TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 67 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה114.62114.62
0.03
0.34
0.34
אקסלנס 1A 82516/01/20
MORE שקלית מדינה ללא מניותפטורה154.17154.17
0.03
0.30
0.30
מיטב 00 545.516/01/20
אי.בי.אי שקל קצרפטורה114.70114.70
-0.01
0.06
0.06
איביאי 00 96.816/01/20
אי.בי.אי. מחקה משולבתפטורה117.28117.28
0.09
0.72
0.72
איביאי 2A 25.516/01/20
איביאי מק"מ פלוספטורה130.29130.29
0.05
0.13
0.13
איביאי 1A 832.416/01/20
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלתפטורה447.20447.20
0.03
0.33
0.33
אלומות ספרינט 00 363.316/01/20
אלטשולר שחם מק"מ פלוספטורה115.67115.67
0.05
0.23
0.23
אלטשולר - שחם 1A 680.816/01/20
אנליסט אג"ח שקליתפטורה338.59338.59
-
אנליסט 00 2714.316/01/20
אפסילון מק"מ פרימיוםפטורה131.09131.09
0.05
0.51
0.51
אפסילון 1A 6116/01/20
אפסילון שקליםפטורה218.13218.13
0.12
0.69
0.69
אפסילון 00 50.216/01/20
אפסילון שקלית 25/75פטורה187.35187.35
0.09
0.35
0.35
אפסילון 20 27015/01/20
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה48.9248.44
-0.02
0.21
0.21
אקסלנס 2B 34.915/01/20
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה143.71143.71
0.02
0.34
0.34
אקסלנס 0A 369.616/01/20
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה107.77107.77
0.06
0.48
0.48
אקסלנס 0A 1915.716/01/20
אקסלנס מחלקתחייבת126.30126.30
0.05
0.37
0.37
אקסלנס 1B 48.216/01/20
אקסלנס ריבית משתנהפטורה96.5096.50
0.04
0.33
0.33
אקסלנס 0A 51.816/01/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה147.23147.23
0.07
0.62
0.62
אקסלנס 1A 41.716/01/20
דש מק"מ פלוספטורה115.67115.67
0.07
0.27
0.27
דש קרנות נאמנות 1A 106.516/01/20
דש תיק שקלי ללא מניותפטורה115.17115.17
0.03
0.32
0.32
דש קרנות נאמנות 0A 768.316/01/20
הראל מק"מ פלוספטורה111.05111.05
0.05
0.13
0.13
הראל-פיא 1A 12716/01/20
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת125.80125.80
0.12
0.83
0.83
הראל-פיא 2A 9.216/01/20
יובנק שקלית מנוהלתחייבת469.15469.15
0.04
0.37
0.37
יובנק 1A 25916/01/20
ילין לפידות (!) מד"פ שקליפטורה133.10133.10
0.05
0.35
0.35
ילין לפידות 00 67.116/01/20
ילין לפידות 20/90פטורה140.93140.93
0.11
0.43
0.43
ילין לפידות 2A 290.716/01/20
ילין לפידות ריבית משתנהפטורה127.56127.56
0.09
0.24
0.24
ילין לפידות 10 105.616/01/20
ישיר ריבית משתנה BAVפטורה113.41113.41
0.04
0.27
0.27
ישיר 0A 129.916/01/20
כלל מק"מ + 10 אנרגיהפטורה140.08140.08
0.08
0.74
0.74
כלל פיננסים 1A 403.315/01/20
כלל מק"מ 20/95פטורה123.33123.33
0.04
0.44
0.44
כלל פיננסים 2A 626.516/01/20
כלל ריבית משתנה פלטינוםפטורה119.07119.07
0.03
0.15
0.15
כלל פיננסים 0A 58.516/01/20
כלל שקלים מנוהלתחייבת1,296.071,296.07
0.04
0.57
0.57
כלל פיננסים 0A 10216/01/20
כלל שקלית +15חייבת6,887.266,887.26
0.13
0.72
0.72
כלל פיננסים 2A 5816/01/20
כלל שקלית 0-2 שנים פלוסחייבת165.10165.10
0.10
0.43
0.43
כלל פיננסים 1A 144.116/01/20
כרמים שקליתפטורה112.26112.26
0.05
0.50
0.50
אלומות ספרינט 1A 18.316/01/20
מאור לוסקי שקליתפטורה88.6388.63
0.06
0.92
0.92
אלומות ספרינט 1A 50.616/01/20
מגדל אפיקים 20/90פטורה161.06161.05
-0.03
-0.07
-0.07
מגדל 2C 8116/01/20
מגדל אפיקים פרימיוםפטורה126.93126.93
-0.02
0.04
0.04
מגדל 3D 68.915/01/20
מגדל אפיקים תשואות 10/95פטורה200.20200.20
0.03
0.95
0.95
מגדל 1C 23.815/01/20
מגדל מק"מ +10פטורה124.62124.62
0.10
0.65
0.65
מגדל 1A 142.416/01/20
מגדל ריבית משתנה ממשלתיתפטורה160.62160.61
0.01
0.59
0.59
מגדל 1A 33.216/01/20
מגדל ריבית משתנה פרימיום פטורה131.21131.21
0.02
0.19
0.19
מגדל 0A 31.616/01/20
מגדל שער מיועדפטורה146.60146.60
0.05
0.29
0.29
מגדל 1A 267.516/01/20
מגדל שער מיועד רבעוניפטורה118.27118.27
0.04
0.28
0.28
מגדל 1A 106.616/01/20
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 פטורה309.17309.17
0.01
0.10
0.10
מגדל 1A 973.616/01/20
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמהפטורה167.94167.93
0.12
0.66
0.66
מיטב 2B 428.716/01/20
מיטב שקליתחייבת240.88240.88
0.04
0.40
0.40
מיטב 1A 81.316/01/20
מיטב שקלית 20/80פטורה200.98200.98
0.14
1.07
1.07
מיטב 2A 972.616/01/20
מרכנתיל שקלית 10/90פטורה220.74220.74
0.08
0.58
0.58
מרכנתיל 1A 65.616/01/20
סיגמא שיקליתפטורה134.34134.34
0.07
0.52
0.52
סיגמא 1A 4.616/01/20
פסגות שקלית 10/90פטורה1,249.661,249.66
0.03
0.21
0.21
פסגות 1A 134.216/01/20
פסגות Scenario לריבית עולהפטורה129.83129.83
0.06
0.50
0.50
פסגות 0A 254.416/01/20
פסגות בטא שקלי ללא מניותפטורה299.55299.55
-
0.46
0.46
פסגות 0A 108.616/01/20
פסגות מק"מ 10/10/80פטורה131.65131.65
0.08
0.30
0.30
פסגות 1A 27.816/01/20
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"לפטורה130.04130.04
0.07
0.34
0.34
פסגות 1A 188.116/01/20
פסגות מק"מ 20/80פטורה117.38117.38
0.09
0.51
0.51
פסגות 2A 82.816/01/20
פסגות מק"מ פלוס ללא מניותפטורה117.67117.67
-0.03
0.40
0.40
פסגות 0A 282.115/01/20
פסגות עוקבת תל בונד שקליפטורה157.91157.91
0.08
0.72
0.72
פסגות 00 226.416/01/20
פסגות צמודה מנוהלתפטורה122.09122.09
0.01
0.53
0.53
פסגות 00 215/01/20
פסגות ריבית משתנה + 10פטורה119.43119.43
0.07
0.94
0.94
פסגות 1A 29.615/01/20
פסגות ריבית משתנה מנוהלתפטורה106.09106.09
0.04
0.13
0.13
פסגות 0A 17.116/01/20
פסגות תיק שקליפטורה137.26137.26
0.02
0.39
0.39
פסגות 0A 827.216/01/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה133.38133.38
0.03
0.51
0.51
אקסלנס 00 139.616/01/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה134.26134.26
0.02
0.45
0.45
אקסלנס 1A 249.616/01/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה114.71114.71
0.07
0.53
0.53
אקסלנס 00 364.616/01/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה123.87123.87
0.03
0.42
0.42
אקסלנס 00 164.716/01/20
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות פטורה95.6395.63
-
רוטשילד 0A 86.816/01/20
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתייםפטורה127.86127.86
0.01
0.15
0.15
מיטב 00 8.916/01/20
תמיר פישמן ריבית משתנה + 10פטורה112.00112.00
0.10
1.06
1.06
תמיר פישמן 1A 29.416/01/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן