TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 61 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
אי.ב.אי. סל שקלי ר.קבועה מ 2-5 פטורה131.56131.56
0.19
-0.34
-4.55
איביאי 00 243.519/05/22
אי.בי.אי 10/90פטורה124.44124.44
-0.38
-1.72
-3.85
איביאי 1A 116.919/05/22
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"לפטורה26.6226.62
-0.08
-0.26
-2.99
איביאי 0D 201.218/05/22
אי.בי.אי אג"ח פלוספטורה1,265.271,265.27
-0.72
-2.61
-4.98
איביאי 1A 941.219/05/22
אי.בי.אי אגח $בינלאומיפטורה94.7894.78
0.61
0.38
2.66
איביאי 0D 1122.618/05/22
אי.בי.אי אגח יורו בינלאומיפטורה93.7293.72
0.37
0.61
-3.94
איביאי 0D 11.318/05/22
אי.בי.אי ביוטכנלוגיהמעורבת156.83156.83
-1.55
-2.19
-9.49
איביאי 4D 218.518/05/22
אי.בי.אי גלובל אקוויטי פטורה177.39177.39
-1.81
-5.02
-12.50
איביאי 4D 58.318/05/22
אי.בי.אי יתרפטורה1,219.821,219.82
-2.41
-10.18
-12.54
איביאי 4A 116.519/05/22
אי.בי.אי כספית פטורהפטורה134.61134.61
-0.02
-0.02
-0.03
איביאי 00 1505.419/05/22
אי.בי.אי מדדית ללא מניותפטורה144.39144.39
-0.15
-1.41
-2.72
איביאי 00 164.519/05/22
אי.בי.אי מדינה עד 3 שניםפטורה105.35105.35
-0.65
-2.14
-3.37
איביאי 00 9619/05/22
אי.בי.אי מחקה Solactive Electronic Paymentפטורה68.8368.83
-1.04
-10.28
-24.78
איביאי 4D  18/05/22
אי.בי.אי מניותפטורה256.30256.30
-2.63
-9.35
-11.57
איביאי 4A 166.719/05/22
אי.בי.אי מניות חו"לחייבת80.4580.45
-1.93
-5.59
-8.70
איביאי 4D 296.618/05/22
אי.בי.אי מק"מפטורה118.68118.68
-0.02
0.04
-0.15
איביאי 00 234.919/05/22
אי.בי.אי נוגהפטורה3,298.813,298.81
-0.68
-2.48
-4.43
איביאי 2B 386.219/05/22
אי.בי.אי נטע אגח מדינהפטורה1,257.581,257.58
-0.02
-1.39
-4.23
איביאי 2B 1140.419/05/22
אי.בי.אי סיוןפטורה476.78476.78
-0.39
-3.22
-4.42
איביאי 5E 96.119/05/22
אי.בי.אי סל (ת"א 75)פטורה270.62270.62
-3.44
-10.97
-7.00
איביאי 4A 153.519/05/22
אי.בי.אי סל ת"א 100 פטורה199.79199.79
-2.60
-8.09
-5.85
איביאי 4A 108.819/05/22
אי.בי.אי סל ת"א 25פטורה419.43419.43
-2.26
-7.01
-5.31
איביאי 4A 142.819/05/22
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקיםפטורה107.77107.77
-0.02
-1.38
-2.58
איביאי 00 108.519/05/22
אי.בי.אי פולאריס ערך גלובפטורה152.16152.16
-2.57
-9.43
-11.47
איביאי 4D 71.919/05/22
אי.בי.אי שקל קצרפטורה114.27114.27
-0.03
-0.27
איביאי 00 96.819/05/22
אי.בי.אי ת"א 100פטורה  
-
איביאי 4A 49.6 
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורגפטורה120.11120.11
-0.36
-1.91
-5.04
איביאי 0B 192.619/05/22
אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $פטורה105.82105.82
-
-0.02
-3.31
איביאי 0D 22.718/05/22
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינהפטורה1,123.491,123.49
-0.52
-2.26
-4.91
איביאי 1A 237.219/05/22
אי.בי.אי. גיאפטורה2,683.912,683.91
-0.62
-2.35
-3.83
איביאי 2B 360.819/05/22
אי.בי.אי. מדינה + 10פטורה136.53136.53
-0.12
-1.29
-3.37
איביאי 1A 487.619/05/22
אי.בי.אי. מחקה משולבתפטורה114.01114.01
-0.18
-2.21
-7.04
איביאי 2A 25.519/05/22
אי.בי.אי. סיןפטורה165.85165.85
-1.49
-2.23
-12.17
איביאי 4D 33.818/05/22
אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעורריםפטורה102.72102.72
-1.68
-3.45
-11.06
איביאי 4D 79.618/05/22
אי.בי.אי. סל NASDAQ 100פטורה401.81401.81
-4.29
-10.32
-21.22
איביאי 4D 305.718/05/22
אי.בי.אי. סל S&P 500פטורה270.97270.97
-3.29
-7.40
-10.65
איביאי 4D 157.818/05/22
אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"חפטורה212.81212.81
-4.15
-9.24
-22.97
איביאי 4B 24.318/05/22
אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזןפטורה119.18119.18
0.30
-1.45
-6.42
איביאי 00 583.919/05/22
אי.בי.אי. סל מק"מפטורה  
-
איביאי 00 45.4 
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים פטורה146.75146.75
0.41
-1.89
-6.93
איביאי 00 41719/05/22
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 פטורה116.93116.93
0.08
-1.28
-2.08
איביאי 00 45.919/05/22
אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשלפטורה111.27111.27
0.02
-0.01
-0.12
איביאי 00 60.419/05/22
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 פטורה146.96146.96
0.07
-2.27
-6.62
איביאי 00 143.219/05/22
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקהפטורה142.01142.01
-0.06
-2.24
-5.71
איביאי 00 17.319/05/22
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 פטורה139.27139.27
-
-2.25
-6.12
איביאי 00 49.119/05/22
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתרפטורה134.42134.42
-0.38
-2.48
-4.84
איביאי 00 107.219/05/22
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודותפטורה132.61132.61
-0.12
-2.33
-5.76
איביאי 00 115.619/05/22
אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקהפטורה152.52152.52
-0.51
-1.22
-5.44
איביאי 00 184.119/05/22
אי.בי.אי. ריבית משתנהפטורה128.52128.52
-0.37
-0.66
-1.31
איביאי 00 112.619/05/22
אי.בי.אי. תיק אג"ח כלליפטורה116.49116.49
-0.11
-1.56
-5.15
איביאי 0B 70.519/05/22
אי.בי.אי. תל בונד מאגרפטורה113.51113.51
-0.39
-1.94
-5.14
איביאי 0A 38.619/05/22
איביאי אגח ללא מניותפטורה176.71176.71
-0.23
-1.37
-4.03
איביאי 0B 50319/05/22
איביאי אג"ח גלובליפטורה46.7146.71
0.58
0.62
3.43
איביאי 0D 141.418/05/22
איביאי אירופהפטורה  
-
איביאי 4D 27.8 
איביאי זיקה לקנאביס ישראלפטורה30.9130.91
-1.78
-10.20
-20.11
איביאי 4C  19/05/22
איביאי מק"מ פלוספטורה130.50130.50
-0.22
-0.67
-0.90
איביאי 1A 832.419/05/22
איביאי סל 10/90פטורה135.63135.63
-0.37
-2.64
-5.88
איביאי 1A 6619/05/22
איביאי סל 20/80פטורה137.65137.65
-0.67
-3.29
-5.78
איביאי 2A 45.119/05/22
איביאי סל אירופה מגודרת מט"חפטורה154.49154.49
-1.18
-1.81
-11.26
איביאי 4B 155.418/05/22
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+פטורה153.28153.28
0.52
-2.22
-11.44
איביאי 00 205.819/05/22
איביאי שקליםפטורה375.48375.48
-0.45
-1.12
-4.22
איביאי 00 158.319/05/22
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן