TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 67 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה113.88113.88
0.02
0.16
-0.31
אקסלנס 1A 82525/05/20
MORE שקלית מדינה ללא מניותפטורה152.89152.89
-0.03
0.18
-0.53
מיטב 00 545.525/05/20
אי.בי.אי שקל קצרפטורה114.28114.28
-
0.01
-0.31
איביאי 00 96.825/05/20
אי.בי.אי. מחקה משולבתפטורה113.32113.32
0.20
0.65
-2.68
איביאי 2A 25.525/05/20
איביאי מק"מ פלוספטורה128.35128.35
0.02
-0.12
-1.36
איביאי 1A 832.425/05/20
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלתפטורה440.89440.89
-
0.06
-1.09
אלומות ספרינט 00 363.325/05/20
אלטשולר שחם מק"מ פלוספטורה114.35114.35
0.06
0.03
-0.91
אלטשולר - שחם 1A 680.825/05/20
אנליסט אג"ח שקליתפטורה338.92338.92
-
0.02
0.10
אנליסט 00 2714.325/05/20
אפסילון מק"מ פרימיוםפטורה126.25126.25
0.13
0.74
-3.20
אפסילון 1A 6125/05/20
אפסילון שקליםפטורה206.82206.82
0.15
0.70
-4.53
אפסילון 00 50.225/05/20
אפסילון שקלית 25/75פטורה157.70157.70
-
1.45
-15.53
אפסילון 20 27021/05/20
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה47.3146.84
-
1.72
-3.10
אקסלנס 2B 34.921/05/20
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה141.39141.39
-
0.05
-1.28
אקסלנס 0A 369.625/05/20
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה106.81106.81
0.11
0.79
-0.41
אקסלנס 0A 1915.725/05/20
אקסלנס מחלקתחייבת123.61123.61
0.14
0.16
-1.77
אקסלנס 1B 48.225/05/20
אקסלנס ריבית משתנהפטורה94.3594.35
0.14
0.56
-1.90
אקסלנס 0A 51.825/05/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה141.26141.26
0.12
0.33
-3.46
אקסלנס 1A 41.725/05/20
דש מק"מ פלוספטורה112.96112.96
0.19
0.52
-2.08
דש קרנות נאמנות 1A 106.525/05/20
דש תיק שקלי ללא מניותפטורה114.13114.13
0.10
0.81
-0.58
דש קרנות נאמנות 0A 768.325/05/20
הראל מק"מ פלוספטורה108.39108.39
0.06
0.39
-2.27
הראל-פיא 1A 12725/05/20
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת120.04120.04
0.28
0.13
-3.79
הראל-פיא 2A 9.225/05/20
יובנק שקלית מנוהלתחייבת458.42458.42
0.08
0.12
-1.93
יובנק 1A 25925/05/20
ילין לפידות (!) מד"פ שקליפטורה130.05130.05
0.03
0.66
-1.95
ילין לפידות 00 67.125/05/20
ילין לפידות 20/90פטורה137.77137.77
0.05
0.36
-1.82
ילין לפידות 2A 290.725/05/20
ילין לפידות ריבית משתנהפטורה125.24125.24
-0.02
0.26
-1.59
ילין לפידות 10 105.625/05/20
ישיר ריבית משתנה BAVפטורה112.56112.56
-0.02
0.74
-0.48
ישיר 0A 129.925/05/20
כלל מק"מ + 10 אנרגיהפטורה133.82133.82
-
0.51
-3.76
כלל פיננסים 1A 403.321/05/20
כלל מק"מ 20/95פטורה122.12122.12
0.10
0.75
-0.55
כלל פיננסים 2A 626.525/05/20
כלל ריבית משתנה פלטינוםפטורה116.87116.87
0.01
0.43
-1.70
כלל פיננסים 0A 58.525/05/20
כלל שקלים מנוהלתחייבת1,245.211,245.21
0.07
-0.02
-3.37
כלל פיננסים 0A 10225/05/20
כלל שקלית +15חייבת6,510.516,510.51
0.18
0.74
-4.79
כלל פיננסים 2A 5825/05/20
כלל שקלית 0-2 שנים פלוסחייבת156.21156.21
0.14
-0.59
-4.98
כלל פיננסים 1A 144.125/05/20
כרמים שקליתפטורה110.57110.57
-0.03
-0.25
-1.01
אלומות ספרינט 1A 18.325/05/20
מאור לוסקי שקליתפטורה83.2083.20
0.17
0.57
-5.26
אלומות ספרינט 1A 50.625/05/20
מגדל אפיקים 20/90פטורה157.62157.62
0.03
0.25
-2.20
מגדל 2C 8125/05/20
מגדל אפיקים פרימיוםפטורה125.82125.81
-
0.46
-0.84
מגדל 3D 68.921/05/20
מגדל אפיקים תשואות 10/95פטורה191.70191.70
-
0.82
-3.34
מגדל 1C 23.821/05/20
מגדל מק"מ +10פטורה120.56120.55
0.14
0.86
-2.64
מגדל 1A 142.425/05/20
מגדל ריבית משתנה ממשלתיתפטורה154.96154.96
0.23
1.17
-2.95
מגדל 1A 33.225/05/20
מגדל ריבית משתנה פרימיום פטורה131.16131.16
-0.02
0.71
0.15
מגדל 0A 31.625/05/20
מגדל שער מיועדפטורה144.04144.04
0.11
0.80
-1.46
מגדל 1A 267.525/05/20
מגדל שער מיועד רבעוניפטורה117.17117.17
0.08
0.81
-0.65
מגדל 1A 106.625/05/20
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 פטורה306.90306.90
0.01
0.01
-0.64
מגדל 1A 973.625/05/20
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמהפטורה158.99158.98
0.19
0.83
-4.71
מיטב 2B 428.725/05/20
מיטב שקליתחייבת235.13235.13
0.14
0.84
-2.00
מיטב 1A 81.325/05/20
מיטב שקלית 20/80פטורה193.84193.84
0.16
1.16
-2.52
מיטב 2A 972.625/05/20
מרכנתיל שקלית 10/90פטורה215.97215.97
0.08
0.34
-1.59
מרכנתיל 1A 65.625/05/20
סיגמא שיקליתפטורה131.80131.80
0.05
0.07
-1.38
סיגמא 1A 4.625/05/20
פסגות שקלית 10/90פטורה1,217.221,217.22
0.05
-0.18
-2.39
פסגות 1A 134.225/05/20
פסגות Scenario לריבית עולהפטורה124.07124.07
0.16
0.61
-3.96
פסגות 0A 254.425/05/20
פסגות בטא שקלי ללא מניותפטורה288.17288.17
0.01
0.69
-3.35
פסגות 0A 108.625/05/20
פסגות מק"מ 10/10/80פטורה127.37127.37
0.16
-0.34
-2.96
פסגות 1A 27.825/05/20
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"לפטורה128.28128.28
0.13
0.51
-1.02
פסגות 1A 188.125/05/20
פסגות מק"מ 20/80פטורה112.73112.73
0.23
0.23
-3.48
פסגות 2A 82.825/05/20
פסגות מק"מ פלוס ללא מניותפטורה119.51119.51
-
0.51
1.97
פסגות 0A 282.121/05/20
פסגות עוקבת תל בונד שקליפטורה149.15149.15
0.11
-0.73
-4.87
פסגות 00 226.425/05/20
פסגות צמודה מנוהלתפטורה117.60117.60
-
-0.07
-3.17
פסגות 00 221/05/20
פסגות ריבית משתנה + 10פטורה114.82114.82
-
-0.32
-2.96
פסגות 1A 29.621/05/20
פסגות ריבית משתנה מנוהלתפטורה105.58105.58
-0.02
0.22
-0.35
פסגות 0A 17.125/05/20
פסגות תיק שקליפטורה137.24137.24
0.05
0.35
0.38
פסגות 0A 827.225/05/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה134.40134.40
-
0.34
1.28
אקסלנס 00 139.625/05/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה130.03130.03
0.41
1.25
-2.72
אקסלנס 1A 249.625/05/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה111.44111.44
0.22
1.47
-2.33
אקסלנס 00 364.625/05/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה121.44121.44
-
0.01
-1.55
אקסלנס 00 164.725/05/20
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות פטורה95.2695.26
0.01
0.04
-0.39
רוטשילד 0A 86.825/05/20
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתייםפטורה127.28127.28
-0.01
0.09
-0.31
מיטב 00 8.925/05/20
תמיר פישמן ריבית משתנה + 10פטורה103.59103.59
0.29
0.59
-6.53
תמיר פישמן 1A 29.425/05/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן