
-5.85
   
תכלית אריסטוקרט S&P 500 שקלי454.60
0
-4.19
0.11
   
תכלית אריסטוקרט משולבת שקלי12,650.00
0
-3.73
-2.32
   
קסם דיבידנד ארה"ב שקלי7,224.00
0
-3.07
-0.22
   
קסם דיבידנד אירופה שקלי2,240.00
0
-3.86
-1.45
   
קסם יורוסטוקס בנקים שקלי1,434.00
0
-3.95
3.76
   
קסם חסר תל בונד תשואות3,067.00
0
1.93
1.04
   
קסם 80/20 חו"ל שקלי (`20a)11,095.00
0
-1.62
-0.67
   
פסגות סל בנקים אזוריים ארהב (`4Da)7,112.00
0
4.05
8.45
   
פסגות סל פיננסים ארהב S&P שקלי (`40a)3,481.00
0
-2.87
3.36
   
תכלמר קיד דאריס1,690.00
0
0.00
2.61
   
קסםסמ ‭45
 ממור13,110.00
0
0.08
2.74
   
הראלס צב מורכב13,000.00
0
-0.38
2.60
   
פסג מדד קנא ספצ2,048.00
0
-1.35
-1.06
   
פסג מדד ריא סקט12,930.00
0
0.62
5.64
   
הראלס עא מורכב12,430.00
0
-1.11
2.81
   
קסםסמ קפג טפ‭302,549.30
0
-1.91
-3.06
   
תכלמר קכב ארקו9,016.79
0
1.66
-1.76
   
תכלאינ פא נפטשק552.00
0
-9.74
-5.38
   
תכלאינ פה בבקשק10,980.00
0
-4.19
1.48
   
תכלגל פז פטסמבש3,484.00
0
-3.57
4.44
   
פסג מדד רעה תעש8,326.00
0
-0.51
3.85
   
פסג מדד רעו צרכ10,620.00
0
-0.09
7.59
   
פסג מדד רפב תלב3,427.70
0
-0.87
-0.35
   
פסג מדד רפג תל43,200.13
0
-0.61
-0.19
   
פסג מדד רפד תל63,324.50
0
-0.66
-0.26
   
פסג מדד רפה תבש3,737.20
0
-0.88
-0.85
   
פסג מדד רפח שחב4,323.86
0
-0.58
-0.63
   
פסג מדד רצו טאש2,750.00
0
-1.54
5.36
   
פסג מדד רצז ברש2,806.00
0
-5.07
2.93
   
פסג מדד רצט תבמ3,306.07
0
-0.13
-0.11
   
פסג מדד ריב סצד11,580.00
0
-0.52
2.84
   
פסג מדד רלה סקש13,910.00
0
-3.00
3.04
   
תכלגל צא תברמשת3,305.71
0
-0.13
-0.17
   
קסםסמ קעד רפוספ2,974.00
0
-1.85
3.34
   
קסםחס קפב שחר‭+5,173.66
0
1.66
1.66
   
קסםסמ קפד תברמש3,299.29
0
-0.12
-0.09
   
קסםסמ ‭46
 ממור11,030.00
0
-3.25
-0.99
   
קסםסמ ‭47
 ממור13,140.00
0
-0.23
5.04
   
הראלס צח ריבית329.97
0
-0.16
-0.12
   
הראלס ק קונצר356.00
0
-2.01
-3.44
   
הראלס קג מורכב13,850.00
0
-3.48
1.76
   
הראלס צד דיביד1,479.00
0
-4.33
-0.87
   
הראלס צט מחזור3,770.00
0
-0.32
7.22
   
הראלס קב צריכה2,071.00
0
-4.56
-2.77
   
תכלאינ ק בריארש2,788.00
0
-5.01
3.22
   
תכלאינ קד תעארש2,269.00
0
-3.20
2.39
   
תכלאינ קיד אצרש12,550.00
0
-3.91
2.20
   
תכלאינ קכ ספתחב14,510.00
0
-2.22
-2.49
   
תכלאינ קכב שדצא10,590.00
0
-0.19
7.70
   
פסג מדד רפו גלנ2,813.44
0
-0.03
-0.01
   
פסג מדד רפט שחא6,282.25
0
-1.34
-1.39
   
פסג מדד רצב ממש4,110.65
0
-0.64
-0.68
   
פסג מדד רצ גליב2,726.41
0
-0.27
-0.03
   
פסג מדד רלו צרש12,380.00
0
-3.96
1.31
   
פסג מדד רמג מחמ10,035.00
0
-0.85
-1.50
   
פסג מדד רפא צכש2,883.00
0
-4.03
5.45
   
פסג מדד רצה צאש2,085.00
0
-4.92
-2.98
   
פסג מדד שג ביבש392.00
0
-3.28
1.19
   
פסג מדד שא ביבר1,402.00
0
-3.11
-0.14
   
קסםסמ ‭48
 ממור10,294.00
0
0.00
-0.70
   
תכ.ספרד.ש 192.00
0
-7.25
-2.04
   
תכ.קאק‭.40
ש 10,180.00
0
-3.87
-1.74
   
תכ.גלעולם.ש 5,860.00
0
-3.81
1.21
   
פס.מש.פינבנק.ש 14,080.00
0
-1.68
3.83
   
פס.בנקארהבנטו.ש1,782.00
0
0.56
6.45
   
תכ.סלקטפינ 2,323.00
0
-2.76
3.89
   
תכ.מש‭.3
מניעלמ10,590.00
0
-4.34
-0.94
   
תכ.מש.מניארפ.ש 10,300.00
0
-5.24
-3.56
   
תכ.מש.בריבטכנ.ש10,380.00
0
-5.38
2.57
   
הר.מש.פיננסי.ש 12,190.00
0
-2.56
2.78
   
פס.סטוקס‭.50
ש 3,583.00
0
-5.36
-2.08
   
פס.מש.פינבנק 14,300.00
0
1.78
6.16
   
פס.מש‭.3
פנעולמ13,080.00
0
-1.51
3.65
   
תכ.אינפינאר 8,353.00
0
-0.08
4.52
   
תכ.ספ‭.5
ש 4,636.00
0
-3.68
2.07
   
תכ.איננסדק.ש 6,671.00
0
-3.04
5.75
   
תכ.אינתבלצ 3,487.00
0
-0.81
-0.62
   
תכ.אינדקס‭.30
ש12,270.00
0
-6.19
-4.22
   
קס.טכנולוגיהספ 2,423.00
0
2.06
6.04
   
קס.צריכהספ 2,003.00
0
-3.10
-3.61
   
קס.תלבנדלאצמוד 3,474.22
0
-0.74
-0.28
   
קס.אגקונצ‭.1-3
12,719.00
0
-0.63
-1.10
   
קס.אגקונצ‭.3-7
15,820.00
0
-0.97
-2.24
   
קס.תאבנקים‭(2)
18,920.00
0
-3.47
-1.82
   
תכ.אינטכאר.ש 2,769.00
0
-1.46
4.85
   
תכ.אינצריאר 7,724.00
0
-1.32
-1.11
   
תכ.אינבריאר 10,310.00
0
-1.72
4.48
   
תכ.אינסטאו.ש 1,046.00
0
-5.77
0.77
   
תכ.אינסטבר.ש 1,153.00
0
-7.83
-5.41
   
תכ.אינסטנד.ש 282.90
0
-5.70
-6.29
   
תכ.סייבר 1,199.00
0
6.77
10.51
   
תכ.אינתבתשש 3,656.12
0
-0.66
-0.39
   
תכ.אינאנרגספ 3,783.00
0
-6.13
-4.49
   
הר.בונדלא-צמוד 348.88
0
-0.71
-0.60
   
הר.בונד-תשואה 365.56
0
-0.70
-0.39
   
הר.צריכהמחזור.ש2,955.00
0
-3.43
5.84
   
הר.בנק-אזורי.ש 1,817.00
0
1.17
7.01
   
הר.דיבסטוק‭.30
4,248.00
0
-4.54
-0.89
   
הר.יורוסטוק‭.506,815.00
0
-4.86
-2.00
   
הר.סייבר.ש 326.50
0
2.54
7.58
   
הר.כל-המדינות.ש517.90
0
-4.31
0.96
   
הר.נאסדק‭.Q50
ש475.90
0
-1.63
4.82
   
הר.סייבר 1,191.00
0
6.15
9.67
   
קס.ביגיטקדולרי 9,665.00
0
1.91
4.91
   
קס.בנקאזורארהב 7,125.00
0
4.76
8.99
   
פס.אירופהויז.ש 3,872.00
0
-4.54
-1.53
   
פס.גרמניהויז.ש 3,258.00
0
-4.90
-2.48
   
פס.יפןויז.ש 4,376.00
0
-4.31
-3.08
   
פס.אייבוקסחמש.ש1,155.00
0
-0.50
-1.03
   
פס.ברקליסשלוש.ש1,515.30
0
-0.02
-0.49
   
פס.ברקליסחמש.ש 2,020.30
0
-0.47
-1.36
   
פס.ברקליסעשר.ש 2,826.00
0
-1.46
-2.20
   
פס.ברקליסבינו.ש2,534.20
0
-1.12
-1.97
   
פס.ברקליסחמש 7,235.08
0
2.58
0.06
   
פס.תלבנדתשואותש3,650.25
0
-0.60
-0.39
   
קס.אגקונצדו‭3-75,715.42
0
2.22
-0.75
   
קס.מש.אגחקונצ.ש10,085.00
0
-1.12
-1.99
   
הר.אייבוקס‭.3-7159.29
0
-1.00
-1.39
   
הר.אייבוקס‭3-7
577.57
0
3.18
0.15
   
פס.מש.קונצרני.ש10,320.00
0
0.00
0.41
   
פס.מש.קנצרנ‭.1010,057.00
0
-0.82
-0.58
   
פס.ברקליסבינוני9,201.56
0
2.62
0.00
   
קס.ספתנודיב.ש 6,935.00
0
-4.15
-4.20
   
קס.רפואהספ.ש 8,506.00
0
-5.20
2.08
   
קס.נסדקביוטכ.ש 3,382.00
0
-5.43
2.77
   
פס.תרופותדולרי 2,009.00
0
-1.03
1.67
   
פס.דבלאתנודתי.ש1,905.00
0
-4.65
-3.79
   
פס.דיבלאתנודתי 6,766.00
0
-2.04
-3.82
   
תכ.ספ5תננדבג.ש 1,907.00
0
-5.78
-3.93
   
תכ.ספ5תננדבג 6,833.00
0
-1.13
-2.58
   
תכ.ספ5תנדנמכ 14,480.00
0
0.63
-1.56
   
קס.חסריתר‭50
 7,612.00
0
1.10
-0.94
   
קס.תרופותדולרי 2,022.00
0
-0.98
1.61
   
תכ.תעשארהב 8,469.00
0
0.30
3.56
   
תכ.ספתעשנשק 5,393.00
0
2.08
6.56
   
פס.מסיעולמי.ש 2,461.00
0
-4.43
0.86
   
קס.מסיאולקנטר.ש2,472.00
0
-4.33
0.77
   
קס.מש‭.6
אגח‭.110,295.00
0
-1.01
1.33
   
תכ.מסיכלעלמ.ש 247.80
0
-4.18
1.64
   
קס.יתר‭150
 9,925.00
0
-6.54
-2.12
   
פס‭SME150.
 1,028.00
0
-2.93
1.08
   
הר.בונד-שקלי ‭5372.66
0
-0.83
-0.91
   
פס.בונדשקלי‭50
3,724.25
0
-0.86
-0.91
   
קס.בונד.שקלי‭3-3,767.87
0
-0.56
-0.16
   
קס.בונד.צמוד‭3-3,346.84
0
-0.40
0.13
   
קס.בונד.שקלי‭503,723.66
0
-0.91
-0.78
   
ק.בונד.גלובל 3,728.22
0
-0.47
0.34
   
פס.בונדצמוד‭15
3,346.40
0
-1.53
0.00
   
תכ.תלבנדגלבל 3,733.30
0
-0.22
0.00
   
פס.בונדצמוד3 3,331.90
0
0.00
0.00
   
פס.בונדצמוד5 3,347.67
0
-0.39
0.00
   
פס.בונדגלובל 3,724.87
0
-0.57
0.00
   
הר.בונד-גלובל 372.87
0
-0.47
0.00
   
תכ.תלבנדשקל‭0-33,777.64
0
0.03
0.00
   
תכ.תלבנדשקל‭5-13,732.86
0
-1.25
0.00
   
פס.בונדשקלי‭15
3,726.72
0
-1.38
0.00
   
פס.בונדשקלי5 3,768.73
0
-0.55
0.00
   
תכ.תלבנדשקל‭3-53,766.00
0
-0.62
0.00
   
פס.בונדשקלי3 3,775.68
0
-0.03
0.00
   
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן