TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 67 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה113.77113.77
-
0.01
1.49
אקסלנס 1A 82510/10/19
MORE שקלית מדינה ללא מניותפטורה153.16153.16
-
0.04
5.49
מיטב 00 545.510/10/19
אי.בי.אי שקל קצרפטורה114.58114.58
-
0.01
1.41
איביאי 00 96.810/10/19
אי.בי.אי. מחקה משולבתפטורה115.15115.15
-
0.02
8.77
איביאי 2A 25.510/10/19
איביאי מק"מ פלוספטורה129.88129.88
-
1.31
איביאי 1A 832.410/10/19
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלתפטורה443.95443.95
-
0.09
6.75
אלומות ספרינט 00 363.310/10/19
אלטשולר שחם מק"מ פלוספטורה114.64114.64
-
-0.08
1.84
אלטשולר - שחם 1A 680.810/10/19
אנליסט אג"ח שקליתפטורה338.47338.47
-
0.04
0.38
אנליסט 00 2714.310/10/19
אפסילון מק"מ פרימיוםפטורה128.84128.84
-
-0.12
5.88
אפסילון 1A 6110/10/19
אפסילון שקליםפטורה212.52212.52
-
0.16
9.64
אפסילון 00 50.210/10/19
אפסילון שקלית 25/75פטורה171.21171.21
-
-0.38
4.02
אפסילון 20 27007/10/19
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה47.9347.46
-
-0.21
6.29
אקסלנס 2B 34.907/10/19
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה142.79142.79
-
0.20
3.92
אקסלנס 0A 369.610/10/19
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה106.84106.84
-
0.19
4.41
אקסלנס 0A 1915.710/10/19
אקסלנס מחלקתחייבת126.54126.54
-
0.13
-0.31
אקסלנס 1B 48.210/10/19
אקסלנס ריבית משתנהפטורה95.7695.76
-
-0.06
1.02
אקסלנס 0A 51.810/10/19
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה144.98144.98
-
0.09
6.25
אקסלנס 1A 41.710/10/19
דש מק"מ פלוספטורה115.52115.52
-
-0.08
1.72
דש קרנות נאמנות 1A 106.510/10/19
דש תיק שקלי ללא מניותפטורה114.75114.75
-
0.07
3.06
דש קרנות נאמנות 0A 768.310/10/19
הראל מק"מ פלוספטורה110.61110.61
-
-0.05
1.72
הראל-פיא 1A 12710/10/19
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת123.47123.47
-
0.19
7.24
הראל-פיא 2A 9.210/10/19
יובנק שקלית מנוהלתחייבת465.58465.58
-
-0.02
4.64
יובנק 1A 25910/10/19
ילין לפידות (!) מד"פ שקליפטורה131.64131.64
-
0.09
5.40
ילין לפידות 00 67.110/10/19
ילין לפידות 20/90פטורה139.30139.30
-
0.14
5.03
ילין לפידות 2A 290.710/10/19
ילין לפידות ריבית משתנהפטורה126.39126.39
-
0.13
3.13
ילין לפידות 10 105.610/10/19
ישיר ריבית משתנה BAVפטורה112.41112.41
-
0.08
1.27
ישיר 0A 129.910/10/19
כלל מק"מ + 10 אנרגיהפטורה136.82136.82
-
0.15
9.19
כלל פיננסים 1A 403.307/10/19
כלל מק"מ 20/95פטורה122.49122.49
-
0.14
4.66
כלל פיננסים 2A 626.510/10/19
כלל ריבית משתנה פלטינוםפטורה118.16118.16
-
-0.11
-0.32
כלל פיננסים 0A 58.510/10/19
כלל שקלים מנוהלתחייבת1,278.371,278.37
-
0.03
5.38
כלל פיננסים 0A 10210/10/19
כלל שקלית +15חייבת6,713.996,713.99
-
0.26
6.93
כלל פיננסים 2A 5810/10/19
כלל שקלית 0-2 שנים פלוסחייבת163.11163.11
-
-0.11
2.68
כלל פיננסים 1A 144.110/10/19
כרמים שקליתפטורה111.90111.90
-
-0.09
1.04
אלומות ספרינט 1A 18.310/10/19
מאור לוסקי שקליתפטורה86.6586.65
-
0.17
5.52
אלומות ספרינט 1A 50.610/10/19
מגדל אפיקים 20/90פטורה160.24160.24
-
0.23
1.63
מגדל 2C 8110/10/19
מגדל אפיקים פרימיוםפטורה125.59125.59
-
0.24
3.48
מגדל 3D 68.907/10/19
מגדל אפיקים תשואות 10/95פטורה195.71195.71
-
0.30
7.52
מגדל 1C 23.807/10/19
מגדל מק"מ +10פטורה122.15122.15
-
0.16
5.90
מגדל 1A 142.410/10/19
מגדל ריבית משתנה ממשלתיתפטורה157.53157.52
-
0.20
6.14
מגדל 1A 33.210/10/19
מגדל ריבית משתנה פרימיום פטורה130.64130.64
-
-0.02
0.34
מגדל 0A 31.610/10/19
מגדל שער מיועדפטורה146.13146.13
-
0.01
2.97
מגדל 1A 267.510/10/19
מגדל שער מיועד רבעוניפטורה118.03118.03
-
0.02
4.47
מגדל 1A 106.610/10/19
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 פטורה308.45308.45
-
0.01
1.49
מגדל 1A 973.610/10/19
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמהפטורה164.58164.58
-
0.10
7.99
מיטב 2B 428.710/10/19
מיטב שקליתחייבת239.46239.46
-
0.10
6.09
מיטב 1A 81.310/10/19
מיטב שקלית 20/80פטורה195.50195.50
-
0.05
5.84
מיטב 2A 972.610/10/19
מרכנתיל שקלית 10/90פטורה217.86217.86
-
0.11
5.44
מרכנתיל 1A 65.610/10/19
סיגמא שיקליתפטורה132.25132.25
-
-0.02
6.70
סיגמא 1A 4.610/10/19
פסגות שקלית 10/90פטורה1,235.391,235.39
-
0.13
5.92
פסגות 1A 134.210/10/19
פסגות Scenario לריבית עולהפטורה128.57128.57
-
0.01
6.20
פסגות 0A 254.410/10/19
פסגות בטא שקלי ללא מניותפטורה292.54292.54
-
-0.09
5.99
פסגות 0A 108.610/10/19
פסגות מק"מ 10/10/80פטורה129.47129.47
-
0.12
6.24
פסגות 1A 27.810/10/19
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"לפטורה129.08129.08
-
-0.02
5.05
פסגות 1A 188.110/10/19
פסגות מק"מ 20/80פטורה116.11116.11
-
0.04
7.06
פסגות 2A 82.810/10/19
פסגות מק"מ פלוס ללא מניותפטורה118.01118.01
-
0.49
3.04
פסגות 0A 282.107/10/19
פסגות עוקבת תל בונד שקליפטורה154.98154.98
-
0.07
7.04
פסגות 00 226.410/10/19
פסגות צמודה מנוהלתפטורה120.92120.92
-
0.18
5.10
פסגות 00 207/10/19
פסגות ריבית משתנה + 10פטורה115.44115.44
-
0.14
10.34
פסגות 1A 29.607/10/19
פסגות ריבית משתנה מנוהלתפטורה105.75105.75
-
-0.03
0.42
פסגות 0A 17.110/10/19
פסגות תיק שקליפטורה136.24136.24
-
0.15
6.11
פסגות 0A 827.210/10/19
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה131.78131.78
-
0.33
8.92
אקסלנס 00 139.610/10/19
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה133.61133.61
-
-0.18
7.97
אקסלנס 1A 249.610/10/19
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה114.70114.70
-
-0.01
4.70
אקסלנס 00 364.610/10/19
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה122.61122.61
-
0.25
5.81
אקסלנס 00 164.710/10/19
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות פטורה95.6495.64
-
-0.03
0.48
רוטשילד 0A 86.810/10/19
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתייםפטורה127.06127.06
-
0.13
4.22
מיטב 00 8.910/10/19
תמיר פישמן ריבית משתנה + 10פטורה108.48108.48
-
0.31
4.07
תמיר פישמן 1A 29.410/10/19
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן