TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 67 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה113.43113.43
0.09
0.19
-0.70
אקסלנס 1A 82502/07/20
MORE שקלית מדינה ללא מניותפטורה152.87152.87
0.17
0.26
-0.55
מיטב 00 545.502/07/20
אי.בי.אי שקל קצרפטורה114.40114.40
0.03
0.05
-0.20
איביאי 00 96.802/07/20
אי.בי.אי. מחקה משולבתפטורה112.97112.97
0.30
0.61
-2.98
איביאי 2A 25.502/07/20
איביאי מק"מ פלוספטורה127.98127.98
0.03
0.09
-1.64
איביאי 1A 832.402/07/20
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלתפטורה441.71441.71
0.11
0.18
-0.90
אלומות ספרינט 00 363.302/07/20
אלטשולר שחם מק"מ פלוספטורה114.62114.62
0.16
0.33
-0.68
אלטשולר - שחם 1A 680.802/07/20
אנליסט אג"ח שקליתפטורה338.97338.97
-
0.11
אנליסט 00 2714.302/07/20
אפסילון מק"מ פרימיוםפטורה125.98125.98
0.29
0.70
-3.40
אפסילון 1A 6102/07/20
אפסילון שקליםפטורה207.01207.01
0.42
1.16
-4.45
אפסילון 00 50.202/07/20
אפסילון שקלית 25/75פטורה165.08165.08
0.46
1.13
-11.58
אפסילון 20 27001/07/20
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה47.4146.94
0.19
0.71
-2.90
אקסלנס 2B 34.901/07/20
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה141.75141.75
0.11
0.09
-1.03
אקסלנס 0A 369.602/07/20
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה106.20106.20
0.21
0.38
-0.98
אקסלנס 0A 1915.702/07/20
אקסלנס מחלקתחייבת122.55122.55
0.33
0.71
-2.61
אקסלנס 1B 48.202/07/20
אקסלנס ריבית משתנהפטורה93.2593.25
0.21
0.45
-3.05
אקסלנס 0A 51.802/07/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה137.66137.66
0.85
1.44
-5.92
אקסלנס 1A 41.702/07/20
דש מק"מ פלוספטורה112.30112.30
0.25
0.50
-2.65
דש קרנות נאמנות 1A 106.502/07/20
דש תיק שקלי ללא מניותפטורה113.45113.45
0.14
0.23
-1.18
דש קרנות נאמנות 0A 768.302/07/20
הראל מק"מ פלוספטורה108.27108.27
0.09
0.33
-2.38
הראל-פיא 1A 12702/07/20
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת117.58117.58
0.51
0.92
-5.76
הראל-פיא 2A 9.202/07/20
יובנק שקלית מנוהלתחייבת460.05460.05
0.33
0.62
-1.58
יובנק 1A 25902/07/20
ילין לפידות (!) מד"פ שקליפטורה129.04129.04
0.43
0.77
-2.71
ילין לפידות 00 67.102/07/20
ילין לפידות 20/90פטורה137.17137.17
0.29
0.59
-2.24
ילין לפידות 2A 290.702/07/20
ילין לפידות ריבית משתנהפטורה124.54124.54
0.24
0.52
-2.14
ילין לפידות 10 105.602/07/20
ישיר ריבית משתנה BAVפטורה111.87111.87
0.28
0.47
-1.09
ישיר 0A 129.902/07/20
כלל מק"מ + 10 אנרגיהפטורה133.16133.16
0.44
0.74
-4.24
כלל פיננסים 1A 403.301/07/20
כלל מק"מ 20/95פטורה121.47121.47
0.12
0.26
-1.08
כלל פיננסים 2A 626.502/07/20
כלל ריבית משתנה פלטינוםפטורה116.15116.15
0.25
0.46
-2.30
כלל פיננסים 0A 58.502/07/20
כלל שקלים מנוהלתחייבת1,241.451,241.45
0.39
0.64
-3.66
כלל פיננסים 0A 10202/07/20
כלל שקלית +15חייבת6,460.296,460.29
0.37
0.67
-5.52
כלל פיננסים 2A 5802/07/20
כלל שקלית 0-2 שנים פלוסחייבת154.99154.99
0.21
0.37
-5.72
כלל פיננסים 1A 144.102/07/20
כרמים שקליתפטורה110.59110.59
0.11
0.45
-0.99
אלומות ספרינט 1A 18.302/07/20
מאור לוסקי שקליתפטורה80.8980.89
-
-7.89
אלומות ספרינט 1A 50.628/06/20
מגדל אפיקים 20/90פטורה157.14157.14
0.17
0.30
-2.49
מגדל 2C 8102/07/20
מגדל אפיקים פרימיוםפטורה126.18126.18
0.10
0.49
-0.55
מגדל 3D 68.901/07/20
מגדל אפיקים תשואות 10/95פטורה189.53189.53
0.49
0.81
-4.43
מגדל 1C 23.801/07/20
מגדל מק"מ +10פטורה119.70119.70
0.37
0.67
-3.33
מגדל 1A 142.402/07/20
מגדל ריבית משתנה ממשלתיתפטורה152.35152.34
0.40
0.79
-4.59
מגדל 1A 33.202/07/20
מגדל ריבית משתנה פרימיום פטורה130.10130.10
0.26
0.49
-0.66
מגדל 0A 31.602/07/20
מגדל שער מיועדפטורה143.04143.04
0.16
0.25
-2.14
מגדל 1A 267.502/07/20
מגדל שער מיועד רבעוניפטורה116.35116.35
0.12
0.17
-1.35
מגדל 1A 106.602/07/20
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 פטורה306.42306.42
0.15
0.24
-0.79
מגדל 1A 973.602/07/20
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמהפטורה158.80158.79
0.68
1.43
-4.82
מיטב 2B 428.702/07/20
מיטב שקליתחייבת232.64232.64
0.31
0.64
-3.04
מיטב 1A 81.302/07/20
מיטב שקלית 20/80פטורה192.76192.76
0.50
0.99
-3.07
מיטב 2A 972.602/07/20
מרכנתיל שקלית 10/90פטורה216.08216.08
0.35
0.68
-1.54
מרכנתיל 1A 65.602/07/20
סיגמא שיקליתפטורה131.45131.45
0.19
0.37
-1.65
סיגמא 1A 4.602/07/20
פסגות שקלית 10/90פטורה1,208.661,208.66
0.35
0.74
-3.08
פסגות 1A 134.202/07/20
פסגות Scenario לריבית עולהפטורה122.23122.23
0.40
0.83
-5.38
פסגות 0A 254.402/07/20
פסגות בטא שקלי ללא מניותפטורה284.25284.25
0.69
0.95
-4.67
פסגות 0A 108.602/07/20
פסגות מק"מ 10/10/80פטורה126.08126.08
0.45
1.07
-3.94
פסגות 1A 27.802/07/20
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"לפטורה128.03128.03
0.27
0.47
-1.21
פסגות 1A 188.102/07/20
פסגות מק"מ 20/80פטורה111.49111.49
0.30
0.82
-4.54
פסגות 2A 82.802/07/20
פסגות מק"מ פלוס ללא מניותפטורה119.42119.42
-0.03
0.08
1.89
פסגות 0A 282.101/07/20
פסגות עוקבת תל בונד שקליפטורה148.05148.05
0.51
1.02
-5.57
פסגות 00 226.402/07/20
פסגות צמודה מנוהלתפטורה115.55115.55
0.37
0.31
-4.86
פסגות 00 201/07/20
פסגות ריבית משתנה + 10פטורה112.69112.69
0.60
0.70
-4.76
פסגות 1A 29.601/07/20
פסגות ריבית משתנה מנוהלתפטורה105.04105.04
0.17
0.34
-0.86
פסגות 0A 17.102/07/20
פסגות תיק שקליפטורה137.26137.26
0.21
0.23
0.39
פסגות 0A 827.202/07/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה135.47135.47
0.07
-0.04
2.09
אקסלנס 00 139.602/07/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה126.68126.68
0.72
1.51
-5.22
אקסלנס 1A 249.602/07/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה109.04109.04
0.23
0.34
-4.43
אקסלנס 00 364.602/07/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה121.26121.26
0.23
0.40
-1.69
אקסלנס 00 164.702/07/20
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות פטורה95.2095.20
0.01
0.03
-0.45
רוטשילד 0A 86.802/07/20
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתייםפטורה127.36127.36
0.15
0.30
-0.24
מיטב 00 8.902/07/20
תמיר פישמן ריבית משתנה + 10פטורה102.09102.09
0.97
1.84
-7.89
תמיר פישמן 1A 29.402/07/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן